(12.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Pavlu Mertlíkovi a zpravodaji panu poslanci Kocourkovi. Tím jsme ukončili bod 64. (Potlesk.)

 

Otevírám nyní bod

 

72.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Prosím, aby předseda volební komise Jan Vidím zopakoval kandidáty, kteří postoupili do druhého kola.

Upozorňuji, že rozprava se nekoná, byla ukončena před prvním kolem volby.

Prosím, pane předsedo. (Hluk v sále, pohyb poslanců.)

A všechny bych vás požádal o klid, a abyste zůstali v sále, abyste se dozvěděli, jak budeme pokračovat odpoledne.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pouze mi dovolte, abych vás ještě jednou seznámil s výsledky prvního kola třetí volby, na základě kterých do druhého kola, které proběhne nyní bezprostředně, postoupili pánové Jiří Havlíček a Libor Ježek. Může tedy proběhnout druhé kolo tajné volby člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a vybírat budeme ze dvou kandidátů: Jiří Havlíček, Libor Ježek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, volební lístky jsou připraveny? Dokdy je bude volební komise vydávat?

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, pro vydání hlasovacích lístků k této volbě postačí 10 minut, takže hlasovací lístky budou vydávány do 13.00 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Vydávání volebních lístků bude do 13.00 hodin.

Po provedení voleb navážeme polední přestávkou a odpoledne zahájíme ve 14.00 hodin vyhlášením výsledků voleb, které právě teď probíhají. Poté budou třetí čtení rozpočtových pravidel - bod 82 - a péče o zdraví lidu - bod 63). Tyto body budou předkládat pan poslanec Havlíček a pánové poslanci Čevela a Cabrnoch. Prosím je, aby si byli vědomi, že po 14. hodině přijdou na řadu tyto body.

Přerušuji schůzi a vyhlašuji polední přestávku. Přeji vám šťastnou ruku a dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP