Stenografický zápis 35. schůze, 4. dubna 2001


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


21. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík


23. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Dalibora Matulky a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka


24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Dalibora Matulky a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu /sněmovní tisk 858/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jitka Kupčová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


30. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež


31. Návrh poslanců Stanislava Němce, Miloslava Kučery ml., Libora Ambrozka a Vlasty Parkanové na vydání zákona o myslivosti a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (zákon o myslivosti) /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Němec
Místopředseda PSP František Brožík


8. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Vlach


30. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Papež
Poslanec František Pejřil
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Cyril Svoboda
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Jaroslav Palas
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


12. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Pejřil
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček


27. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vladimír Doležal


28. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a úhradě cen služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně občanského zákoníku (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 883/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslankyně Zdeňka Horníková


30. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jiří Papež


32. Návrh poslance Rostislava Čevely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 789/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Rostislav Čevela
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček


33. Návrh poslanců Milana Cabrnocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. /sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Zvěřina


33. Návrh poslanců Milana Cabrnocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. /sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP