Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. února 2000 ve 14.07 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na tomto jednání vítám.

Než uděláme standardní procedury, dovolte mi, vážené poslankyně a vážení poslanci, abych přivítal na naší galerii delegaci Maďarské národní rady v čele s předsedou maďarské národní rady Janosem Áderem, který sedí na galerii hostů. (Dlouhotrvající potlesk.)

Pan předseda maďarského parlamentu přijel spolu s delegací na oficiální návštěvu naší sněmovny. Od rána probíhalo jednání delegací, před chvílí byl společný oběd. Pan předseda navštíví další špičkové české politické představitele a zítra bude opět jednat s některými z vás v Parlamentu. Ještě jednou dovolte, abych ho jménem nás všech v Praze a v naší Poslanecké sněmovně přivítal.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Zatím mně oznámil pan poslanec Vidím, že má náhradní kartu č. 2.

O omluvení neúčasti na dnešním jednání pro nemoc požádali poslanci: Cabrnoch, Černý, Havlíček, Houzák, Kupčová, Patočka a Šplíchal.V zahraničí na služební cestě jsou pánové Karas, Nečas, Chobot, Máče a v zahraničí je i pan poslanec Libor Ježek. U ústavního soudu v Brně je pan místopředseda Langer. Nemocen je také pan místopředseda Brožík. A pan místopředseda vlády Kavan jedná v Bruselu.

Paní poslankyně Dundáčková má náhradní kartu č. 7.

Na poradě s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů jsme se dohodli na tomto postupu. Pro dnešní a zítřejší jednání navrhuji zařadit po již pevně stanovených bodech přednostní projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení. To znamená v úterý 27. února bude bod 69, a potom body 66 až 78, čili třetí čtení, a ve středu první body 15, 16, 17 a 32 a zbývající návrhy zákonů ve třetím čtení.

Pokud jste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, dal bych hlasovat o této procedurální změně programu.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 156 poslanců bylo 137 pro a jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Podotýkám, že přehled dosud neprojednaných bodů schváleného pořadu schůze vám všem byl rozdán na lavici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP