(15.30 hodin)

(pokračuje Vidím)

Domnívám se, že volební výbor, který je nadán poměrně rozsáhlou pravomocí - bude totiž ze všech došlých návrhů kandidátů na členy Rady České televize provádět prvotní předvýběr a bude z nich sestavovat kandidátku, která bude mít nejvýše trojnásobný počet členů Rady ČT, čili třikrát patnáct - by měl být co možná nejreprezentativnější, a proto se domnívám, že by se počet jeho členů měl pohybovat mezi 17 až 19 členy.

V rámci podrobné rozpravy navrhnu, aby volební výbor měl 19 členů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nehlásí. Pan poslanec Vidím zmínil podrobnou rozpravu. Končím obecnou a zahajuji podrobnou.

 

Poslanec Jan Vidím: V rámci podrobné rozpravy navrhuji, aby byl stanoven počet členů volebního výboru na 19.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má ještě někdo jiný názor? Paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhuji počet 12 a počet 13.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych využil pestré nabídky, kterou pan poslanec Vidím předložil. Navrhuji počet 9.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že ještě přijde nějaký další návrh, abychom měli z čeho vybírat. Máme devatenáct, třináct, dvanáct, devět. Žádný další jiný návrh není.

Končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o přednesených návrzích. Máme čtyři číslovky. Nejprve bych dal orientační hlasování.

Vážené kolegyně a kolegové, budeme orientačně hlasovat o počtu členů volebního výboru pro posouzení návrhů na kandidáty Rady ČT. Dostali jsme podle velikosti návrhy 19, 13, 12 a 9. Bude probíhat orientační hlasování. Začneme od shora.

 

Zahájil jsem hlasování (číslo 28). Kdo je pro číslovku devatenáct, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

V orientačním hlasování číslovku devatenáct zvolilo 90 poslanců.

 

Nyní budeme hlasovat o číslovce třináct. Zahájil jsem hlasování (číslo 29). Kdo je pro 13, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že číslovka třináct získala 77 hlasů.

 

Nyní jsme u alternativy dvanáct. Zahájil jsem hlasování (číslo 30). Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v tomto hlasování hodnota dvanáct získává 40 hlasů.

 

Konečně varianta devět. Zahájil jsem hlasování (číslo 31). Kdo je pro tuto variantu, nechť stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v tomto hlasování číslovka devět dostala 61 hlasů.

Největší hodnotou bylo 90 hlasů u čísla devatenáct. Dám hlasovat o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna zřizuje volební výbor a stanoví, že bude mít 19 členů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nezřídili jsme volební výbor, protože v hlasování číslo 32 z přítomných 181 poslanců 82 hlasovalo pro, 72 hlasovalo proti. Návrh na zřízení výboru a stanovení s 19 členy nebyl přijat.

 

Nerozumím tomu, jak je to možné. Nevím, jak je možné, že hlasuje pro variantu méně, než předtím dali svůj hlas. Je to zvláštní.

 

Na druhém místě se umístila varianta s 13, která získala 77 hlasů. Zahájím hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna zřizuje volební výbor a stanoví, že bude mít 13 členů."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 182 pro hlasovalo 82, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Na třetím místě se umístila číslovka 9. Budeme hlasovat o zřízení volebního výboru a stanovení, že bude mít 9 členů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 182 poslanců 89 pro, 42 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Na posledním místě s daleko nejnižším počtem hlasů se umístila číslovka dvanáct. Budeme hlasovat o zřízení výboru s 12 členy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 181 poslanců 69 hlasovalo pro, 63 hlasovalo proti. Ani tento návrh nebyl přijat. Žádný návrh usnesení nebyl schválen.

 

V tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu. Ponechávám na sněmovně na další kuloární jednání, jak s tím naložit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP