Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. ledna 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji třetí jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny a všem vám přeji příjemné dobré ráno. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně požádali o vydání náhradních a sdělili mi jejich číslo.

Sděluji, že omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Josef Pouzák - léčení, Ivan Langer - nemoc, Veronika Nedvědová - zahraniční cesta, Ivan Pilip - z důvodů, které byly předneseny při zahájení schůze v úterý, Walter Bartoš, Zdeňka Horníková, Petr Matějů, Miroslav Ouzký, Olga Sehnalová, Miroslav Skopal, Cyril Svoboda a Vlasta Štěpová - lednové plenární zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Vlastimil Tlustý - zasedání předsedů rozpočtových výborů OECD v Paříži a Bohuslav Sobotka ze stejného důvodu.

Z vlády jsou omluveni pan ministr Miroslav Grégr od 9 do 14 hodin - přijetí oficiální zahraniční návštěvy a pan ministr Pavel Mertlík od 11 do 15 hodin - nezbytná účast na Celostátním dni celníků.

Dnes budeme nejdříve projednávat pevně zařazený bod 14, poté dokončíme přerušený bod 47 a pak můžeme projednávat dva návrhy zákonů ve třetím čtení, konkrétně body 26 a 29. Další návrh zákona ve třetím čtení, který byl rozdán včera ve 13.00 hodin, můžeme tedy projednávat až od 13.00 hodin.

Chybí mi tady pan předseda volební komise, kterého bych rád požádal, aby s komisí připravili přes polední přestávku volby, které máme na programu, protože zřejmě z důvodů, které jsem nyní uvedl, že máme pouze dvě připravená třetí čtení, budeme volit patrně o něco dříve a i polední přestávka by zřejmě byla vyhlášena od 12.00 hodin, tak abychom od 13.00 hodin mohli začít znova s projednáváním třetích čtení.

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

14.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo poprosím zástupce navrhovatelů. Vidím zde pouze pana poslance Radima Turka, pana poslance Vladimíra Cisára, který měl návrh předkládat, nevidím.

Pane poslanče Turku, jste schopen vystoupit s předkládací zprávou? (Souhlas.) Jste, děkuji vám, máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Jsem schopen vystoupit. Dobré ráno, pane předsedající, dobré ráno, Poslanecká sněmovno.

Dovolte, abych krátce uvedl návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a poté, kdy bude přečteno usnesení rozpočtového a petičního výboru, předpokládám, že si osvojí Poslanecká sněmovna tuto třetí verzi, aby se tento zákon jmenoval rovněž "o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 - 1945".

Po prvním čtení byla vznesena řada připomínek a předkladatelé v úzké spolupráci se Sdružením domácího odboje i s kolegy poslanci se snažili být maximálně vstřícní všem požadavkům, které byly kladeny na vylepšení námi předkládaného návrhu zákona. Tyto požadavky jsme v podstatě na 100 % splnili.

Jedná se třeba o to, aby občané, kteří se zúčastnili národního boje za osvobození dobu kratší než tři měsíce, rovněž měli šanci se o toto ocenění ucházet, a to na základě zákona č. 34/1946 Sb., to bylo za mimořádné hrdinské činy osvědčení, které tito občané mohli tehdy obdržet. A o tyto oprávněné osoby jsme v průběhu druhého čtení rovněž rozšířili návrh tohoto zákona.

Akceptovali jsme také veškeré legislativní, legislativně technické připomínky a akceptovali jsme i návrh, aby okruh oprávněných osob byl rozšířen rovněž o vdovy a vdovce, kteří z objektivních důvodů nemohli uzavřít manželství v průběhu druhé světové války a učinili tak následně až po jejím skončení po květnu 1945. Tuto objektivní skutečnost jsme ohraničili datem 31. 12. 1945.

Abych byl zcela objektivní, chtěl bych ještě učinit jednu poznámku. Přes veškerou snahu, aby se dostaly do návrhu zákona skutečně všechny připomínky, se nám tam vloudila jedna chybička, která by určitě způsobila mnohé problémy a určitě by nebyla k dobru věci. Do § 5 se nám totiž dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako rozhodující orgán pro vyplácení peněžní částky, a který by o tom měl rozhodovat. Sami, páni poslanci, jistě uznáte, že tato instituce není vybavena patřičně k tomu, aby toto mohla zařídit a následně peněžní částky vyplácet. Určitě by to způsobilo řadu problémů, protože až 6000 občanů by najednou mohlo stát dnem vyhlášení zákona frontu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A po konzultaci budu poté osobně v podrobné rozpravě navrhovat, abychom se vrátili k původní verzi, to znamená, aby tím orgánem, který bude posuzovat, rozhodovat a vyplácet tento oprávněný nárok, byla Česká správa sociálního zabezpečení, tak jako tomu bylo i u předchozího zákona, který s tímto souvisí, tj. zákon č. 39/2000 Sb., kdy Česká správa sociálního zabezpečení již má jakousi představu a zkušenost s tímto vyplácením, a je to jenom otázka, aby se sladily určité legislativně technické záležitosti, jako je příprava dotazníků apod.

Tady bych se tedy přimlouval o navrácení k původní verzi.

Druhá poznámka k tomuto projednávání je právě ono rozšíření okruhu oprávněných osob o vdovy a vdovce, kteří z objektivních důvodů nemohli uzavřít manželství v průběhu druhé světové války. Je to samozřejmě diskutabilní věc, není to zcela absolutně spravedlivé relativně k možnosti rozšíření okruhu o další oprávněné osoby. Ponechám rozhodnutí na Poslanecké sněmovně. Není nic jednoduššího než v případě, že by to vzbudilo pochybnosti, v § 1 odst. 2 a následně v § 3 navrhovaného zákona tuto pasáž vypustit. Nechávám to skutečně na rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Děkuji zatím za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP