(19.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Technická poznámka pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Opravdu naposled, kolegové. Všem, kterých jsem se tím vyjádřením dotkl, se velmi omlouvám. Nebylo to takto míněno. Jsem součástí této sněmovny a tuto výtku, kterou si pan Zahradil nepřiměřeně vyložil, beru samozřejmě i na sebe, a to především. Omlouvám se vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan ministr Špidla, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. V této rozpravě padlo velmi mnoho slov a myslím, že jich může padnout ještě velmi mnoho a může to být také velmi mnoho slov, kdy se budeme zabývat svými pocity, kdo koho urazil, svými - možná že tu a tam se povede nějaká hlubinná psychoanalytická sonda, protože někteří z našich kolegů takovouto práci umějí. Přesto si myslím, že to, co je klíčové, je, že existuje určitá dílčí krize v určitém systému, že po týdnu nebo po řadě dní se našla přibližně cesta, jak tuto krizi vyřešit, a naším úkolem je prostě se soustředit a zabývat se tím problémem a udělat to, co udělat máme, aby napětí a rozdělování společnosti skončilo co nejrychleji. Myslím si, že právě to dlužíme mlčící většině.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní s přednostním právem vystoupit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan kolega Kasal. Prosím.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové. Já se domnívám, že je třeba na začátku upřesnit některé informace, které zde zazněly z úst pana poslance Tlustého. Týkají se forenzního auditu. Jak je dobře známo, tak pro tento dílčí návrh hlasovalo 179 poslanců této sněmovny. Čili v tom vůbec není žádný rozpor. Pro závěrečné usnesení ovšem, jehož součástí bylo toto dílčí usnesení o forenzním auditu, hlasoval pouze jeden poslanec ODS, takže kdyby toto usnesení závěrečné nebylo přijato, tak veškeré debaty o forenzním auditu by přišly nazmar. Čili ne díky ODS bylo přijato usnesení o forenzním auditu. To je naprosto zřejmé. Pan poslanec Tlustý to samozřejmě ví, takže se snažil zcela vědomě uvést vás, dámy a pánové, v omyl. A pokud to bylo vědomé, tak to není omyl, který by se dal nazvat pouhou mýlkou, pak to byla lež. A já si za tím stojím.

Paní a pánové, já nepatřím k těm, kteří by chtěli nějakým způsobem zpochybňovat hlasování o zákonu, který tady byl panem poslancem Tlustým zmiňován. Ano, hlasoval jsem pro ten zákon, věřil jsem, že tento zákon bude naplňován tak, jak byl zákonodárci zamýšlen. Bohužel se ukázalo - a hovořil jsem o tom už před týdnem, ti kdo mají dobrou paměť, mi to potvrdí - že došlo k zpolitizování volby rady, a tam se stala zásadní a základní chyba. A jestliže dnes je na stole nový návrh zákona, tak právě proto, aby se sněmovna či Senát obdobné chyby nemohly už nikdy v budoucnosti dopustit.

Možná vás překvapím, ale souhlasím v podstatě s těmi, kteří říkají, že je pokrytectvím schraňovat důkazy o tom, jestli Česká televize plní nebo neplní své poslání. Ano, dámy a pánové, tento bod byl zařazen pro to, aby byla zákonná možnost Radu České televize odvolat. Nemusí s tímto konstatováním všichni souhlasit. Víte, na rozdíl od pana Hodače, který dokázal sice pozdě, ale přeci vyhodnotit svou pozici v čele České televize a svou odpovědnost, Rada České televize tuto svou pozici nenašla, a proto musí nastoupit zákon, naplnění zákona podáním našeho usnesení.

Dámy a pánové, bude mně zřejmě předkládáno, že je nepříliš hezké, když nemocného člověka nějakým způsobem vyzývám k činnosti. Já bych všechny vás, kteří mi nevěříte, odkázal na zprávu ČTK z 26. 12., kde jsem konstatoval, že myslí-li to pan Hodač s Českou televizí dobře, že by měl odstoupit. Já netvrdím, že jsem počítal s tím, že by mě pan Hodač 26. 12. poslechl, ale zkusme domyslet, co by se stalo, kdyby mě poslechl. Kdyby dal na dobře míněnou radu člověkovi, kterého jsem si do té doby docela vážil, protože jsem ho znal z jeho působení v BBC.

Dnešní stav není výsledkem schopnosti či neschopnosti pana Hodače. Dnešní stav, kvůli kterému tady sedíme, je výsledkem neschopnosti rady, kterou tato Poslanecká sněmovna zvolila. Nechci nikomu podsouvat žádné politické cíle nebo zaúkolování, ale tak jak rada rozhodovala, tak to byl výraz nezralosti a neodpovědnosti a mám za to, že poslední, co tato rada mohla učinit, bylo odstoupení. Někteří její členové to pochopili, jiní nikolivěk a těch je mi opravdu ze srdce líto.

Dám příklad, který se určitě nebude řadě z vás líbit. V roce 1997 došlo k tomu, že byla vládní krize. Abych předešel nějakým pochybnostem - teď není ani ústavní krize, ani vládní krize, ale tenkrát byla vládní krize. Došlo k určitým turbulencím, ale došlo také k tomu, že Poslanecká sněmovna i Senát se shodly na tom, že je třeba si voličům říci o nové mandáty, o nový mandát. Proto byly také předčasné volby. Já vůbec nechci zpochybňovat, že někteří z členů rady, kteří v tuto chvíli působí v radě a nechtěli odstoupit, se nemohou stát kandidáty za některé občanské sdružení nebo tak, jak to nový zákon předepíše, ale rozhodně si troufnu tvrdit, že jejich povinností, chtějí-li pokračovat ve své činnosti, je požádat o nový mandát. A k tomu, abych jim to umožnil, budu dělat všechno pro to, aby tato rada byla odvolána, když už nemají dostatek soudnosti sami.

Rada ztratila kontrolní funkci, to tady bylo řečeno panem poslancem Tlustým. Já s ním vřele souhlasím, a kdyby nic jiného, tak toto konstatování předsedy klubu ODS by mělo poslance klubu ODS vést k tomu, aby společně s námi pro odvolání rady hlasovali.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud se nepletu, tak nyní řádně přihlášení, bezprostředně po panu poslanci Vlastimilu Tlustém.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední faktická. Všechno, co jsem citoval, je z veřejných zdrojů. Každý, kdo chce hledat rozdíl mezi lží a pravdou, si může ty citáty ověřit. Jsou to zpravodajství ČTK, záznamy o hlasování poslanců od roku 1994 až do minulého pátku. Jsou to rovněž výpisy z internetu z obchodního rejstříku. A k tomuto konstatování ještě jedno. Z faktu se lež nestane jenom proto, že se právě někomu ten fakt nehodí do krámu. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má tedy slovo pan poslanec Janeček, připraví se paní kolegyně Dostálová.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já nejsem mediální expert, proto velmi pozorně poslouchám celou tu diskusi, která se vine naší sněmovnou. Musím s politováním konstatovat, že už strašně dlouhou dobu neslyším nic nového. Když analyzuji ony výstupy, které mám možnost vyslechnout nebo se kterými mám možnost se seznámit, tak se zde používají zhruba tři okruhy argumentů.

Ten první říká, že celý ten problém je v oblasti ekonomické.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP