Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2000 v 9.04 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Zahajuji šestý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradí karty. Sděluji, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla má náhradní kartu č. 2.

Sděluji, že o omluvení své dnešní neúčasti požádali tito poslanci: Michal Lobkowicz - účast na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Západoevropské unie v Paříži, Petr Nečas - zahraniční pracovní cesta, Vladimír Paulík - kontrola a rehabilitace po operaci po předešlé autonehodě, František Chobot a Miroslav Máče - zasedání Stálé delegace ČR na Shromáždění EU, Jiří Bílý, Václav Exner, Zdeněk Koudelka a Vlasta Parkanová - pracovní cesta na Ukrajinu.

Z členů vlády se z odpolední části dnešního jednání a ze zítřejšího jednání omlouvá předseda vlády Miloš Zeman, pan ministr Jan Fencl se omlouvá na dnešek odpoledne a na 7. a 8. prosince - zahraniční pracovní cesta, pan ministr Jan Kavan - zahraniční pracovní cesta, pan ministr Miloš Kužvart - dlouhodobě plánovaná zahraniční cesta a pan ministr Vladimír Vetchý - zasedání ministrů obrany členských států NATO v Bruselu. (Hluk v sále.)

Prosím o klid.

Dnešní jednání začneme body, které již byly pevně zařazeny, tj. body 25, 26 a 27, před polední přestávkou projednáme z bloku voleb body 81, 83, 84, 86 a 87. Z návrhů zákonů ve třetím čtení lze již projednávat body 56, 57 a 58. Připomínám, že jako první bod odpoledního jednání jsme zařadili bod 54 - třetí čtení.

V tuto chvíli tedy budeme projednávat body v pořadí 25, 26, 27, 56, 57 a 58 a dále dle schváleného pořadu schůze.

 

Prvním bodem dnešního jednání tedy je

 

25.
Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků
v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 703/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 703 a stanovisko vlády k němu jako tisk 703/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Ladislav Skopal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, paní poslankyně a páni poslanci, obracím se na vás s návrhem řešení aktuální a velmi vážné situace jak zemědělských družstev, tak i jejich členů, ale i oprávněných osob, která existuje ve vypořádání majetkových podílů a vážně ohrožuje jak téměř 400 tisíc členů zemědělských družstev, tak i nároky cca 300 tisíc oprávněných osob a ve svých důsledcích je vážnou a velmi reálnou hrozbou pro české zemědělství.

Zákonem č. 42/1992 Sb. byl stanoven nárok fyzické osoby na vydání majetkového podílu. Způsob vydání majetkového podílu, tj. zda má být vyplacen v penězích, či vydán v jiných majetkových hodnotách, zejména ve věcech, zákon nestanovil.

Zákonem č. 144/1999 Sb., kterým byl zákon č. 42/1992 Sb. novelizován, byl termín "vydání" změněn na termín "vypořádání", přičemž hlavní obsah tohoto zákona byl v tom, že pozitivně stanovil právě způsob vypořádání majetkových podílů. Způsob vypořádání majetkových podílů byl touto novelou stanoven alternativně buď formou státních dluhopisů Pozemkového Fondu ČR s dvacetiletou dobou splatnosti, nebo zvláštními cennými papíry, majetkovými listy, vydávanými zemědělskými družstvy, a kterými byla splacena určitá práva jejich držitelů.

Rozhodnutím Ústavního soudu ČR č. 17 z 1. 12. 1999 byla s účinností od 7. 1. 2000 zrušena mj. právě ustanovení upravující právní režim vypořádání majetkových podílů. Byla zrušena ustanovení zákona upravující způsob vypořádání majetkových podílů, přičemž v nedotčené části zákona č. 144/1999 Sb. zůstal změněn termín "vypořádání" namísto "vydání". A pokud jde o způsob vypořádání majetkového podílu, obnovil se stav před novelou, tj. podle původního znění zákona č. 42/1992 Sb. Zákon č. 42/1992 Sb. v ustanovení § 13 ani v jiném svém ustanovení nikde neuvádí, jakým způsobem a čím má být majetkový podíl vypořádán. Majetkový podíl jako nárok na určitou majetkovou hodnotu přitom bezesporu lze splnit více způsoby: věcmi nebo majetkovými právy, jinými majetkovými hodnotami či penězi. Popírat tuto objektivní skutečnost zajisté není možné, to ostatně potvrdila např. i častá rozhodnutí soudů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP