Stenografický zápis 29. schůze, 29. listopadu 2000


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


43. Vládní návrh na odvolání výhrad České republiky k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Pavel Tollner


10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Palas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Patočka
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Václav Krása
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Zdeněk Kořistka
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Josef Hojdar
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Aleš Rozehnal
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Jaroslav Maňásek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Němec
Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček


12. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Karel Sehoř


13. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Radim Chytka


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


15. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal


16. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Šafařík


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek


19. Návrh poslanců Petra Bendla, Miroslava Kučery st., Petry Buzkové, Ivana Langera a dalších na vydání zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání /sněmovní tisk 717/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radim Turek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP