(16.00 hodin)

(pokračuje Kučera st.)

Mimo jiné zase z těch důvodů, o nichž tady hovořil profesor Jičínský: abychom zbytečně neotevírali zákon, o němž nemáme stále jistotu, že vše, co jsme chtěli uvést v život, bylo uvedeno v život řádně.

Závěr: Na rozdíl od svého kategorického stanoviska k první novele před půl rokem jsem přístupný další diskusi.

Pan ministr mi přináší usnesení 50. zasedání České konference rektorů. Teď u řečnického pultu to nemohu prostudovat.

Jsem připraven k věcné, konkrétní diskusi nad touto novelou. Chtěl bych mít jistotu, že určité věci, o nichž jsme diskutovali ještě před chvílí v kuloárech, jsou míněny skutečně velmi zodpovědně a vážně. Proto si dovolím připojit se k návrhu pana ministra Zemana a ještě před ukončením obecné rozpravy požádat jménem klubu ČSSD o 30minutovou přestávku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jako poslední přihlášenou do rozpravy je paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu zbytečně prodlužovat tuto diskusi. Zazněla zde ale jedna vážná připomínka od pana profesora Jičínského, kterou vítám. Ano, měla by se skutečně udělat analýza dopadu, jak funguje zákon o vysokých školách. Domnívám se, že nic nebrání vládě, aby v  této věci byla aktivnější. Pokud se jí nelíbí poslanecké iniciativy, pak nikdo nebrání tomu, aby vláda byla aktivnější v tom, jak řešit problémy, se kterými se vysoké školy potýkají. Domnívám se, že se poslanci rádi k iniciativě vlády připojí a podpoří ty návrhy, které problémy týkající se vysokých škol budou řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Ještě se hlásí pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, chci uvést, že předsednictvo Rady vysokých škol 15. 6. akceptovalo doporučení své legislativní komise na to, aby byla zahájena diskuse. 21. 9. setrvalo na stanoviscích, že nepovažuje tuto novelu za účelnou, že považuje za potřebné vést diskusi, která by v  roce 2001 mohla vést k zhodnocení dosavadního stavu a k návrhu na potřebné změny zákona o vysokých školách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Gestikuloval předseda poslaneckého klubu ČSSD pan kolega Škromach, že hodlá požádat o prodloužení přestávky na 45 minut. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu ČSSD do 16.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP