(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je přesně 16.00 hodin, tedy čas vymezený pro interpelace na předsedu vlády a členy vlády České republiky.

 

104.
Ústní interpelace

 

Jako první byl v bloku interpelací na předsedu vlády vylosován pan poslanec Ladislav Korbel, a to ve věci likvidace státních podniků. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo vlády, obracím se na vás, protože považuji tento problém za velmi závažný a protože přesahuje činnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

V roce 1998 jsem upozornil Ministerstvo průmyslu a obchodu na nestandardní jednání likvidátorů. Byl jsem ministerstvem ujištěn, že se jedná o drobné nedostatky při likvidaci podniků, a proto není nutné v této věci dále postupovat. Trval jsem však na odvolání likvidátora.

Následné šetření prokázalo trestné jednání likvidátora a skupiny v jeho působnosti a také pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto "drobné" nedostatky představovaly v té době ztrátu desítek milionů korun. Souběžně bylo zjištěno, že tato skupina využívala svého postavení a podařilo se jí "úspěšně zlikvidovat" řadu podniků. Vrcholem snažení této skupiny byla likvidace Moravia banky. Podle dostupných matriálů se tato skupina pokoušela přes politické špičky provádět obdobnou trestnou činnost i v Investiční a Poštovní bance.

Do dnešního dne nebyl ze strany ministerstva učiněn žádný výrazný krok k odstranění a nápravě současného stavu. Jediným skutečným pozitivním krokem ministerstva byla působnost nových likvidátorů Ing. Vilimovského a Ing. Sedláčkové, kterým se podařilo zmapovat majetky problémových podniků a následně zpeněžit, a podat řadu žalob, které úspěšně vyhráli.

Sám jste před zhruba půl rokem pozitivně hodnotil činnost této skupiny. Bohužel, z informací mně dostupných jsem nabyl přesvědčení, že činnost ministerstva a potažmo příslušných odborů není v pořádku. Vycházím ze stejné situace, ve které jsem byl v roce 1998 a kdy v součtu vznikly škody řádově ve stovkách milionů korun.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně a kolegové poslanci, já vždy rád přispěji ke zvýšení míry informovanosti v Poslanecké sněmovně a učiním tak i v tomto případě.

Rád bych proto upozornil kolegu Korbela na notoricky známý fakt, že pokud jde o situaci od 1. 1. 1998, není to Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale soud, který jmenuje likvidátora. I pan poslanec Korbel si zajisté povšiml, že podle naší ústavy jsou soudy nezávislé, a tedy ani naše vláda je nijak nemůže ovlivňovat, tím méně Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chápu, pane poslanče, že je to věc stará pouze tři roky, takže možná ještě nedolehla k vašim uším. Dovolte mi proto, abych vás na ni upozornil. Vzhledem k tomu, že název vaší interpelace byl formulován dosti obecně "ve věci likvidace státních podniků", vyžádal jsem si podklady, které jsou v zásadě velmi obdobné, jak od Ministerstva průmyslu a obchodu, tak od Ministerstva financí.

Když se vaše myšlenky v úvodu vaší interpelace zatoulaly i k Moravia bance a IPB, chtěl bych vás ujistit, že vedení Moravia banky je toho času ve vyšetřovací vazbě. Byť jsem bývalým prognostikem a nechci předvídat, kde skončí bývalé vedení Investiční a Poštovní banky, tak to má jenom velmi volnou souvislost s názvem vaší interpelace, tj. "likvidace státních podniků", protože vám jistě neuniklo, že ani Moravia banka, ani Investiční a Poštovní banka nebyly státní, nýbrž soukromé podniky. Jsem si pevně jist, že jste si tohoto faktu vědom a že pouze nedopatřením jste v rámci své interpelace tyto dvě instituce uvedl.

Nikoli proto, abych se vám pomstil, pane poslanče Korbele, ale pouze proto, abych neznehodnotil práci svých spolupracovníků, odpovím na písemný název vaší interpelace, tj. "likvidace státních podniků", a přečtu vám, co se v této věci konkrétně děje.

Likvidace státních podniků je jednou z metod jejich transformace a zahrnuje soubor ekonomických a právních úkonů, kdy dochází k převodu majetku státu na jiného vlastníka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP