(Jednání opět zahájeno v 15.04 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání sněmovny s tím, že předpokládám, že nejdříve požádáme předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb. Doufám, že pan poslanec Palas počká. Prosím vás, abyste vyslechli výsledky tajných voleb. Dávám slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb, které probíhaly před polední přestávkou.

V prvém kole prvé volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 126) bylo vydáno 186 platných hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Pavla Hojdu bylo odevzdáno 63 hlasů, pro poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 75 hlasů, pro poslance Pavla Němce bylo odevzdáno 73 hlasů, pro poslance Karla Sehoře bylo odevzdáno 111 hlasů, pro poslance Pavla Šafaříka bylo odevzdáno 87 hlasů, pro poslance Dušana Tešnara bylo odevzdáno 98 hlasů. V prvém kole byli tedy zvoleni páni poslanci Karel Sehoř a Dušan Tešnar. Do druhého kola pak postupují poslanci Pavel Hojda, Libor Ježek, Pavel Němec a Pavel Šafařík.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola třetí volby člena Rady České televize (bod 105). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Marcelu Marboe-Hrabincovou byly odevzdány 103 hlasy, pro pana Ladislava Milera bylo odevzdáno 18 hlasů. Ve druhém kole byla zvolena členkou Rady České televize paní Marcela Marboe-Hrabincová. Tím tato volba končí.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví (bod 130). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Františka Brožíka byly odevzdány 74 hlasy, pro poslance Martina Kocourka bylo odevzdáno 58 hlasů, pro poslance Ivana Pilipa bylo odevzdáno 35 hlasů. V prvém kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postupují páni poslanci František Brožík a Martin Kocourek.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola prvé volby předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu (bod 108). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Václava Klause bylo odevzdáno 64 hlasů, pro poslance Bohuslava Sobotku bylo odevzdáno 99 hlasů. Ve druhém kole byl zvolen předsedou dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu poslanec Bohuslav Sobotka.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby předsedy vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB od jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB (bod 128). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Omlouvám se, bylo odevzdáno 182 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro kandidáta Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 103 hlasů. V prvém kole byl zvolen předsedou vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro IPB Miroslav Kalousek.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola první volby veřejného ochránce práv (bod 104). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Stanislava Drobného bylo odevzdáno 58 hlasů, pro paní Simeonu Zikmundovou bylo odevzdáno 39 hlasů. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola prvé volby zástupce veřejného ochránce práv (bod 104). Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jiřího Vyvadila bylo odevzdáno 62 hlasů, pro pana Vladimíra Zemana bylo odevzdáno 30 hlasů. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím volba veřejného ochránce práv i volba zástupce veřejného ochránce práv - prvá volba - končí. Volba druhá může proběhnout poté, co budou splněny zákonné podmínky, tedy poté, co prezident republiky a Senát předloží Poslanecké sněmovně nové návrhy.

Dále bych vás chtěl požádat, abyste hlasováním rozhodli o tom, že druhé kolo volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a druhé kolo volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví proběhne zítra - obě tato kola - jako poslední bod před polední přestávkou. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Když dovolíte, pane poslanče, zůstaňte u mikrofonu, já dám rovnou hlasovat o tomto návrhu, nemá-li někdo nějaké námitky. Zítra před polední přestávkou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 422 z přítomných 141 poslanců 130 pro, jeden proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Palas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP