(17.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Návrh na zpochybnění nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu v původní verzi, který předložil pan kolega Škromach. - Ale přece jen, pan kolega Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Konstatuji, že jsem hlasoval pro návrh kolegy Plevy a ve sjetině, jak jsem byl informován mám opačný výsledek. Proto zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je námitka proti výsledku hlasování.

Já jsem vás předtím ohlásil, prosím tedy, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme v tuto chvíli o námitce.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 312 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 173 pro hlasovalo 159, proti 6.

 

Nyní tedy ještě jednou budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který předložil pan poslanec Petr Pleva.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 313 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 86, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

V dalším hlasování tedy rozhodneme o původním návrhu pana poslance Škromacha. Vidím, ale pohyb pana kolegy Plevy směrem k záznamu o hlasování, takže jestli dovolíte, ještě o chvilku strpení bych požádal.

Tentokrát se zdá, že je vše v pořádku. - Přece jen není? (Veselost.) - Prosím o trpělivost, není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy hlasujeme a zpochybňujeme výsledek hlasování.

 

Nyní tedy nezpochybňuje výsledek hlasování nikdo, takže konečně rozhodneme o původním návrhu pana poslance Škromacha.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 314 a ptám se, kdo je pro předložené usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 pro návrh hlasovalo 151 poslanců, proti 10. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy výslovně, že návrh usnesení byl přijat.

 

Nyní jsem zvědav, jaký postup zvolí předseda volební komise, jemuž dávám slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: To nejste sám, pane předsedající.

Domnívám se, že v tomto okamžiku by každý z navržených kandidátů před okamžikem jeho volby měl povstat a prohlásit, že nemá konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřovací komise, poté by to bylo zopakováno předsedajícím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že budeme muset udělat podstatně složitější martyrium, neboť usnesení, které jsme přijali, zní "Poslanecká sněmovna žádá, aby každý kandidát na člena vyšetřovací komise v kauze IPB prohlásil před Poslaneckou sněmovnou, že…", takže by mělo následovat ocitování celého tohoto usnesení.- (Po krátké poradě se zpravodajem poslancem Vidímem.) - Dobře, pak tedy navrhuji, aby každý z kandidátů předstoupil k řečnickému pultu a prohlásil, že nemá konflikt zájmu ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny, které bylo přijato.

Prosím tedy pana zpravodaje o jednotlivá jména.

 

Poslanec Jan Vidím: Poprosil bych tedy pana poslance Františka Brožíka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, sděluji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřování podle usnesení, které schválila Poslanecká sněmovna. Od IPB jsem nikdy nečerpal úvěr, nemám tam ani účet. Děkuji. (Potlesk.)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, poprosil bych nyní paní poslankyni Ludmilu Brynychovou.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovna, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k IPB ve smyslu přijatého usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych pana poslance Jaroslava Gongola.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřovací činnosti komise IPB

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, požádal bych pana poslance Miroslava Kalouska, připraví se pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kolegyně a kolegové, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k IPB ve smyslu usnesení, které Poslanecká sněmovna přijala. Měl bych snad pro pořádek dodat, že u IPB mám termínovaný spořicí rodinný účet.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych pana poslance Martina Kocourka, připraví se poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřovací komise ve smyslu unesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych pana poslance Antonína Macháčka, připraví se pan poslanec František Ondruš.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřování činnosti komise ve smyslu přijatého usnesení Poslanecké sněmovny. Pro úplnost dodávám, že mám stavební spoření s liškou. (Veselí v sále.)

 

Poslanec Jan Vidím: Vaše osobní vztahy nás tak dalece nezajímají, pane kolego.

Požádal bych pana poslance Františka Ondruše, připraví se pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřovací komise. Pro pořádek dodávám, že mám u IPB běžný účet.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych pana poslance Pavla Svobodu, připraví se pan poslanec Pavel Šafařík.

Pan poslanec Pavel Svoboda je ale omluven na dnešní jednání Poslanecké sněmovny, takže slova se ujme pan poslanec Pavel Šafařík, připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, sděluji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřování a činnosti komise. Pro pořádek chci sdělit, že moje rodina má spořicí účet u IPB.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Požádal bych pana poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prohlašuji, že nemám konflikt zájmů ve vztahu k předmětu vyšetřovací komise IPB, a tak jako všichni dodávám, že mám účet u ČSOB a měl jsem ho tam již předtím, než převzala aktiva a pasiva IPB. (Veselí v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já mohu s jistotou prohlásit, že nikdo z vás neřekl to prohlášení zcela v souladu s tím, jak zaznělo usnesení, každý prohlásil něco jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP