(16.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Upravili jsme tedy program dnešního odpoledne a středečního dopoledne a čtvrtečního prvního bodu a nyní budeme pokračovat ve schváleném jednání, kterým je

 

93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb.,
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
/sněmovní tisk 586/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Tomáš Teplík. Vidím, že se tak stalo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 586/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Dámy a pánové, navrhuji sněmovně, aby podpořila můj návrh na stažení mých pozměňovacích návrhů ve sněmovním tisku č. 586/2 pod písmenem B. Všechny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jelikož tomu tak není, rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládaná novela zákona č. 136/1994 Sb. ve znění zákona č. 95/1996 Sb., je technickou novelou, kterou jsou upřesněny definice jak paliv a maziv, která se musí dle uvedeného zákona barvit a značkovat, tak těch, jež se barvit a značkovat nesmějí. Novelu zákona jsem podrobně odůvodnil v prvním a druhém čtení, a proto se vyjádřím pouze, a teď už musím říci k jednomu pozměňovacímu návrhu. Pan poslanec Bílý stáhl svůj pozměňovací návrh.

Čili dovolte, abych na závěr doporučil přijmout usnesení hospodářského výboru k předkládané novele. Pozměňovací návrh hospodářského výboru týkající se data platnosti dne vyhlášení akceptuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám poděkoval za pozornost a poprosil vás o odsouhlasení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Poprosím zpravodaje pana poslance Tomáše Teplíka, aby nás provedl hlasováním podle tisku 586/2.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než přikročit k hlasování. Budeme hlasovat na základě sněmovního tisku 586/2 a jako první budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Bílého, tzn. vypustit jeho pozměňovací návrhy, které v tomto tisku byly pod písmenem B. Myslím, že můžeme dát hlasovat, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane zpravodaji, já jenom zagonguji, aby se dostavili přítomní poslanci k hlasování.

 

První hlasování bude o stažení pozměňovacích návrhů pane poslance Bílého pod písmenem B na straně 2 - 5 tisku 586/2.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 173 poslanců pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Takže v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, který je usnesením hospodářského výboru, sněmovní tisk 586/2 písm. A. Pan ministr, jak již z jeho předchozího vystoupení bylo zřejmé, doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jedná se o účinnost schváleného zákona.

Zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 175 poslanců pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Takže v tuto chvíli nám nezbývá už nic jiného, než hlasovat o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., podle sněmovního tisku 586, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 176 poslanců pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím třetí čtení, končím projednávání bodu 93. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám poděkovat za schválení zákon.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod č. 127 a to

 

127.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasňování rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku
do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 4. července t. r. Poslanecká sněmovna svým usnesením 1110 zřídila vyšetřovací komisi pro objasnění rozhodování státu v IPB od jejího vzniku do uvalení do nucené správy a jejího prodeje ČSOB a rozhodla, že vyšetřovací komise bude mít deset členů volených na základě paritního zastoupení. Ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily následující návrhy: František Brožík - ČSSD, Ludmila Brynychová - KSČM, Jaroslav Gongol - KSČM, Miroslav Kalousek - KDU-ČSL, Martin Kocourek - ODS, Antonín Macháček - ČSSD, František Ondruš - US, Pavel Svoboda - US, Pavel Šafařík - KDU-ČSL, Vlastimil Tlustý - ODS. 7. července byly tyto návrhy zaslány všem poslaneckým klubům na vědomí.

Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně veřejnou volbu hlasovacím zařízením, stejně tak, jak probíhala volba členů všech předcházejících vyšetřovacích komisí, které byly Poslaneckou sněmovnou zřízeny.

Nyní doporučuji, aby pan předsedající zahájil rozpravu ke všem navrženým kandidátům a navrženému způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nezahájím, nýbrž otevřu. Slovo má předseda poslaneckého klubu ČSSD Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP