(15.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 494 z přítomných 166 poslanců 62 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E3. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 495 z přítomných 166 poslanců 63 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 496 z přítomných 166 poslanců 62 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E8. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 497 z přítomných 166 poslanců 62 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E10, varianta C. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 498 z přítomných 166 poslanců 51 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E11. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 499 z přítomných 166 poslanců 63 pro, 98 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále hlasujeme o návrhu E12. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 500 z přítomných 166 poslanců 61 pro, 98 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Nyní budeme hlasovat o návrhu E13. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 501 z přítomných 166 poslanců 60 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: V tuto chvíli jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a je možno hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přesto se ještě ptám předkladatelů pozměňujících návrhů, zda jsou spokojeni se všemi hlasováními. Nevidím námitky. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), podle sněmovního tisku 547, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 502 z přítomných 166 poslanců pro 112, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu ministrovi, děkuji zpravodaji poslanci Grůzovi.

 

Dalším bodem je

 

92.
Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 548/ - třetí čtení

 

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů a po jeho boku zaujme místo zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Petr Hort. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 548/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, protože opět nemám žádné písemné přihlášky. Nevidím žádnou zvednutou ruku, proto rozpravu končím a táži se na závěrečná slova. Ani pan ministr ani zpravodaj nehodlají využít této možnosti.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním opět sdělil stanoviska jak pana ministra, tak zpravodaje.

 

Poslanec Petr Hort: Děkuji. Navrhuji tento způsob hlasování:

Za prvé hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem B jako celku s výjimkou B19, který se týká § 32 odst. 6, kde se částka 100 tisíc nahrazuje částkou 1 milion a úprava navržená pod bodem F2 navrhuje částku 5 mil. Kč. Je proto nutné orientační hlasování mezi těmito dvěma body. Za druhé hlasovat o návrzích pod bodem C jako o celku, a tím se stanou nehlasovatelnými body A12, A20, A21, A28. Následně hlasovat o pozměňovacích návrzích pod bodem A jako o celku s výjimkou nehlasovatelných bodů, které jsem vyjmenoval, a dále pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích pod body D, E, F1 a nakonec mezi body F 2 a B 19 provést orientační hlasování a hlasovat o bodu, který získá větší podporu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda jsou připomínky k navržené proceduře. Nejsou. Já tuto proceduru nechám odsouhlasit.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 503 z přítomných 165 poslanců 130 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP