(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 440. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro hlasovalo 113, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ocitáme se na straně 17, o návrhu pana poslance Vlacha jsme již rozhodli, budeme hlasovat o písm. F, návrh pana poslance Doležala.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj ponechává na vůli sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 441. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 pro 55, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Posledním předloženým pozměňovacím návrhem je návrh na straně 18 pana poslance Václavka, písm. G.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám tady napsáno následující: Návrh je podmíněn přijetím návrhu poslance Vladimíra Doležala.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za upozornění. Táži se předkladatele. Tím se stal návrh pana poslance Václavka nehlasovatelný a k hlasování zbývá doprovodné usnesení poslance Pilipa, zkratka DUB, na straně 19.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O tom rozhodneme až po přijetí či nepřijetí celého návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Má někdo pocit, že některý z pozměňovacích návrhů zůstal opomenut? Bez pocitu, proto tedy přistupujeme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o rozpočtovém výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, zákon o rozpočtovém určení daní, podle sněmovního tisku 445, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 442. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 122, 60 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní ještě rozhodneme o doprovodném usnesení, které máte ve sněmovním tisku 435/6 na straně 19.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 443. Kdo je pro tento návrh doprovodného usnesení? Kdo je proti?

Ze 183 pro 115, proti 35. Toto usnesení bylo přijato.

 

Vážené kolegyně a kolegové, je 12.54 hodin. Jako poslední bod před polední přestávkou jsme si zařadili blok voleb do Rady České televize. Prosím předsedu volební komise, aby tento bod uvedl.

Prosím, nejprve oznámení pana poslance Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Prosím poslance stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO, aby se dostavili do garáží v suterénu této budovy. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je

 

135.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím, a všechny kolegy, kteří nehodlají jeho vystoupení sledovat, důrazně žádám, aby opustili jednací sál, a to v co největším možném klidu.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsme v tomto okamžiku v bodě 135 - Návrh na volbu členů Rady České televize, druhá volba, první kolo. Na 24. schůzi jsme zvolili sedm členů Rady České televize, a to paní Dědečkovou, pana Erbena, pana Hájka, pana Kabzana, pana Mareše, pana Mikše a pana Rejchrta.

Na této schůzi zbývá dovolit poslední dva členy této rady. Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby následující návrhy: Jiří Kratochvíl, ČSSD, Ladislav Müller, KSČM, Josef Petrů, ČSSD, Darja Pinkavová, ČSSD, Josef Středula, ČSSD, Pavel Vašák, ČSSD. Tyto návrhy byly zaslány všem poslaneckým klubům 12. května. Pětileté volební období započne dnem jejich zvolení.

Zákon o České televizi nestanovuje způsob volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tak jak se volilo do této rady i v minulosti.

Pane předsedající, poprosil bych vás, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu. Zavírám rozpravu.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Poté co byla zavřena už i rozprava, bych vás, pane předsedající, požádal, abyste přerušil schůzi Poslanecké sněmovny, aby mohlo proběhnout prvé kolo druhé volby. Volba je technicky připravená, probíhá v obvyklé místnosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji jednání na tajnou volbu. Hlasovací lístky budou vydávány ihned po přerušení po dobu 15 minut do 13.10 hodin. Sejdeme se znovu ve 14.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP