(18.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Ale to jsou prezidentské smlouvy, které byly schváleny i Parlamentem České republiky, takže zde nedochází k žádné kolizi s naším právním řádem. To je jediný platný právní rámec pro fungování a hlavně vykonávání pravomocí příslušníků policejních sborů jiného státu. Ta kancelář, která bude v České republice, resp. člověk, který tam bude působit - protože tam bude působit jeden člověk z FBI - bude mít statut zaměstnance, resp. pracovníka zastupitelského úřadu USA v Praze, s tím, že bude mít určitou specializovanou činnost.

Jen bych podotkl, že tato věc není nijak neobvyklá, protože již v tuto chvíli existuje několik zastupitelských úřadů, při nichž fungují styční důstojníci jejich policií. Mohl bych tady vyjmenovat řadu států, kde toto existuje. Dokonce i Česká republika tuto praxi zavádí, protože nám to příslušné smlouvy umožňují.

Pro Českou republiku ze zřízení této úřadovny nebo ze vzniku tohoto místa na zastupitelském úřadu, ambasádě USA bude vyplývat jedna obrovská výhoda, protože zatímco dosud probíhala komunikace mezi Prahou a FBI tak, že se komunikovalo mezi naší policií, zastupitelským úřadem USA a ze zastupitelského úřadu USA do Vídně, kde již funguje FBI, tak v tuto chvíli ten proces z technického hlediska se výrazně zkrátí, protože úřadovna ve Vídni zůstává, ale my zde - myslím si, že k našemu štěstí - budeme mít tohoto partnera mnohem blíže.

Já skutečně mohu potvrdit, že v řadě případů, které se týkají organizovaného zločinu, prakticky všemi světovými směry směrem z České republiky to bude mít poměrně velký význam, protože již v minulosti se ukázalo, že tato spolupráce s FBI vede k poměrně k slušným výsledkům jak z hlediska realizace některých akcí v USA, třeba na základě některých poznatků naší policie, tak ale i k realizaci některých akcí v České republice, kde využití informací, které jsme dostali, vedlo k lepšímu zorientování a poté i realizaci nějakého zákroku.

Takže odpověď je taková, že ten pracovník, který zde bude, nebude moci vykonávat své působnosti tak, jak by je mohl vykonávat v USA, budou se na něho vztahovat všechny zákony, jako je zákon o střelných zbraních a střelivu, jako je trestní zákon, čili tady z tohoto režimu vyjmut nebude, a bude mít statut pracovníka zastupitelského úřadu USA.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Josef Houzák: Já bych rád reagoval na odpověď, protože v té úvodní části jsem byl nucen zareagovat na pana ministra v tom směru, že na mě zapůsobily zásahy jako určité součinnosti ve cvičení; byl bych rád, kdyby to takto pochopeno nebylo. Ale mám vážné obavy, že tak jak neustále hovoříme o zřízení této úřadovny v nepřesných termínech, zveličujeme úlohu a postavení tohoto úřadu. Protože v odpovědi premiéra vlády se říká, že jeden pracovník bude dělat zvlášť trestné činy, organizovaný zločin, nelegální obchod, drogy, ekonomickou, finanční kriminalitu, terorismus, nelegální přistěhovalectví, vraždy, únosy, loupeže - a dneska jsem slyšel, že ještě prostituci - a mám obavu, abychom práci našich policejních orgánů nehanobili, abychom neříkali, že nás spasí právě tato úřadovna. Protože se domnívám, že policejní orgány jsou schopny plnit tyto úkoly i na území celé naší republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na vteřinu přesně jste vyčerpal, pane poslanče, svůj časový limit. Slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Souhlasím s panem kolegou Houzákem, že nemůžeme hanobit, a dokonce nemáme ani důvod hanobit fungování Policie ČR, protože vykazuje v řadě oblastí vcelku pozoruhodné výsledky na ty podmínky, které má k dispozici. Ale co se týká té úřadovny - aby nedošlo k mýlce. Bylo-li někde řečeno, že ten člověk bude řešit celou škálu problémů, tak to prostě není pravda. Není to pravda, nebude tyto věci řešit, ale bude zprostředkovávat informační tok mezi výkonnými, případně i zpravodajskými složkami USA ve vztahu k našim bezpečnostním orgánům, které budou na území ČR jako jediné moci realizovat takovéto případy.

Já bych tady v té souvislosti řekl ještě jednu věc, kterou jsem už naznačil. My máme několik způsobů, jak komunikujeme se zahraničními partnery. Máme zde úřadovnu Interpolu, máme zde oddělení, o kterém jsem hovořil, které vzniklo na policejním prezidiu, které pod sebou zahrnuje jak přípravu na členství v Europolu, tak i Interpol, kde se snažíme i nadstandardním technickým vybavením tohoto pracoviště zajistit dostatečnou a permanentní komunikaci s našimi partnery v zahraničí. A teď jsme - do této doby - mohli využívat dvě cesty, jak třeba čerpat informace od kolegů z USA. Jedna cesta probíhala tím způsobem, že národní pobočka Interpolu si vyžádala informaci a přes všechny složité procedury jsme po nějakém čase tuto vyžadovanou informaci dostali. Bohužel tam bylo vždycky tak velké časové prodlení, že to v mnohých případech nevedlo k příliš efektivnímu zákroku. Takže Interpol je dobrá věc, ale pokud je zapotřebí operativně, rychle získat informace, aby bylo možno nasměrovat činnost bezpečnostních složek, tak to příliš použitelný mechanismus není.

A pak máme druhý způsob, který do této doby byl v komunikaci s USA používán, to je to, že policie pouze požádala zastupitelský úřad USA a ten požádal pobočku FBI ve Vídni o zprostředkování určitých informací. Ukazovalo se, že i tato složitá cesta je operativnější, nežli jít cestou Interpolu. Ale pro každého je logické, že cesta z Prahy do Vídně, ještě diplomatickou poštou, příslušným způsobem zabezpečená, byla technickou překážkou. Proto odpadne-li tato vzdálenost mezi Prahou a Vídní, bude to znamenat výrazný posun ve vztahu k možnosti využívání této spolupráce pro činnost Policie ČR, ale také pro činnost bezpečnostních složek USA. Protože i ony využívají schopností naší policie a v řadě případů se ukázalo, že poznatky naší policie pomohly bezpečnostním orgánům USA. Takže je to rovnocenné partnerství, které je chváleno i ze strany USA. S tím, že teritorium zájmu je pro USA mnohem větší; pro nás je tento partner významnější nežli my pro ně. Ale přesto pro ně nejsme bezcenní a je to jasně ohodnocováno.

Když to shrnu, myslím si, že zřízení této pobočky v Praze, zřízení toho jednoho místa pracovníka zastupitelského úřadu pro nás bude obrovským přínosem a měli bychom poděkovat vládě USA, resp. Kongresu, který to musel schvalovat, a schvaloval to po důkladném přesvědčování právě ředitele FBI, který si s tím užil své. Takže ten dík patří především řediteli FBI. To, že se toto podařilo prosadit v rámci Kongresu USA, je významným úspěchem a měli bychom za to být skutečně vděčni, protože nám to pomůže. Bude to samozřejmě využíváno i z druhé strany, pomůže to i USA.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministru vnitra. Toto byla poslední odpověď na dnes poslední interpelaci, neboť je 18.29 hodin a čas na ústní interpelace na členy vlády vypršel. Děkuji zejména panu ministrovi vnitra ze jeho heroický výkon. Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny a těším se zítra v 9.00 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 18.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP