(18.10 hodin)

(pokračuje P. Svoboda)

Noví licencovaní makléři však nemohou vzniknout, protože Komise pro cenné papíry ani Ministerstvo financí již po téměř dvě léta neorganizuje zkoušky, které jsou pro získání licence předpokladem. Makléřů nepřibývá, naopak ubývá. Mnozí z nich, ač vedeni na seznamu komise, na první pohled bohatém, již činnost makléře dávno nevykonávají. Nehledě na to, že není důvod, proč by se kterýkoli odborník na obchodování s cennými papíry v tomto státě nemohl stát makléřem, pokud splní zákonné požadavky.

Zákon o bankách stanoví, že banka musí odděleně vykonávat obchody na svůj účet a na účet klienta a odděleně činnost úvěrovou a investiční. To znamená, že téměř každá banka pro obchody s cennými papíry potřebuje několik makléřů. Ale kde je vzít? Proč stát nevypisuje zkoušky? Není možno akceptovat dosavadní argument komise, že čeká na nové zákony. Banky na ně čekat nemohou. Banky mohou kterýkoli z těchto dnů být potrestány státem, že pro své obchody s cennými papíry nemají licencované makléře. Proč stát nutí banky buď porušovat zákon, nebo najímat nekvalitní makléře, o které nemají zájem? Proč stát už téměř dva roky vytváří nerovné podmínky pro odborníky v oblasti cenných papírů uzavřením okruhu licencovaných makléřů?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Svobodovi, slovo má ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem si vědom toho, že by byl na trhu nedostatek makléřů, ale může to tak být, nicméně analýzy vypovídají o něčem jiném, že je jich totiž mírný nadbytek, což vyznívalo i z části vystoupení pana interpelujícího poslance.

Co se týče stanoviska Komise pro cenné papíry, to mi nepřísluší komentovat. Já osobně se domnívám, že v současné době, kdy se předpokládá značné rozsáhlá změna předpisů, že tento poněkud konzervativní postoj je dosti rozumný.

Ale na straně druhé - pokud budu přesvědčen dostatečně silnými argumenty, jsem ochoten za Ministerstvo financí tento stav přehodnotit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. To byla odpověď, pan poslanec Svoboda je viditelně zaskočen, takže zjevně hodlá využít možnosti položit doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Ještě jednou děkuji za slovo. Ale pane ministře, bohužel jste mi neodpověděl ani na jednu z těch otázek, které jsem vám položil, zejména na to, proč ministerstvo nevypisuje zkoušky, proč už dva roky se nekonají - vy máte tu pravomoc je vypisovat -, dva roky prostě nedáváte komukoli právo si ty makléřské zkoušky udělat. To máte ve své kompetenci, to není jenom na Komisi pro cenné papíry, to je také vaše pravomoc a na to bych se rád dověděl vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Omlouvám se, pokusím se odpovědět jasněji.

Ten důvod byl naznačen ve vaší otázce - Ministerstvo financí má za to, že za a) makléřů je dostatek, za b) že současný vývoj legislativy je velmi rychlý v této oblasti a je na něj vhodné počkat. Čili tak jak to bylo řečeno a jak to formulovala KCP, tak se to domnívalo a domnívá stále i Ministerstvo financí. Ale není to nic, co bych nebyl ochoten přehodnotit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tolik odpověď na doplňující dotaz.

Dalším vylosovaným byl pan poslanec Pavel Hojda, který svoji interpelaci stahuje. Poté musíte, pane poslanče, dát ještě přednost paní poslankyni Kateřině Dostálové, která interpeluje Miloše Kužvarta, ministra životního prostředí ve věci speleoterapie v Javořických jeskyních. Pan ministr Kužvart není přítomen. Paní kolegyně, svoji interpelaci položit může a povinností nepřítomného ministra by bylo do 30 dnů na interpelaci písemně odpovědět. Paní kolegyně, jakkoli zde před chvílí byla, teď tu není, bohužel její pořadí tímto propadá.

Slovo tedy má pan poslanec Josef Houzák, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Stanislav Gross, a to ve věci právního rámce působení policií cizích států v České republice.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážený pane ministře, dne 11. května letošního roku jste jednal se šéfem FBI a podle zprávy ČTK bylo výsledkem jednání také předčasné otevření Úřadovny FBI v Praze. Z vyjádření se ukazuje, že důvodem je mimo jiné zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Těsně před návštěvou šéfa FBI došlo ke dvěma velice tvrdým zákrokům policie proti občanům, ať už se jednalo o prvomájový incident, o kterém se dost už napsalo, a chtěl bych vám jenom připomenout negativní hodnocení zahraničního a bezpečnostního výboru Senátu. Další zákrok byl již zmíněný zákrok proti fanouškům Ratíškovic. Pouze naivní člověk může věřit, že tyto události spolu nesouvisejí. Oba dva aktuální zásahy policie dokumentují schopnost policie důrazně zakročit proti skupinám, které se nedopustily ohrožení na zdraví, majetku apod. a které mohou klidnou formou vyjádřit nesouhlas s konáním tohoto setkání v Praze.

Šéf FBI se o tyto zásahy také zajímal a předpokládám, že sdělil také své dojmy.

Proto v této souvislosti se vás ptám, v jakém právním dokumentu byl stanoven původní termín otevření pobočky FBI u nás a jakým kompetentním rozhodnutím byl termín změněn na termín dřívější. Současně, pokud jde o zřízení této úřadovny, se ptám, zda se očekává, že i ostatní státy u svým ambasád otevřou samostatné kanceláře svých zpravodajských služeb.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross, který si dnes interpelací užije dost a dost.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Takže, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ta otázka, která směřuje na souvislost jednání ne šéfa, ale ředitele FBI v Praze s těmi dvěma zákroky, které tu byly vyjmenovány, ta tady není a s klidným svědomím mohu prohlásit, že při těch jednáních, která tu proběhla, jsme se ani na okamžik nedotkli těchto konkrétních zásahů. Vůbec na tyto věci nedošla řeč.

O čem jsme se bavili, to bylo vyhodnocení zásahu bezpečnostních sil Spojených států amerických v době zasedání příslušných institucí v Seattlu a poté ve Washingtonu, s tím, že tam docházelo k diskusím o tom, co se dělo ve USA. To, co se dělo v Praze, to vůbec předmětem jednání nebylo. Ale to byla jenom jakási sekundární záležitost v otázce pana kolegy Houzáka, pokud jsem jeho otázce dobře rozuměl.

Co se týče postavení Úřadovny FBI, jak je to nazýváno, nejedná se prosím vás, a to chci zdůraznit, o to, že by v České republice působili aktivně příslušníci FBI. Jen podotýkám, že bylo řečeno, že se nejedná o zpravodajskou službu, FBI je vyšetřovací složka USA v rámci orgánů trestních v USA, ale to asi není podstatné, protože její postavení je jiné. Samozřejmě ona má v rámci systému těchto složek, kterých v USA existuje velké množství speciálně zaměřených, možnost čerpat informace z těchto služeb, spolupracovat s nimi atd., takže dá se hovořit o tom, že je to místo, kde sice se nejedná o zpravodajskou službu, ale kde se mohou koncentrovat informace vzniklé ze zpravodajských zdrojů. Potud by ta otázka byla nepochybně správná.

Co se týče té úřadovny, která bude v Praze, tak se nebude, jak už jsem řekl, jednat o příslušníky FBI, kteří zde budou vyvíjet činnost, protože platí u nás právní rámec, který stanoví, že žádný příslušník policie cizího státu nesmí na území našeho státu vykonávat své výsostné pravomoci, které z jeho postavení příslušníka příslušného bezpečnostního sboru vyplývají v konkrétním daném jiném státě. Máme v našem právním řádu jedinou výjimku, která se týká prezidentských mezinárodních smluv v oblasti pohraničního odbavování se sousedními státy - týká se to Rakouska a Německa, kde na straně smluvního státu mohou odbavovat příslušníci jejich orgánů podle jejich právního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP