(18.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Co jsou ta opatření, která byla dělána v rámci některých specializovaných akcií, jako např. to, že cizí státní příslušníci, kteří přijíždějí do České republiky - je to akce, která se chystá - budou určitou vhodnou formou informování o tom, jaké je znění trestního zákona v ČR, že pohlavní styk s osobou mladší 15 let je pod takovou a takovou trestní sankcí, případně s určitými příklady, jak dopadli někteří lidé, kteří nedbali tohoto znění trestního zákona. To je tedy akce, která se chystá.

Čili z toho, co všechno říkám, si myslím, že jasně plyne - situace je reflektována.

Na druhé straně se tady samozřejmě nechci kasat tím, že máme nějaký jednoznačný recept, jak otázku prostituce vyřešit. Tak tento jednoznačný recept nejenže nemáme, ale troufám si říci, že jednoznačný recept pro vymýcení tohoto fenoménu ve své podstatě ani neexistuje.

Co se týče spolupráce s okolními státy, tak s policií ve spolkových zemích Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko je spolupráce velmi dobrá, dobrá spolupráce je i s rakouskou policií, s tím, že některé případy byly realizovány právě na základě poznatků kolegů ze Spolkové republiky Německo, když třeba docházelo k šíření některých fotografií, případně i videokazet ve Spolkové republice Německo a byly poznatky, že mohou pocházet z České republiky. Tedy ne že by nebylo stále co zlepšovat, ale spolupráce zde funguje. A myslím si, že se musíme smířit s jednou věcí, že boj proti fenoménu prostituce včetně prostituce dětské je víceméně nikdy nekončící proces, který budeme prostě muset svádět stále.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Kohlíček má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Chtěl bych konstatovat, že pan ministr relativně dobře odpověděl, pokud to mohu posoudit. Chtěl bych ale stejně vědět, protože ve zprávě, jejíž kopii jsem vám předal, se říká: Das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland sieht schwere Strafen für derartige Handlungen Deutscher im Ausland, also auch hier in der Euro-Region vor.

Za prvé, zajímalo by mě, jak v tomto smyslu spolupracujete s policií Spolkové republiky Německo, jestli se tam tedy vyskytly již nějaké případy takto řešené v přeshraniční spolupráci, protože se jedná opravdu o sexturismus a zvláště u dětí je to věc, kterou bychom měli všemi prostředky potlačovat.

Za druhé, do jaké míry spolupracujete v potlačování drog, protože i ty malé děti podle té zprávy už braly drogy, a podle toho, co bylo zjištěno i našimi lidmi z našich obecních úřadů, tento problém je opravdu velmi těžký a je třeba provést řadu novel navazujících zákonů, které by mohly celý jev výrazně omezit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Pokud jde o spolupráci v konkrétních případech. Ano, i v tuto chvíli probíhá došetřování, nechci zatím použít slova realizace některých případů, které se tohoto fenoménu týkají, takže tady asi pochopíte, že do nějakých větších detailů nepůjdu. Ale spolupráce probíhá, s tím, že snad řeknu ještě jednu informaci.

Ono se to nezdá, ale není to jenom problém našeho příhraničí, on je to problém geograficky mnohem vzdálenější, protože velké množství občanů ČR cestuje do zahraničí a jsou tam využíváni k sexuálním službám, v mnohých případech dokonce i nedobrovolným způsobem. A byly i případy, kdy takovýmto způsobem byly minimálně vylákávány do zahraničí osoby mladší 15 let, tzn. nejenom na území ČR, ale i do vzdálenějších zemí, mnohdy velice vzdálených zemí. Proto z toho důvodu, aby i v rámci této oblasti, ale nejenom v této, mohla být spolupráce efektivnější, tak na úrovni Policie ČR se připravujeme na budoucí členství a spolupráci Policie ČR v rámci Europolu. Znamená to, že vznikne určité komunikační centrum na úrovni policejního prezidia, které bude po mém soudu o poznání operativnější nežli česká pobočka Interpolu. To není chyba našich představitelů Interpolu, ale to je věc systému této instituce, takže komunikace na této úrovni bude o poznání rychlejší.

A dělám si trošku iluze, že i v této oblasti se nám možná podaří získat minimálně některé poznatky, které povedou k odhalování této trestné činnosti.

Předpokládám, že se také dnes dočkám, pokud na to dojde, interpelace na téma pobočky FBI v ČR. Předpokládám, že právě i pobočka FBI v ČR bude značnou pomocí k tomu, abychom včas byli schopni vyhodnocovat určité informace ze zahraničí, a to nejenom ze Spojených států amerických. Myslím si, že i v této oblasti prostituce, resp. zneužívání nebo využívání občanů ČR k sexuálním službám v zahraničí, pokud se bude jednat o nedobrovolné využívání k těmto službám, může i tento institut vést k větší efektivitě.

Končím tedy znovu tím, čím jsem končil své předchozí vystoupení. Je to proces, který nemá konce, ale je to proces, který nesmíme vzdávat, protože jsou za ním skryty lidské osudy, jsou za ním skryty velké lidské tragédie a jsou to leckdy případy, které dokáží velice mladého člověka poznamenat na celý život. Je tedy povinností státu, aby se snažil čelit tomuto fenoménu.

Co se týče drog, ano, máte pravdu. Na prostituci jsou navázány i jiné druhy trestné činnosti. Na prostituci jsou vázány trestné činy násilného charakteru, na prostituci máme vázány trestné činy z oblasti dealerství drog, na prostituci máme vázáno velké množství i konzumace drog. To je samozřejmě věc, která sice může být posuzována z hlediska nově upraveného trestního zákona, kde je stanovena sankce i za držení drogy, příslušně definovaná, řekněme sporně definovaná, kdybych se otočil v tuto chvíli na pana místopředsedu Langra, nicméně postih za držení drogy u těchto lidí prostě není tím základním řešením. Toho jsme si samozřejmě vědomi a tady je zapotřebí spíše se podívat na dikci našeho trestního zákona, který nezná trestní sankci za prostituci, ale který zná trestní sankci buďto za kuplířství, nebo zná trestní sankci za obchod se ženami, a samozřejmě na organizátory těchto trestných činů se nabaluje i organizování trestné činnosti v oblasti dealerství drog, protože vesměs personální propojení, tak jak máme poznatky, je velice podobné.

Byl bych samozřejmě nesmírně rád, kdybychom třeba i touto veřejnou diskusí dokázali vzbudit trošku větší zájem ve veřejnosti o to, aby pomáhala Policii ČR při odhalování páchání trestné činnosti, protože možná že paradoxně dětská prostituce nám může pomoci začít rozmotávat některé gangy, které se z tohoto fenoménu snaží žít, protože prokazování spáchání trestného činu kuplířství v případě obchodu se ženami je mnohem obtížnější nežli prokazování trestného činu mravního ohrožování nebo ohrožování mravního vývoje mládeže, případně zneužívání, kdy stačí prokázat, že docházelo k pohlavnímu styku, kdy docházelo k focení - nebudu rozebírat jednotlivé praktiky - kdy docházelo k takovým kontaktům s osobou mladší 15 let. Tam průkaznost je daleko jednodušší. A pokud se nám podaří takovéto osobě prokázat trestný čin, tak samozřejmě může dojít i k tomu, že tato osoba bude řekněme lépe motivována k tomu, aby spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení.

Ale to je samozřejmě jenom určitý poznatek z praxe, nikoliv žádný návod. Ale spolupráce s veřejností by samozřejmě zde byla nesmírně žádoucí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za odpověď na doplňující dotaz pana poslance Kohlíčka.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Pavel Svoboda, interpelovaným ministr financí pan Pavel Mertlík ve věci absence zkoušek nutných pro zisk licence makléře. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, pane ministře. Zákon o cenných papírech stanoví, že obchodník s cennými papíry vykonává svou činnost prostřednictvím makléře. Makléř musí mít povolení ke své činnosti, což v podstatě znamená licenci získanou na základě zkoušky. Všichni makléři s licencí v tomto státě jsou vedeni na seznamu vedeném Komisí pro cenné papíry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP