(17.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Co se týče spolupráce se zahraničními službami, tuto záležitost nechci příliš rozebírat kromě toho, že jsem osobně požádal představitele poměrně velkého množství států, které by nám mohly poskytnout informace důležité k přípravě některých bezpečnostních opatření, aby nám relevantní informace pro naše bezpečnostní opatření včas poskytly.

Tady bych chtěl pouze upozornit na jednu věc, že podle všeho je situace taková, že i podle zkušeností z jiných států a ze Seattlu je to tak, že nejdůležitější informace pro definitivní doladění bezpečnostních opatření přicházejí tak tři až čtyři dny nebo týden před samotnou akcí. Pak samozřejmě už není příliš velká možnost tyto informace ověřit. To bude ale ten rozhodný okamžik, kdy zjistíme, jestli do České republiky přijedou takřka profesionální organizátoři masových nepokojů, jako byli v Seattlu, nebo lidé, kteří prostě nesouhlasí s politikou Mezinárodního měnového fondu Světové banky a chtějí relativně klidným způsobem dát najevo svůj nesouhlas.

Tyto věci běží a já si v každém případě uvědomuji - ať se mi to líbí nebo nelíbí - že za to, jak úspěšná či neúspěšná tato bezpečnostní opatření budou, nesu poměrně značný díl zodpovědnosti.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. Pan místopředseda bude mít doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, děkuji za odpověď. Vaše slova znějí dobře a přesvědčivě, leč čas a události v průběhu zasedání MMF ukáží, nakolik odpovídají realitě, což neříkám s nějakým úšklebkem, myslím to naprosto racionálně a věcně.

Přesto mi dovolte poslední otázku. Sám jste se zmínil, že na celé akci se bude podílet několik tisíc příslušníků České policie. Zajímalo by mě, jak je zajištěno jejich zázemí, to je ubytování, stravování, a samozřejmě by mě také zajímalo, na kolik celá tato akce přijde a zda s těmito finančními prostředky resort Ministerstva vnitra počítá.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr odpoví na doplňující dotaz.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Co se týče ubytování, v tuto chvíli máme zajištěno mimo zhruba pět tisíc policistů ze správy hl. m. Prahy ubytování zhruba pro tři tisíce pět set policistů ze zbývajících šesti tisíc s tím, že vedeme jednání i s některými jinými resorty, především s resortem Ministerstva obrany, jak zbývající ubytovací kapacity zařídit. Je to věc, která bude zařízena. Z toho obavy nemám. Rizika vidím spíše v některých jiných věcech.

Co se týče stravování, tady běží standardní zajištění, které jsme schopni zajistit v rámci kapacit jak Policie ČR, tak ostatních složek, které spadají pod Ministerstvo vnitra. Především mám na mysli Hasičský záchranný sbor, který má kapacity k tomu, aby byl schopen zajišťovat případné stravování, a to i v tzv. polních podmínkách.

Co se týče financování, my jsme uplatnili požadavek zhruba na 240 milionů Kč k zajištění bezpečnostních opatření při zasedání Mezinárodního měnového fondu. Nakonec jsme se museli spokojit zhruba s 80 miliony Kč. Každý ví, jaká je rozpočtová situace České republiky, a samozřejmě i tyto věci jsou limitovány. V tuto chvíli se připravuje jednání vlády ČR, kde bude na pořadu i diskuse o vynaložení vládní rozpočtové rezervy. Jde o rezervu na zasedání Mezinárodního měnového fondu, která je zákonem o státním rozpočtu stanovena ve výši 140 milionů Kč. Budeme se snažit i z této částky určitý objem prostředků nárokovat. Nebudeme na toto nárokování sami a já nechci předjímat, jak rozhodnutí vlády dopadne. Jakmile vláda rozhodne, bude mít sněmovna možnost - nepůjde o tajné jednání - s tímto materiálem se seznámit.

Snad bych se zmínil ještě o jedné věci, která je také o penězích. Dlouhou dobu byl v Poslanecké sněmovně diskutován komunikační systém MAKRA. Nechci rozebírat celou genezi, protože byla založena kdysi dávno, kdy jsem ani já, ani nikdo z mých kolegů v této vládě neměl možnost do rozhodování relevantním způsobem zasáhnout, nicméně příslušné smlouvy byly zhruba před čtyřmi roky podepsány a nyní musíme nějakým způsobem naplňovat to, k čemu se stát zavázal. Pro mne je samozřejmě nejdůležitější to, aby na zasedání MMF, když už stát do této oblasti investuje takové množství prostředků - jen pro informaci, je to zhruba 3,9 miliardy korun -, aby pro toto zasedání byl tento komunikační systém k dispozici bezpečnostním složkám. Stanovil se nepřekročitelný termín, dokdy bude buď tento systém fungovat, a poté se budeme orientovat na tento komunikační systém pro bezpečnostní opatření v rámci MMF. Pokud by tento termín nebyl splněn, budeme usilovat o náhradní řešení, které by bylo samozřejmě kvalitativně horší, nicméně zajišťoval by alespoň elementární spojení, neboť zde více než jinde platí "bez spojení není velení".

Co se týče opatření, která byla udělána v uplynulém měsíci, v tomto směru jsem začal být mírně optimistický, protože termíny stanovené při některých jednáních jsou zatím plněny a já jsem poměrně značný optimista v tom, že do 30. června bude komunikační systém MAKRA spuštěn na území hl. m. Prahy a části Středočeského kraje, té části, která přiléhá k hlavnímu městu Praze, aby mohl běžet zkušební provoz, který - pokud dopadne bez větších komplikací - by zajistil, že od 1. 9. bude moci běžet takzvaný ostrý provoz, ve kterém již bude naplno možno využít těch technických vymožeností, které tento systém dává.

Některé věci samozřejmě zůstaly nepokryty. Jsou to poměrně klíčové věci pro zasedání MMF, jako je komunikace v metru, komunikace na letišti, jako je komunikace v Kongresovém centru, jako je komunikace na dvou významných pražských nádražích. My tyto věci řešíme s pomocí vlastních sil a vlastních prostředků, protože bezpečnostní opatření bez těchto klíčových uzlů by se nedala realizovat. Počítám s tím, že právě z vládní rezervy 140 milionů Kč budeme uplatňovat některé náklady, které nám vznikají se zprovozněním tohoto komunikačního systému v těchto klíčových významných komunikačních uzlech, které jsem před krátkou chvílí jmenoval. Doufám, že i co se týče metra ve spolupráci s hlavním městem Prahou, které vychází v poslední době velice vstříc - chtěl bych mu za to poděkovat -, se podaří tyto věci vyřešit tak, abychom se nedostávali do významnějších problémů.

Znovu říkám, že v této oblasti jsem relativně optimističtěji naladěn, nežli jsem byl ještě před třemi týdny.

Co se týče financování, odpověděl jsem, jak to bylo s nároky, jak to bylo s uspokojením a jak je to s řešením vládní rozpočtové rezervy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Jaromír Kohlíček, opět s interpelací na Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Pavel Svoboda, který bude interpelovat pana ministra a místopředsedu vlády pana Mertlíka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, měl bych jednu velmi závažnou otázku, je to záležitost dětské prostituce. Jsem tím poslancem klubu KSČM, který již od svého vstupu do Poslanecké sněmovny usiluje o řešení doslova katastrofické situace vznikající po roce 1990 zejména v severozápadních Čechách. Možná že víte, že nejvyšší nápad trestné činnosti je v okrese Teplice, a to již tři roky. Protože jsem kandidoval na severočeské kandidátce, bydlím v Teplicích a poslaneckou kancelář mám v Děčíně, moje poznatky jsou takříkajíc z první ruky. Vím, jak působí průjezd po E55 mezi Cínovcem a Teplicemi, v okolí Varnsdorfu, Hřenska, Hory sv. Šebestiána i Chebu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP