(17.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Je dobré také vědět, že hned po ukončení utkání vběhli za přihlížení pořadatelů, což je výtka pořadatelům, protože ti smluvně se měli o tyto věci starat, nicméně v tomto směru selhali, tak za přihlížení těchto pořadatelů vnikli liberečtí fanoušci také na hrací plochu, což vedlo k určitému dalšímu vyhrocení této situace, a dávám za pravdu panu poslanci v jedné věci, že ratíškovičtí fanoušci rozhodně neprovokovali, alespoň podle informací, které máme k dispozici. Protože pokud někdo provokoval, tak podle záznamu, které jsou k dispozici, tak to byli příznivci fotbalového klubu Slovan Liberec, kteří trhali symboly klubu Baník Ratíškovice a tím samozřejmě do značné míry provokovali.

Problém byl ale v tom, že z ratíškovického tábora v určitém okamžiku došlo k agresivnímu výpadu, kdy bylo vhozeno několik skleněných lahví a došlo ke zranění několika příslušníků Policie ČR, takže samozřejmě pokud jedna strana "pouze" verbálně provokovala, druhá strana na to reagovala agresivními kroky, které jsou dokumentovány, a došlo vlastně k nepřímému, ale fakticky fyzickému napadení Policie ČR, byť uznávám, že šlo zřejmě o jednotlivce, tak v tu chvíli policie zasahovala vcelku přirozeně tímto směrem.

Přiznám se, když jsem prvně minulý týden viděl tuto interpelaci, tak jsem si vzpomněl na jeden článek v Mladé frontě, kde se hovořilo o nepřiměřeném zásahu, a já přestože mám obrovský respekt vůči práci policie, která je nesmírně obtížná, tak samozřejmě si myslím, že je zapotřebí nemít naprosto nekritický přístup k takovýmto zákrokům policie. Zarazil mě článek, kde bylo popisováno v jednom periodickém tisku, že jakýsi pan Jožka Pánka byl zraněn takovým způsobem, že měl poměrně značnou ránu na hlavě, že musel vyhledat ošetření, a podle denního tisku to bylo v nemocnici Na Vinohradech, a zákrok měl být veden dokonce v okamžiku, kdy nějak u něj byla přítomna jeho nezletilá dcera. Takže prostě tento případ, pokud by k takovému excesu došlo, mě do značné míry zajímal, takže jsme provedli jakési kontrolní šetření, zda ten pan Jožka Pánka, tak jak byl v tisku uveden, byl někde ošetřen v pražských nemocnicích. To se nepotvrdilo, protože jsme zkoušeli dělat šetření, zda někdo tohoto jména buďto v Ratíškovicích, nebo v jejich blízkém okolí existuje. To se nepodařilo zjistit. Nepotvrdilo se to, což znamená, že tato informace, která upřímně řečeno, mě nejvíce vyděsila, tak jak byla v novinách, k ní jiné poznatky nemáme a ani kontrolním orgánům, které jsou činné ze zákona, se nepodařilo tohoto člověka identifikovat.

Pokud samozřejmě by k takovému zákroku na konkrétní osobu došlo a došlo by k porušení zákona, tak orgány Policie ČR by nepochybně konaly, pokud by to bylo v kompetenci kontrolního oddělení, tak tyto, pokud by se jednalo o trestný čin, tak by to začalo spadat do působnosti Inspekce ministra vnitra.

Samozřejmě v tuto chvíli ještě není vyhodnocen celý zásah, tzn. nemohu kategoricky prohlásit, že tam nedošlo k nějakému excesu. V okamžiku, kdy budeme mít tento případ uzavřený, tak se vůbec nebráním, a myslím si, že je to přirozené, pokud tato interpelace je na programu schůze sněmovny, poskytnout písemně k dispozici určitý výsledek tohoto šetření. Samozřejmě, pokud tam bude pochybení, tak bude konáno, tak jak ze zákona konáno má být.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Poslanec Bartoš položí jistě doplňující dotaz.

 

Poslanec Walter Bartoš: Chtěl bych říci, že pan ministr mě svou odpovědí vcelku uspokojil, protože Ministerstvo vnitra se bude touto věcí zabývat. To je pro mne velmi dobrá zpráva. Při posuzování takového zákroku a při posuzování jakékoliv věci je dobré se držet starého latinského přísloví: audiatur et altera pars - aby byla slyšena i druhá strana, to znamená, že je dobré si také zjistit některé informace z mimopolicejních zdrojů. Takže si dovolím panu ministrovi předat deník Slovácko, který má velmi rozsáhlou reportáž právě na toto téma, a dokonce také rozebírá ošetření na neurochirurgickém oddělení, o kterém pan ministr mluvil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr již reagovat nebude.

Další vylosovanou kolegyní je paní Vlasta Parkanová, neboť paní poslankyně paní Eva Dundáčková svoji interpelaci na ministra vnitra Stanislava Grosse stáhla, neboť písemný materiál, o který chtěla požádat, jí byl již předán. Slovo má tedy paní kolegyně Parkanová, interpelovaným ministrem je ministr vnitra Stanislav Gross, a to ve věci zajištění klidu při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v České republice.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane ministře, podle zpráv sdělovacích prostředků se do České republiky během zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky chystá až 20 000 demonstrantů zejména z USA a ti se nikterak netají úmyslem uspořádat zde tzv. kontrasummit, který by mohl být spojený s pravděpodobnými výtržnostmi, ničením majetku a narušováním veřejného pořádku. Ptám se vás proto, zda hodláte využít všech možností, které vám dává především zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, k tomu, aby osobám, které se na hranicích neprokáží potřebnými doklady, zajištěním ubytování apod., aby takovým osobám nebyl umožněn vstup na území České republiky.

Ptám se vás, zda si uvědomujete, že v opačném případě hrozí selhání České republiky jakožto pořadatele jednání institucí, které tato republika do země pozvala, a že v takovém případě byste to byl i vy, který by nesl za takové jednání osobní odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni, slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, přestože jsem měl pocit, že interpelace bude směrována jiným způsobem, tzn. na celý komplex bezpečnostních opatření v rámci zasedání MMF, respektuji to, že paní poslankyně Parkanová se zaměřila jenom na určitou výseč problémů, a jelikož vím, že další interpelace, která je na pořadu jednání, se týká také tohoto tématu, tak nevystřílím všechen prach, aby měl pan místopředseda Langer věcný důvod alespoň některé věci interpelovat. Takže zaměřím se víceméně pouze na to, co zde bylo naznačeno.

Ano, pravda je, že se do České republiky chystá poměrně značný počet zahraničních návštěvníků, hostů, kteří se budou v době zasedání Mezinárodního měnového fondu podílet na jakémsi kontrasummitu, pokud bychom to takto nazvali. Chci říci, že prvotní záměr, který má nejen Ministerstvo vnitra ČR, ale i celá vláda, je zvládnout toto zasedání s jeho doprovodnými akcemi s co možná nejmenším počtem konfliktů, to znamená, že se budeme snažit přijímat taková opatření, která nebudou předem provokovat k určité konfrontaci. Říkám to z toho důvodu, aby bylo zcela zřejmé, že tak, jak já bych nejraději viděl celé ty události v září, je, aby byly bez hlubších konfliktů. Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že po zkušenostech ze Seattlu, ale i ze zasedání v některých jiných částech světa, v některých jiných městech, dojde k narušení veřejného pořádku, ale to, co musíme sledovat, je, aby zásah bezpečnostních orgánů České republiky nastal teprve v okamžiku, kdy dojde k ohrožování nebo potlačování práv někoho jiného. To znamená, že předpokládáme vytvoření nebo alespoň tolerování projevů, které budou pokojným způsobem, byť i možná trošku dráždícím starší generaci, demonstrovat své světonázorové postoje, které budou demonstrovat svůj nesouhlas s činností MMF, nesouhlas s činností Světové banky, ale tolerance bude končit v okamžiku, kdy dojde k zasahování do práv nějakých jiných osob.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP