(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

139.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Ve čtvrtek 18. května proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí, přičemž byly vyčerpány všechny přihlášky na ústní interpelace na předsedu vlády ČR. Nyní budou v kladení ústních interpelací na ostatní členy vlády pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech, a to v čase od 17.00 do 18.30 hodin.

Dovolím si přečíst, dříve než udělím prvnímu vylosovanému kolegovi slovo v pořadí přihlášených interpelujících a interpelovaných: Walter Bartoš - Stanislav Gross, Dundáčková Eva - Stanislav Gross, Parkanová Vlasta - Stanislav Gross, Langer Ivan - Stanislav Gross, Kohlíček Jaromír - Stanislav Gross, Svoboda Pavel - Mertlík Pavel, Dostálová Kateřina - Kužvart Miloš. - Byl jsem informován, že pan ministr Kužvart se omlouvá z dnešního jednání sněmovny, tedy při ústní interpelaci nebude přítomen. - Josef Houzák - Stanislav Gross, Pavel Severa - Eduard Zeman. Pan poslanec Grůza, jak jsem byl informován, svou interpelaci po dohodě s panem ministrem Fenclem stáhl, neb problém byl již vyřešen. Uvidíme, kam se dostaneme dál - toto jsou prvně jmenovaní a uvedení kolegové a kolegyně, kteří mají snad šanci, že se na ně dnes dostane.

Vyzývám tímto pana poslance Waltera Bartoše, který byl vylosován na dvanáctém místě, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Moje interpelace se týká zásahu Policie České republiky po finálovém utkání o Pohár Českomoravského fotbalového svazu ve středu 10. května 2000, v němž proti sobě hrála mužstva Liberce a Ratíškovic. Podle informací, které jsem získal - a musím upozornit, že je mám také z jiných zdrojů než pouze z dotčené strany - byl policejní zásah neadekvátní dané situaci a byl pouze jednostranný.

Za prvé - neadekvátní proto, že chování fanoušků nesměřovala k ohrožení života, zdraví ani majetku občanů. Fanoušci z Ratíškovic nebyli agresivní a v žádném případě nevyhledávali střety ani s libereckým táborem, ani s nikým jiným. Chtěli pouze poděkovat svému mužstvu za to, že dosáhlo pro hodonínský okres vynikajícího sportovního úspěchu.

Za druhé - pokud důvodem zásahu bylo vniknutí fanoušků na hrací plochu po skončení utkání, bylo toto opatření jednostranné, protože směřovalo pouze proti jedné části, přičemž v uvedenou dobu se na ploše nacházely obě skupiny příznivců.

Moje otázka na pana ministra tedy zní takto: Považuje Ministerstvo vnitra postup policie za oprávněný a v souladu se zákonem? Byl tento zásah adekvátní?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Já bych nejprve začal některými daty o té události s tím, že, jak už tu bylo řečeno, 10. května t. r. došlo k tomu, že probíhalo finále Poháru Českomoravského fotbalového svazu mezi mužstvem Baník Ratíškovice a FC Slovan Liberec. Od 8.00 hodin tohoto dne bylo vyhlášeno bezpečnostní opatření u Policie České republiky, správy hl. m. Prahy, s tím, že velitelem tohoto bezpečnostního opatření byl pověřen ředitel Obvodního ředitelství Policie České republiky pro Prahu 6 pan plukovník dr. Rajchard.

V té době, kdy se odehrávalo finále o Pohár tohoto Českomoravského fotbalového svazu, bylo v hledišti zhruba 4500 platících diváků, s tím, že pokud by se mělo hovořit o nějakém poměru sil, tak odhady jsou takové, že zhruba 1500 bylo fanoušků FC Liberec a zhruba 500 bylo fanoušků Baníku Ratíškovic. Co se týče sil policie, které byly k dispozici pro toto bezpečnostní opatření, tak se jednalo o 110 příslušníků stálé pořádkové jednotky, osm příslušníků jízdní policie, to znamená příslušníků s koňmi, šest z dopravní policie. Bylo k dispozici šest autohlídek, byl k dispozici pyrotechnik i se psem. Byl k dispozici jeden fotodokumentarista s videem.

Tady musím přiznat jednu věc, která pro mne není příjemná, a to je to, že ta fotodokumentace, resp. videozáznam, který je pořizován vždy při každém takovémto zásahu k tomu, aby bylo možné zhlédnout, zda zákrok byl v pořádku, nebo nebyl v pořádku, tak v tomto případě ta videodokumentace není nejlepší, protože v průběhu zákroku, resp. před ním došlo k poruše na této videokameře a některé události prostě z tohoto důvodu nejsou v pořádku. Nicméně musím konstatovat, že s tímto vysvětlením ze strany policie nejsem spokojen a považuji to za poměrně závažnou záležitost, která by se opakovat neměla. Takže to je jedna z věcí, kde já tu kritiku sdílím. Přestože není nikde zákonnou povinností toto dělat, tak myslím, že v moderní době je dobré, aby tyto věci k dispozici byly, protože potom pro případné spory je to nesmírně užitečná věc. Ve své podstatě to je i pro příslušníky Policie ČR důležitý dokument nebo materiál, ve kterém je možno prokázat, že jejich zákrok byl adekvátní, pokud skutečně adekvátní byl.

Co se týče určitých problémů, které vznikly v průběhu tohoto utkání, tak už v průběhu prvního poločasu docházelo ke vzájemnému napadání příznivců obou mužstev, kteří byli do značné míry pod vlivem alkoholu. To je také zapotřebí říci, protože tento fenomén se na tomto finále objevil ve větším měřítku, než je obvyklé, a do značné míry možná ovlivnil i průběh některých událostí, které následovaly.

Došlo ke konfliktu ratíškovických fanoušků samotných mezi sebou - to je také dobré vědět -, což možná i tu atmosféru, která tam byla, do značné míry vyprovokovalo, ale došlo také ke konfliktu příslušníků - nebo těch fanoušků ratíškovického týmu - s lidmi, kteří vnikli do prostoru stadiónu neoprávněně. Byli to příznivci fotbalového klubu Sparta - bylo jich asi dvacet. Jen to uvádím z toho důvodu, že ta atmosféra se postupně eskalovala a tam policie zasahovala víceméně po boku ratíškovických fanoušků, protože skutečně těchto dvacet příslušníků, nebo stoupenců klubu Sparta vniklo neoprávněně, vyvolávali konflikty v místní restauraci a myslím si, že policie zakročila zcela správně, alespoň v tuto chvíli. A prosím vás, nepodezřívejte mne ze střetu zájmů, protože jsem slávista, ale prostě situace byla taková, jaká byla. Policie zakročila po mém soudu zcela správně.

Problém nastal asi deset minut před koncem, kdy prorazili v prostorech před jižní tribunou příznivci ratíškovické části oplocení, a přestože pořadatelé měli smluvně zajistit to, že fanoušci nevniknou na hrací plochu, tak ti víceméně pouze přihlíželi a nastala první situace, která vedla k určitému vyhrocení, kdy nebyly respektovány výzvy v místním rozhlase a hrozilo nebezpečí, že dojde ke střetu obou táborů, takže byly pořadateli tohoto fotbalového utkání pořádkové síly Policie České republiky požádány o to, aby došlo k přehrazení cesty ratíškovickým fanouškům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP