(15:30 hodin)

Poslanec Karel Černý: Naši hasiči, ať už se jedná o dobrovolné hasiče nebo jejich profesionální kolegy, zachránili mnoho lidských životů, mezi nimiž bylo i nemálo dětí.

Dámy a pánové, rozhodujeme o návrzích na udělení českých řádů a vyznamenání našim předním spoluobčanům. Jedním z navržených na udělení medaile Za hrdinství je i pan Vlastimil Hrbek z obce Strážek v okrese Žďár nad Sázavou, který s nasazením vlastního života zachránil malého chlapce. 31. ledna tohoto roku si hrála skupina malých dětí na ledové kře na řece Bobrůvce, ta se však uvolnila a silný proud stáhl šestiletého Zdeňka Ludvíka do rozbouřené řeky a unášel jej k ledové bariéře, kde by ho již nikdo nenašel. Jen díky šestadvacetiletému dobrovolnému hasiči Vlastimilu Hrbkovi skončil malý Zdeněk jen v nemocnici, pouze s šokem a podchlazením.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o podporu návrhu pana poslance Kasala na udělení medaile Za hrdinství panu Vlastimilu Hrbkovi. Děkuji za vaši podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Černému. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dostal jsem v poslední době řadu návrhů na propůjčení státního vyznamenání doktoru Edvardu Benešovi, druhému prezidentu republiky. Návrh jsem v podvýboru neprosadil, tak se obracím k nejvyššímu arbitrovi, kterým je samozřejmě plénum.

Z podnětů, které jsem jako poslanec dostal, vyjímám například: "Jménem více než šesti set členů Svazu nuceně nasazených československých občanů za druhé světové války na nucené práce na území Německa a jím okupovaných zemích, kteří dnes žijí v okrese Havlíčkův Brod, vyjadřuji této iniciativě Národní rady KPČ nejen svůj souhlas, ale i plnou podporu (míněno návrh na státní vyznamenání). Existence našich životů byla v té době našeho nasazení velice ohrožena. Je známo, že 8 500 nuceně nasazených občanů se už domů nevrátilo, a kdyby tehdejší Německo válku vyhrálo, nevrátil by se nikdo. Prezident doktor

Edvard Beneš svou aktivní činností v protifašistickém odboji přispěl k tomu, že náš národ a my s ním jsme byli zachráněni. Podepsán Jaroslav Švec, předseda okresní organizace Svazu nuceně nasazených v Havlíčkově Brodě."

V závorce pod tím je napsáno, že autor byl třicet tři měsíců nuceně nasazen v Německu a je zmocněn jednat za okresní organizaci Svazu nuceně nasazených v Havlíčkově Brodě.

Další dopis, z něhož vyjímám: "Zaráží nás, že mezi vyznamenanými nejen v první řadě, ale ani dodnes se dosud neobjevil ten, kdo by si takovou poctu především zasloužil, Masarykův žák a spolupracovník, následník a uskutečňovatel jeho myšlenek, druhý prezident ČSR dr. Edvard Beneš, který je právě dnes soustavně napadán, pomlouván a špiněn nejen nepřáteli ze zahraničí, ale i zrádci a novodobými kolaboranty v České republice. Dr. Edvard Beneš si toto ocenění jako výraz naší úcty a uznání nesporně zaslouží. V Praze 22. ledna 2000, podepsána Národní rada Klubu českého pohraničí."

Dovolte mi, abych v rámci této obecné rozpravy podal následující návrh. Navrhuji zařadit do části návrhů na propůjčení Řádu TGM in memoriam dr. Edvarda Beneše, 1883 - 1948, druhého prezidenta Československé republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dávám návrh na vypuštění jednoho jména z odstavce 5, to je udělení medaile Za zásluhy, a to vypuštění jména doc. dr. Jaroslav Šabata, a to vzhledem k jeho působení v padesátých letech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Prosím pana poslance Kasala, aby se vyjádřil k rozpravě. Poté budeme hlasovat. Vzhledem k pohybu ve sněmovně vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupil pan poslanec Karel Černý, který podpořil jeden z návrhů, v tuto chvíli již organizačního výboru. V rozpravě podrobné vystoupil pan poslanec Štrait, který navrhuje, aby Řád TGM byl propůjčen doktoru Edvardu Benešovi. Pan poslanec Pleva navrhuje, aby z bloku medailí Za zásluhy bylo vypuštěno jméno doc. dr. Jaroslava Šabaty.

Já se domnívám, že oba návrhy, které zazněly v rozpravě podrobné, jsou v Poslanecké sněmovně dostatečně známy. Poslanecká sněmovna má určitě dost moudrosti, aby posoudila jednotlivé návrhy, které zde zazněly.

Doporučuji tedy, aby nejprve bylo hlasováno o zařazení doktora Edvarda Beneše do seznamu jmen na propůjčení Řádu TGM a poté aby bylo hlasováno o návrhu pana poslance Plevy na vypuštění jména doc. dr. Jaroslav Šabata. Poté co odhlasujeme tyto dva pozměňovací návrhy, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že postup, který jste navrhl, pane poslanče, je jediným možným postupem.

 

Prvním hlasováním rozhodneme o návrhu pana poslance Štraita, a to v hlasování pořadové číslo 365. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 tento návrh nebyl přijat, když ze 141 přítomných se 59 vyslovilo pro, 54 proti.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Plevy na vyřazení návrhu doc. dr. Jaroslava Šabaty.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 366. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tento návrh byl přijat, když z přítomných 144 se 74 vyslovilo pro a 53 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že vidím, že nastal značný pohyb ve sněmovně, posečkám několik okamžiků. Mezitím udělím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já mám jednu prosbu. Chápu, že by bylo úspornější hlasovat najednou, ale vzhledem k jednotlivým vyznamenáním by bylo lepší hlasovat po blocích. Bylo by slušné, kdyby to Poslanecká sněmovna takto rozdělila.

 

Poslanec Jan Kasal: Já za sebe říkám, že je to možný postup. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsme podobně postupovali i před rokem, kdy jsme některé bloky odhlasovali v celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že tento postup je možné zvolit. Slovo má pan poslanec Kraus.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP