(15.20 hodin)

(pokračuje Kasal)

Třetí návrh je na dr. Vojtěcha Jandečku, který žil v letech 1914 - 1973. Byl to spolupracovník Jana Opletala, účastník 17. listopadu v roce 1939, vězeň do r. 1942. Jeho zásluhou byl uznán 17. listopad za Mezinárodní den studentstva. V 50. a 60. letech byl vězněn 15 let za podvracení republiky.

Další návrh je na prof. dr. Vladimíra Landu, DrSc., akademika, který se narodil v roce 1923. Do roku 1990 byl ředitelem Entomologického ústavu AV, je to vědec srovnávací anatomie hmyzu, člen řady zahraničních entomologických společností, publikoval více než 160 vědeckých prací.

Dalším navrženým je ing. Josef Lux, in memoriam, český politik, kterého představovat této sněmovně, předpokládám, by bylo zbytečné.

Sedmý a poslední v tomto bloku je návrh na plukovníka ve výslužbě Pravomila Raichla, který se narodil v roce 1921. Je to volyňský Čech, vězeň v gulagu, účastník bojů o Duklu. Po roce 1947 člen odbojové vojenské organizace. Odsouzen k trestu smrti, pak k dlouholetému vězení. Utekl z vězení v Leopoldově do Německa.

To byly návrhy na propůjčení Řádu T. G. Masaryka.

Je zde jeden návrh na udělení tohoto řádu. Návrh je pro prof. dr. Michaela Novaka, který se narodil v roce 1933, je americký Slovák, univerzitní profesor, přední myslitel v oboru demokratického kapitalismu a svobodné tržní ekonomiky, člen Rádia Svobodná Evropa, člověk, který i zde často přednáší, nositel mnoha cen za činnost ve veřejné politice.

Medaile Za hrdinství. Zde jsou čtyři návrhy. První je na Tomáše Bayera, který se narodil v roce 1977 a který s nasazením vlastního života zachránil ženu z hořícího bytu v Brně-Řečkovicích.

Druhý návrh - plukovník ve výslužbě Josef Černota, narozen v roce 1916. V roce 1944 byl účastníkem bojů v československé západní armádě. vysazen se skupinou Wolfram, bojoval v Beskydech, v 50. letech byl perzekvován.

Třetím navrženým je Vlastimil Hrbek, který se narodil v roce 1973 a s nasazením vlastního života zachránil v únoru letošního roku tonoucího chlapce z rozvodněné řeky plné ledových ker.

Čtvrtou navrženou je Vlasta Mařáková-Charvátová, která se narodila v roce 1925. Členka protikomunistické odbojové skupiny, spolu s manželem, který byl popraven, byla zatčena, při výsleších sadisticky týrána, potratila dítě. Ve vězení strávila 14 let.

Medaile Za zásluhy - těchto návrhů je deset. Je to abecedně řazeno. Pod číslem jedna najdete jméno Oldřicha Holubáře, který se narodil v roce 1930, je mu tedy letos 70 let. Je poúnorovým emigrantem, předním krajanským pracovníkem v USA, obnovitel tělovýchovné organizace Orel v exilu, angažoval se v kampani pro podporu vstupu ČR do NATO a je spoluorganizátorem řady cest našich státních církevních představitelů do Spojených států a do celého světa.

Dalším navrženým je prof. Eiichi Chino, narozený v roce 1932. Jedná se o Japonce, který je považován za největšího znalce české kultury v Japonsku. Je předním japonským bohemistou, absolventem Univerzity Karlovy, absolvoval v roce 1964. Autor učebnice češtiny, překladatel české literatury především z děl Karla Čapka, Františka Hrubína, Václava Havla. Na 30 titulů dětské literatury přeložil do japonštiny, dokonce řadu operních libret, je školitelem všech japonských diplomatů v ČR.

Třetí je Akvinele Loskotová, která se narodila v roce 1923, je řádovou sestrou kongregace školských sester, pracovala 28 let s postiženými dětmi a vlastní iniciativou vybudovala v roce 1991 v Praze 6 Domov Sv. rodiny pro 40 dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením. Z její iniciativy byla rekonstruována loni bývala škola v Liboci pro dalších 40 lidí s postižením včetně chráněných dílen.

Plukovník ve výslužbě Jiří Louda se narodil v roce 1920, je účastníkem západního odboje. V 50. letech vězněn. Budete ho znát jako předního českého heraldika, autora českého státního znaku, prezidentské vlajky apod. Je mezinárodním odborníkem v tomto oboru.

Prof. dr. Rio Preisner, který se narodil před 75 lety, je anglista, germanista, od r. 1968 profesor Pensylvánské univerzity, filozof křesťansko-konzervativního zaměření. Uznávaný odborník, špičkový překladatel, básník holanovské linie české poezie.

Šestým jménem je naše současnice Petra Procházová, narozená v roce 1964. Jedná se o známou válečnou reportérku, novinářku, jednu z nemnohých, kteří s nasazením vlastního života pravdivě informují přímo z bojiště.

Prof. dr. Josef Souček, dr. h. c., in memoriam, přední český evangelický teolog, autor řady teologických a filozofických děl, jeden z iniciátorů ekumenického překladu bible. Uznávaný, a to velmi, i v zahraničí.

Osmým jménem v tomto bloku je jméno dr. doc. Jaroslava Šabaty, který se narodil v roce 1927, je politologem, psychologem, známý mluvčí Charty 77, byl perzekvován, po roce 1989 se politicky známým způsobem angažoval.

Devátým jménem je prof. dr. Václav Vojta, který se narodil v roce 1970, autor známé Vojtovy metody, která tolik pomáhá při léčbě dětské obrny.

Desátý je mons. ThDr. PhDr. Karel Vrána, český teolog, publicista, exilový pracovník, exrektor České koleje v Nepomucenu, přední odborník v oblasti filozofické antropologie.

Dámy a pánové, vím, že jsem asi příliš nezaujal výčtem těchto jmen, přesto chci ještě dříve, než bude otevřena rozprava, připomenout, že jsme opravdu velmi pečlivě vybírali takovou sestavu, která by kromě toho, že se jedná - a to celkem v těch 122 případech - o důvěryhodné a velmi důstojné kandidáty, že se jedná také o kandidáty, které prezident republiky může vzhledem ke skladbě, k orientaci, k rozložení, tedy může bez obav našemu návrhu vyhovět.

Pane místopředsedo, tím své úvodní vstoupení končím a prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Karel Černý a připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na této schůzi Poslanecké sněmovny jsme se zabývali také vládní novelou zákona o požární ochraně. Nejednou zazněla v tomto sále pochvalná slova směrem k dobrovolným hasičům, kteří opodstatněnost své role a poslání při záchraně lidských životů a majetku občanů nejednou v minulosti dokázali v boji proti požárům a vodnímu živlu. Naši hasiči... (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Prosím pana poslance Payna a ostatní, kteří stojí a diskutují v hloučcích. Pan poslanec Payne! Slyším vás až nahoru. Nemlčel jste, hovořil jste s kolegy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP