(12.20 hodin)

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval ANO a na sjetině mám uvedeno X, že jsem se hlasování zdržel.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o této procedurální poznámce. Vidím pana poslance Karla Vymětala, že se hlásí.

Odhlásil jsem vás, přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami. Ale není mi stejně zcela jasné, než dám hlasovat, co toto znamená. Tady nechyběl jeden hlas, pane poslanče, a tím pádem nevím, jaký má vaše námitka smysl. Prosím vás, pokuste se nalézt ještě nějaké kolegy, kteří také z nějakých důvodů špatně hlasovali.

Pan poslanec Škromach zde nebyl, to vím, toho jsem si pozorně všiml. Nebyl jste zde v místnosti při hlasování.

Hlásí se předseda klubu ČSSD, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedo, prosil bych, abyste své názory apod. sděloval v rámci diskuse. A nemáte naprosto pravdu, seděl jsem celou dobu tady… (Oživení v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, zodpovědně z místa předsedajícího prohlašuji, že jste právě teď veřejně lhal.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Lhářem jste tady vy, protože jsem seděl na tomto místě a tady jsem hlasoval. Myslím si, že tyto osobní výpady jsou naprosto zbytečné a vy jste od toho, abyste řídil jednání a abyste nechal hlasovat o tom, co tady bylo předloženo, a ne abyste tady někoho obviňoval, jestli tady byl nebo nebyl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Řekl jsem, že pan poslanec Vlček, který zpochybňuje hlasování, svým zpochybněním nemá dostatečný počet hlasů k tomu, aby změnil toto hlasování. Toto jsem pouze řekl a nevidím žádný důvod, proč bych toto nesměl říci.

Pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, nechci příliš jitřit tuto atmosféru, ale myslím, že jsme opět svědky toho, jak se zneužívá námitka proti výsledkům hlasování. Myslím, že je potřeba to popsat přímo tak, jak věc skutečně je, protože výsledek hlasování byl zjevně způsoben tím, že drtivá většina členů poslaneckého klubu ČSSD nebyla přítomna zde ve sněmovně, proto tedy snaha zrevokovat toto hlasování, aby mohli doplnit své řady a aby potom mohli řádně sedíce a hlasujíce výsledek tohoto hlasování zvrátit.

Myslím si, že je potřeba si věci nazvat pravými jmény, a myslím si, že je potřeba v této sněmovně hrát také v duchu fair play, a já k tomu vyzývám právě poslanecký klub ČSSD. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Už jsem sice udělil slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, dávno se hlásivšímu, ale jestli chce pan poslanec Škromach využít práva předsedy klubu…

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Myslím, že neustále se opakuje stejná situace. Pokud zpochybní hlasování poslanec sociální demokracie, vystupuje poslanec za ODS, který říká, že to je manipulace. Podobných hlasování i zpochybnění ze strany ODS v mnoha případech, kdy poslanci tuto chybu udělali, prostě bylo, hlasovalo se o tom, rozhodla sněmovna, jestli souhlasí s tímto zpochybněním hlasování, nebo ne.

Hlasování bylo o jeden nebo dva hlasy, pan poslanec Vlček měl uvedeno jiné hlasování, než tak, jak skutečně hlasoval.

Myslím, že je povinností řídícího této sněmovny, aby nechal o tomto neprodleně hlasovat. A jak říká jednací řád, o procedurálních návrzích se hlasuje okamžitě bez rozpravy. Požádal bych, aby pan předseda nechal o této námitce hlasovat a postupoval v rámci jednacího řádu, tak jak mu ukládá jednací řád této Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě byl v pořadí pan poslanec Karel Vymětal, nebo už mě nechte dát hlasovat o této námitce.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem jenom připomenout, že podle jednacího řádu § 76 odst. 5, je-li vznesena námitka proti výsledku hlasování, rozhodne sněmovna bez rozpravy. To je všechno, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozprava k tomu vedena není. Já jsem pouze polemizoval s tím, že tento jeden hlas nemůže změnit výsledek hlasování.

Není vedena rozprava. Mohu dát hlasovat o tomto procedurálním návrhu?

Paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, pouze co se týká poměrně emotivně vyostřeného sporu mezi vaší osobou a předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, zda byl nebo nebyl přítomen v jednacím sále v době hlasování. Upozorňuji, že držím v ruce důkaz toho, že pan poslanec ve sněmovně byl.

Z toho důvodu, prosím, přemýšlejte o tom, zda by nebylo šťastné se předsedovi klubu sociální demokracie omluvit. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji za tuto informaci. Pokusím se to ověřit ještě jinou formou, protože jsem viděl přicházet pana poslance do sněmovny. (Oživení v sále.) Opakuji, že jsem ho viděl přicházet. Ano, ještě si to ověřím jinou formou.

 

Dobře, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vlčka.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 166 poslanců 119 hlasovalo pro a 18 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Dáme tedy znovu hlasovat o usnesení navrženém výborem pro sociální politiku a zdravotnictví k bodu 72.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 340 z přítomných 168 poslanců 101 hlasovalo pro a 66 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že by stálo za to analyzovat velikou odlišnost hlasování mezi jeho první a druhou verzí.

Děkuji, skončili jsme projednávání bodu 72.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách
na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo přednese místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. I Úmluva č. 144 je z rodu těch, jako je Úmluva č. 135, čili nebudu již dále otevírat rozpravu a prohlubovat argumentaci. Myslím si, že by to bylo zbytečné.

Snad jedině může posloužit rozhodování to, že tato úmluva je fakticky již plně naplňována a její ratifikace pouze potvrdí stávající reálný stav.

Tato ratifikace, která hovorově řečeno nás příliš mnoho nestojí a nebude stát, bude nepochybně v mezinárodním kontextu drobným příspěvkem k argumentaci, že Česká republika je docela obyčejný moderní evropský stát. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím opět paní poslankyni Ludmilu Müllerovou, aby nás informovala o jednání výboru.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěla bych vás seznámit se záznamem a průběhem projednávání Úmluvy č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP