Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. května 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Rostislav Čevela - zahraniční služební cesta, Václav Grulich - lázeňská léčba, Josef Hojdar - zahraniční služební cesta, Taťána Jirousová - rodinné důvody, Pavel Svoboda - vyslání delegace Parlamentního shromáždění NATO do Maďarska, Petr Matějů - jednání Ekonomického výboru Rady Evropy v Dubrovníku, Ladislav Skopal - ze stejného důvodu, Jan Klas - zahájení regionální výstavy a jednání s Hospodářskou komorou na Kladně a ze stejného důvodu pan poslanec Jan Žižka.

Z členů vlády se omlouvají předseda vlády Miloš Zeman - oficiální návštěva Řecké republiky, ze stejného důvodu páni ministři Miroslav Grégr a Jan Fencl. Dále jsou z členů vlády omluveni pan ministr Pavel Dostál - rodinné důvody, pan ministr Jan Kavan - ministerské zasedání NATO ve Florencii, pan ministr Miloš Kužvart - zahraniční služební cesta a místopředseda vlády pan Pavel Mertlík - mezi 15 až 16 hodinou pracovní setkání s prezidentem republiky.

Prvním bodem našeho dnešního jednání bude bod 48, poté se budeme všichni věnovat bodům 95, 110, 97 a 98 a dále budeme pokračovat v projednávání návrhů ve třetím čtení, kterým již uplynula lhůta a je možné je projednat.

V tuto chvíli jsem zaznamenala procedurální přihlášku pana poslance Bohuslava Sobotky, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid, protože neslyším, co pan poslanec Sobotka navrhuje.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedající. V tuto chvíli bych rád přednesl procedurální návrh, který se týká bodu 48 a bodu 124. Jedná se o projednávání tisku 537, který bychom měli projednat ve druhém čtení pod bodem 48 a pod číslem bodu 124 ve třetím čtení. Jedná se o novelu zákona o České národní bance.

Dámy a pánové, tento návrh zákona byl předložen vládou České republiky jako poměrně stručná technická harmonizační novela. Rozpočtový výbor tento návrh zákona projednal a přijal poměrně značné množství pozměňujících návrhů, které do značné míry mění charakter této novely na novelu věcnou a novelu do značné míry koncepční.

Domnívám se, že vzhledem k počtu pozměňujících návrhů, které byly podány a přijaty v rozpočtovém výboru, a k tomu, že ještě stále probíhá diskuse o možných dopadech těchto pozměňujících návrhů, současně rovněž probíhá diskuse o tom, jakým způsobem by plénum Poslanecké sněmovny mělo naložit se zbylou částí pozměňujících návrhů, které zatím byly pouze dány do diskuse a nebyly v rozpočtovém výboru přijaty, je dobré, abychom poskytli větší časový prostor k projednání novely tohoto závažného návrhu zákona.

Navrhuji proto, aby body 48 a 124 byly vyřazeny z projednávání této schůze Poslanecké sněmovny a byly zařazeny až na příští červencovou schůzi Poslanecké sněmovny. V tuto chvíli navrhuji vyřazení bodu 48 a bodu 124 z programu této schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím procedurální přihlášku pana poslance Ivana Pilipa.

 

Poslanec Ivan Pilip: Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády. Musím se ohradit proti vystoupení pana poslance Sobotky. Nevím, kdo jedná o tomto zákoně, a myslím si, že argumentace, se kterou teď tady přednesl svůj návrh, je velmi nepravdivá. Musíme si ji tedy přeložit tak, že se pánové Miloš Zeman a Václav Klaus stále ještě nedohodli, jak naložit s Českou národní bankou. To je jediný důvod, proč má být tento bod odložen.

Jako člen rozpočtového výboru musím říci, že jsem včera v odpoledních hodinách žádal o to, aby tento bod byl ještě přeložen, případně o jednání k tomuto bodu. Nic takového, s ničím takovým nebyl souhlas. Najednou se dnes ráno dozvídáme, že je mnoho technických pozměňovacích návrhů, o kterých jsme včera odpoledne samozřejmě věděli, a že je nutné tento bod odložit.

Strany opoziční smlouvy si to tady samozřejmě mohou odhlasovat, ale bylo by aspoň dobré, aby tady poctivě argumentovaly, když žádají odložení tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Bohuslav Sobotka s technickou poznámkou. Nicméně upozorňuji, že poté již dám hlasovat o procedurálním návrhu, neboť se k němu nekoná rozprava.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedající, budu velmi stručný.

Jistě si všichni členové rozpočtového výboru vzpomenou na situaci, která byla při projednávání návrhu tohoto zákona, a těm z vás, kdo nejste členy tohoto výboru, bych rád ozřejmil, že většina z pozměňujících návrhů, které rozpočtový výbor přijal, byla předložena ve velmi krátkém časovém období před jednáním rozpočtového výboru, a tudíž o nich nemohla proběhnout z časových důvodů závažnější diskuse. Část těchto návrhů byla přijata a domnívám se, že je nutno poskytnout prostor k tomu, aby tyto návrhy mohly být diskutovány se všemi zainteresovanými subjekty včetně Ministerstva financí a včetně zástupců České národní banky.

To je jeden z důvodů, proč jsem tento svůj procedurální návrh v této chvíli předložil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 240.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Sobotky na vyřazení druhého a třetího čtení zákona o České národní bance z pořadu této schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 80 a 33 bylo proti.

 

Současně vás v úvodu dnešní schůze chci upozornit, že ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana byly již vyčerpány, a proto dnes budeme jednat do 17.00 hodin a poté začnou interpelace na jednotlivé členy vlády.

Dovolte mi, abych před začátkem našeho dnešního jednání předložila Poslanecké sněmovně návrh, který se týká naší příští schůze a vyplynul z nutnosti přizpůsobit naši práci státním svátkům v druhém týdnu jednání.

Poslanecké kluby se zabývaly návrhy vzešlými z úterní porady předsedy s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů a organizační výbor poté přijal doporučení Poslanecké sněmovně, které je obsahem následujícího usnesení. Návrh usnesení tedy zní: Poslanecká sněmovna na návrh organizačního výboru stanoví, že jednacími dny její 26. schůze budou i pondělí 3. a 10. července, přičemž pátek 7. července bude poslaneckým dnem. Ostatní jednací dny této schůze se nemění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP