(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bubníkovi, a protože se dále do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Filip. Já vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli rozhodneme o návrhu pana poslance Filipa na vrácení tohoto návrhu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 45 a 83 bylo proti.

 

Hlásí se pan poslanec Marek Benda, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se hlásím s jedním procedurálním návrhem, a to, abychom z pořadu této schůze vyřadili bod 32 - Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1992 Sb., sněmovní tisk 467, a v návaznosti na to také třetí čtení tohoto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že jsme dnes dopoledne projednali vládní návrh novely volebního zákona, který řeší i tuto problematiku, pokládám za naprosto zbytečné rozjednávat teď tento bod, ale pokládal bych za korektní vůči Senátu, dokud vládní návrh zákona nebude projednán, aby tady ten návrh zůstal. Takže navrhuji, aby byl vypuštěn z programu této schůze a v červenci se k němu podle výsledků projednání vládního návrhu zákona budeme moci vrátit. Předpokládám, že pokud Senát schválí vládní návrh zákona, pak svůj návrh stáhne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 87, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 146 vyslovilo 101 a 40 bylo proti.

Paní poslankyně, páni poslanci, já vás prosím, abyste neodcházeli, protože je třeba vyřešit ještě jednu procedurální záležitost před vyhlášením polední přestávky. Dnes dopoledne byl projednán vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu, byl přerušen před uzavřením podrobné rozpravy, a to do té doby, než budou rozdány písemně pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy již byly písemně rozdány před nějakou dobou, myslím, že je možné, abychom ukončili projednávání tohoto bodu.

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já se nehlásím s procedurální poznámkou, ale ještě do rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, ještě jsme nezačali. Prosím, nebuďte netrpělivý. Vzhledem k tomu, že tento bod byl hlasováním přerušen, já nejprve musím požádat sněmovnu, aby rozhodla o jeho zařazení, abychom mohli v tuto chvíli doprojednat podrobnou rozpravu. (Hlas: Není třeba.)

Jak mě upozornil pan ministr Gross, vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o přerušení do rozdání pozměňovacích návrhů, což se stalo, pozměňovací návrhy byly prokazatelně rozdány, mohu jako předsedající zařadit v tuto chvíli doprojednání tohoto bodu. Nyní tedy projednáváme

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 585/ - druhé čtení

 

Podrobná rozprava byla přerušena v okamžiku, kdy se do ní nikdo nehlásil. Pozměňovací návrhy byly rozdány písemně. Nyní se tedy ptám, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Koudelka, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já si dovolím pouze stáhnout svůj poslední pozměňovací návrh, který se týkal § 27. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla skončena rozprava ve druhém čtení, myslím, že k tomu nepotřebuji souhlas sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte pravdu, pane poslanče. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím druhé čtení tohoto bodu.

Pardon, pouze prosím pana zpravodaje, aby mi ještě upřesnil, zda v podrobné rozpravě nepadl nějaký návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat. (Nikoli.) Projednávání tohoto bodu je tedy skončeno.

Vyhlašuji polední přestávku, a to do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP