(18.30 hodin)

(pokračuje Kavan)

Konstatuji, že současná jednání s Vídní v této otázce probíhají korektně a v dobré pracovní atmosféře.

Závěrem mi dovolte podotknout, že je iluzí, že by mohly být někdy finančně napraveny všechny důsledky a následky druhé světové války.

Avšak přesto opět konstatuji, že jednání o odškodnění zbývajících obětí nacismu znamenají pro Českou republiku nesporný úspěch, neboť se etablovala jako neopominutelný a uznávaný partner ve všech příslušných mezinárodních jednáních, což zdaleka není a nebylo samozřejmostí. V posledních dvou letech bylo totiž dosaženo důstojných výsledků, na které naše oběti čekaly celá desetiletí.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance Štraita - ano, využije možnosti.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já tu mám ještě jen několik maličkostí. Rád slyším - a říkám to zcela upřímně - že jednání jsou už tak daleko - některé věci mě překvapily, asi mi v tisku unikly.

Druhá věc je, že stále myslím na to a nezapomínám, že Česká republika - a tím myslím i první republiku - teď po druhé světové válce také už dvakrát s reparacemi měla velké komplikace.

Třetí věc - to jsem asi špatně formuloval nebo ne dostatečně nahlas - jak to bude s kategorií těch, co pracovali v protektorátě, v německých firmách v protektorátě. O tom se také hodně diskutuje a není jich také málo, také to jde do desítek tisíc.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude ještě reagovat na tyto poznámky.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Již budu, pane předsedající, stručný.

Vnímám samozřejmě minulost a problematiku reparací, ale odkazuji na to, co jsem řekl a co zatím již bylo dojednáno. Rovněž odkazuji na to, že se nadále jedná s Rakouskem. Popsal jsem to, poslední jednání probíhala včera, a s Německem teď čekáme na zákon a snažíme se uplatňovat i naše připomínky.

Vnímám samozřejmě jako velký problém problém občanů, kteří pracovali v těchto podmínkách na území tehdejšího protektorátu, na které se dohoda, pokud vím, nevztahuje. Dohoda musela stanovit jisté hranice, nebylo snadné se na nich dohodnout, protože návrhů, jak pan poslanec jistě ví, pokud to sledoval, byla řada, některá z nich byla krajně nevýhodná pro nás, tento problém ještě zbývá dořešit. To uznávám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Chtěl bych, vážené paní poslankyně, pane poslanče, upozornit, že jsme vyčerpali veškerý čas pro ústní interpelace na členy vlády. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Budeme pokračovat v interpelacích příští čtvrtek, 25. května. Vzhledem k tomu, že už nejsou žádné interpelace na předsedu vlády, budeme pokračovat v interpelacích od 17. hodiny, kdy jako první bude interpelovat pan poslanec Bartoš, dále paní poslankyně Dundáčková, Parkanová a další, všichni zatím jmenovaní na pana ministra Grosse.

Chtěl bych, doufám i kolegyně a kolegy, kteří nás sledují ve svých kancelářích a na televizních obrazovkách, upozornit, že končíme dnešní jednání třetího dne 25. schůze. Zítra budeme pokračovat od 9.00 hodin, a to pevně stanovenými body, kterými jsou bod 44 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247 o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění dalších zákonů, bod. č. 35 - vládní návrh zákona, kterým se mění ústavní zákon, tzn. ústava, bod 36 - majetkové křivdy, atd. podle schváleného programu.

Já vám všem přeji příjemný večer a zítra v 9.00 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP