(19.00 hodin)

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podat krátkou zprávu, že tento zákon ve spolcích byl detailně projednán, prošel vnějším i vnitřním připomínkovým řízením a ve všesportovním kolegiu jsme se jím zabývali asi pětkrát. Já mám jeden pozměňovací návrh, ale v žádném případě se nedá říct, že by nebyl spolky projednán a spolky s ním souhlasí. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy, písemné přihlášky nemám. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že je 19 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu a končím dnešní jednací den. Jak jsme si odhlasovali, začínáme zítra písemnými odpověďmi na písemné interpelace a zákony týkajícími se zemědělské problematiky.

 

(Jednání přerušeno v 19.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP