(16.00 hodin)

(pokračuje Beneš)

Jako předseda výboru na základě usnesení výboru jsem se na pana ministra obrátil, abych tento dopad do rozpočtu jednotlivých obcí - abychom věděli, o čem mluvíme, abychom věděli, jaké dopady jsou - abych tento odhad dopadu dostal, s tím, že bych ho samozřejmě distribuoval na všechny členy našeho výboru a samozřejmě bych to předal předsedovi rozpočtového výboru, abychom tady nechytali zajíce v pytli, abychom tady nevařili v podivném kotlíku bez znalosti toho, jaké naše rozhodování bude mít dopady. Bohužel, dodnes jsem tento materiál nedostal.

Co je ještě více zarážející, že tento poslanecký návrh nebyl projednáván se Svazem měst a obcí. Ale abych nebyl jenom kritický. Jestli dovolíte, budu také pozitivní. Ti z vás, kteří ten návrh sledovali, mi potvrdí, že v kategorii velikosti obcí do 100 obyvatel podle vládního návrhu - teď použiji termín - kdy docházelo takřka k likvidaci malých obcí. Argumentace, že potřebujeme, aby se obce na našem území slučovaly, je vcelku logická. Co je ale tragické, že obce budou financovány od 1. ledna 2001 podle počtu obyvatel k 31. 12. 1999 - čili do vstoupení zákona v platnost obce nemohou, ať dělají, co chtějí, nic udělat pro to, aby se sloučily.

Když se hlouběji zamyslíme nad tím, co znamená ona kategorizace obcí, myslím si, že v této sněmovně je dostatek poslankyň a poslanců, kteří si nemyslí, že samosprávy jsou naivní, že jsou dětské, že jsou hloupé; bude nepochybně docházet ke slučování obcí, bude nepochybně docházet k soutěži o počet obyvatel trvale bydlících na území obce. Omlouvám se, že použiji příklad z rodných Budějovic, ale jestliže Budějovice podle poslaneckého návrhu patří na koeficient 0,8487, tak pouhé zvýšení počtu obyvatel ze stávajících 99 400 obyvatel na 100 001 obyvatele znamená navýšení koeficientu na 1,0393, což je navýšení příjmů, daňových příjmů, podle tohoto poslaneckého návrhu o 22,5 %. Jenom upozorňuji, že v kategorii obcí pod 100 tis. obyvatel - město Liberec, město Pardubice a Budějovice - se velmi snadno dotknou této hranice a znamená to, že bude docházet k velmi silnému rozkolísávání, nikoliv ustalování daňových příjmů našich obcí.

Souhlasím s tím, že pro malé obce do 100 obyvatel je poslanecký návrh méně likvidační než návrh vládní. Přesto, dámy a pánové, z těchto důvodů, které jsem tady uváděl, si myslím, že se jedná o daňovou revoluci, a revoluce se vyhlašují v období, kdy je nějaká krize. V oblasti daní si nemyslím, že bychom měli činit revoluci, že bychom měli dělat a zavádět zmatek takový, aby Ministerstvo financí následně, okamžitě po vyhodnocení, připravovalo novelu tohoto návrhu a rozdělení daní.

Dámy a pánové, protože tento zákon se netýká financování krajů, nesouhlasím s těmi, kteří říkali, že je bezpodmínečně nutný pro zahájení byť - v uvozovkách, pro mne - reformy veřejné správy. Proto dovolte, abych předložil návrh na zamítnutí tohoto návrhu. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Benešovi. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Šustr a připraví se pan poslanec Ivan Pilip. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si vyslovit svůj názor také v reakci na mého předřečníka. K tomu, abyste možná pochopili všechno, co řeknu, prozradím, že jsem dělal osm let starostu obce, která má 1 250 obyvatel v okrese Brno - venkov. Také dělám předsedu Klubu starostů KDU-ČSL, což je 1 200 lidí, a mám docela solidní statistiky. Proč jsem pro zákon - budu říkat teď dlouho, možná, ale začnu tím, že hlavně proto, jaký je současný zákon.

Současný zákon, který byl sestaven v roce 1994, uplatněn o rok později, počítal se svou životností dva tři roky. Neustále se říkalo - až bude reforma veřejné správy, něco s tím uděláme. Je pochopitelné pro mne, že nemáte tak přesné informace, ale já si dovolím říci, že současný zákon umožňuje anarchie rozsáhlého typu a v mnoha směrech. Kupříkladu institut plátcovy pokladny, které jsou dneska už pouze v těch Budějovicích, Brně, Praze a velkých městech - všechno odešlo z obcí, Benzina, Česká spořitelna - všechno je ve velkých městech a tento institut je naprosto zavádějící, naprosto špatný. Otázka územně vyrovnávací dotace byla zde vzpomenuta. To je institut, který by možná byl lepší, kdyby měl druhou polovinu. Ta druhá polovina říkala - nebo měla říkat a neexistovala - jak se tato dotace rozděluje.

Pokud vím, tak všechny předešlé vlády - a tím útočím i na vlastní - se tou druhou polovinou odmítly zabývat. Přednosta okresního úřadu - všeobecně - si mohl ponechat veškeré tyto peníze, a také si je v okrese Brno - venkov ponechal. Nebyl tam celý rok schválený rozpočet a jemu to pochopitelně vyhovovalo, protože rozpočtové provizorium je jeho návrh rozpočtu. To je obrovská anarchie.

Další je ta, že některý přednosta polovinu dal, což mělo být, ale ne do všech obcí, jen některým - třem čtyřem. Takže územně vyrovnávací dotace tím, že by nebyla, je obrovskou výhodou nového zákona. Velká míra motivačních prvků se vkládá do problematiky OSVČ. Podnikatel někde podniká, někde bydlí. Už to samo o sobě je k dnešnímu dni velká anarchie. Vezmu lepší příklad - podnikatel, který má sedm provozoven, jednu nejmenší ve vlastní obci, tak i kdyby chtěl, tak nemůže spravedlivě rozdělit své daně. Podnikatel, který podniká v Brně, bydlí v obci, která má 360 obyvatel, má tím pádem pro tyto Hostěnice - budu konkrétní - přínos 6 mil. a z toho si 4 mil. vezme zpátky, neboť je současně starostou - umožňuje stávající zákon. Jestli si někdo myslí, že toto nejsou anarchie a že nejsou anarchie obchody kolem 15. prosince mezi podnikateli, obcemi, tak jsem ochoten doložit dostatečný počet těchto případů včetně těch, kdy přijde skupina podnikatelů a říká: Buďto mně budou vráceny daně částečně - nějak hodně, málo - nebo se přestěhuji. To jsou desítky případů.

Stejně tak jako motivace, která byla pro mne velká - řeknu můj osobní příběh. Nalákal jsem k nám do Telnice podnikatele - budu úplně konkrétní, jmenuje se Hrdlička, je to firma Kadlo -, aby u nás postavil firmu, aby tam podnikal, abych já měl daně. My mu dali pozemky, my mu tam zavedli sítě, my mu všechno udělali - a v den kolaudace mi oznámil, že kandiduje do zastupitelstva ve vedlejší obci, kde nepodniká, ale bydlí, že si nemůže dovolit se přestěhovat. Dvě hodiny nato v zastupitelstvu mém vlastním jsem bohužel musel konstatovat, že jsme se těžce spálili.

To je také motivace? Chcete u starostů menších obcí, aby se dostali do situace motivační tím, že budou handlovat? Starosta potřebuje mít klid k práci. Starosta má motivací dostatek jiných. Jsou to daně z nemovitostí, můžeme se bavit o daních obecních, můžeme se bavit o dani z umístění provozovny, ale můžeme hlavně také hovořit o tom, co má starosta za motivaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP