(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Parkanová, kterou prosím, aby nás seznámila s průběhem rozpravy, s usnesením výboru a předložila návrhy k hlasování.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedající, v rozpravě vystoupili dva poslanci, a to pan poslanec Jičínský a pan poslanec Filip. Oba podali návrhy, pan poslanec Jičínský navrhoval vrátit návrh k dalšímu projednání ústavně právnímu výboru a pan poslanec Filip podal prakticky návrh totožný s usnesením ústavně právního výboru, který navrhuje předlohu zamítnout.

Zdá se mi vhodné hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Jičínského, kterým se navrhuje vrátit návrh zpět do výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím s vámi, paní kolegyně. Je ustálenou praxí sněmovny hlasovat ve druhém čtení po obecné rozpravě nejprve o případném návrhu na vrácení k novému dopracování.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Já bych ještě řekla stanoviska. Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodajky kladné není. Odůvodním to krátce tím, že nesouhlasím s tvrzením navrhovatele, že předloze bylo věnováno málo pozornosti. Všichni si dobře pamatujeme, že tady proběhla zevrubná rozprava v prvním čtení, a mně se zdá, že všechny argumenty obou stran byly vyřčeny a že jakákoliv další rozprava ve výboru by nemohla vést k ničemu jinému než k opakování toho, co již zaznělo. Návrh nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně.

 

Vážené kolegyně a kolegové, nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 58 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro 68, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí návrhu zákona.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Myslím, že je logické, že pan ministr nesouhlasí s tímto návrhem. Zpravodajka velmi doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 59. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 114, proti 68. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl ve druhém čtení zamítnut.

 

O slovo požádal s procedurálním návrhem místopředseda sněmovny kolega Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem ke schválenému pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny měly po ukončeném bodu 8 následovat návrhy zákonů pod body 9, 10, 11 a 12 a poté bod 27, které má předkládat místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Dostal jsem zprávu, že pan ministr Mertlík od 10 hodin předkládá v Senátu pět důležitých zákonů, které se týkají jeho problematiky, a požádal proto, zda bychom tyto body mohli zařadit po pevně stanovených čtyřech bodech odpoledního programu, to znamená po bodech 18, 19, 42 a 130, které od 14 hodin jsou pevně zařazeny a předkládá je pan ministr Grégr.

Navrhuji tedy přeložit body 9, 10, 11, 12 a 27 za body 18, 19, 42 a 130. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, toto je procedurální návrh, který by znamenal, že v odpoledním jednání se budeme věnovat dvěma blokům, a to bloku ministra Grégra a bloku ministra Mertlíka.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 60, které jsem v tuto chvíli zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 106, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Prosím předsedu vlády, aby se pokusil promluvit se svým ministrem financí, neboť ten je nejčastěji zdrojem komplikací při projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně. V tuto chvíli logicky z důvodu jednání Senátu sněmovna zareagovala tak, jak zareagovala, ale mé konstatování, že ministr financí je nejproblémovějším členem vlády, trvá. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, musím se ohradit vůči vaší námitce, protože předkládá-li ministr financí pět svých návrhů zákonů v obecně milovaném Senátu, nemůže - byť by trpěl schizofrenií - rozdvojit svoji osobnost do té míry, aby byl současně přítomen v Poslanecké sněmovně.

Nicméně se domnívám, že dlouhodobým řešením tohoto problému by bylo, aby návrhy zákonů nepředkládali ve druhé komoře tohoto Parlamentu členové vlády, ale zpravodajové Poslanecké sněmovny. Já vám slibuji, pane místopředsedo, že nebudu protestovat proti jejich neúčasti na zasedání sněmovny v tomto okamžiku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo vlády. Já se domnívám, že dlouhodobým řešením by byla plná účast členů vlády na zasedání sněmovny, jak ji požadovala politická strana, jejímž vy jste předsedou, v době, kdy jste ještě byli v opozici. Slovo má pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jen krátká oprava - pan ministr financí nikde nepředkládá své návrhy zákonů. Vláda jedná ve sboru a jsou to vládní návrhy zákonů, čili předkladatelem klidně může být např. předseda vlády. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že jsme přeložili body pana ministra Mertlíka, měl by být dalším bodem v pořadí bod

 

13.
Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
/sněmovní tisk 470/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit, případně předseda vlády. (V sále je velký hluk.)

Prosím nejvýše postaveného člena vlády, resp. někoho z členů vlády, aby tento návrh uvedl.

Slovo má zatím v tuto chvíli nikoliv člen vlády, ale předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Abychom se mohli vypořádat s touto situací, žádám o patnáctiminutovou přestávku pro poslanecký klub ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji jednání sněmovny do 11.35 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP