(9.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím pro stenozáznam, že hlasování č. 289 považujeme za zmatečné, protože jsme hlasovali o jedné věci dvakrát. Nyní tedy podrobíme hlasování bod A7 ústavně právního výboru. Prosím o stanoviska - obě kladná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 168 poslanců pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Mohli bychom dále hlasovat o návrhu H2 ve spojení s bodem 3, 4 a 5, protože navrhovatel je považuje za komplexní návrh a byl takto naformulován. Obě stanoviska jsou záporná vzhledem k předchozímu hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 z přítomných 168 poslanců pro 24, proti 139. Návrhy nebyly přijaty.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem A12. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 168 poslanců pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom mohli hlasovat o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem A13. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 167 poslanců pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dále bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru uvedeném pod bodem B4. Zpravodaj dává volnost, ministr proti.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 166 poslanců pro 80, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem A14. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, já v záznamech mám hlasování A13…

 

Ano, zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 168 poslanců 161 pro, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru uvedeném pod bodem B5. Zpravodaj nechává na vůli sněmovny, ministr je proti návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 z přítomných 168 poslanců pro 71, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru pod písmenem B6. Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 168 poslanců pro 167, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu poslance Kučery uvedeném pod písmenem H6. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko ministra také záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je poslední z návrhů pana poslance Kučery.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 168 poslanců pro 39, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrzích ústavně právního výboru uvedených pod bodem A15, 16, 17, 18, 19 a 20 společně. Obě stanoviska ke všem návrhům jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 168 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Teď přicházíme k návrhu ústavně právního výboru uvedenému pod bodem A21. Zde připomínám, že jsme ho legislativně technicky zpřesnili a uvedli jsme ho do stejného stavu, jako je návrh rozpočtového výboru uvedený pod bodem B. Doporučuji hlasovat nejprve o ústavně právním výboru, protože to je návrh komplexní. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 168 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Tím jsme se také vypořádali s návrhem B7. Dále budeme hlasovat o návrzích ústavně právního výboru uvedených pod bodem A22, 23, 24 a 25 společně. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 168 poslanců pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem A27. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 168 poslanců pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Dále bychom hlasovali o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem A28. Je to nový text § 54. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 168 poslanců pro 145, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP