(9.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Já bych poprosil pana poslance Šustra, aby zpravodaji ještě sdělil svoji legislativně technickou úpravu.

Táži se kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, místopředsedy vlády, zda vystoupí se svým závěrečným slovem. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře, pultík je váš.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, paní poslankyně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pardon. Já bych poprosil, uklidněme zase své vášně a poslouchejme pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedající.

Především bych chtěl Poslanecké sněmovně poděkovat za velmi odpovědný přístup k projednávání tohoto zákona. Zejména bych rád poděkoval ústavně právnímu výboru, který přijal rozsáhlý komplexní pozměňovací návrh, který jednoznačně zlepšuje kvalitu tohoto zákona, a myslím si, že jeho přijetím se celý tvar zákona může posunout k lepšímu.

Z řady dalších pozměňovacích návrhů, které padly, ať už se to týká rozpočtového výboru, anebo potom individuálních návrhů jednotlivých poslanců v rámci druhého čtení, tak bych v kladném smyslu chtěl především upozornit na návrh pana poslance Starce, který řeší vztahy týkající se i novely zákona o vlastnictví bytů, která byla schválena nedávno. Přijetí těchto pozměňovacích návrhů je nezbytné proto, aby se dotvořil celý legislativní komplex řešení těchto majetkových otázek.

Dále bych chtěl upozornit na některé problematické návrhy, zejména se to týká návrhu, aby byl v tomto zákoně blíže definován veřejný zájem. Já se velmi obávám toho, že bychom tím mohli dosáhnout opaku, než jaký si zřejmě přál předkladatel. Ten opak by mohl být v tom, že by se definice veřejného zájmu příliš zúžila tak, že by potom byl obtížně aplikovatelný v praxi. Skutečnost, že veřejný zájem není jednoznačně definován zákonem, neznamená pro stát, resp. jiné subjekty, které ve veřejném zájmu jednají, možnost jednat nějakým volným způsobem, který by měl charakter zvůle. Ty subjekty musí samozřejmě respektovat ústavnost a celkový právní řád České republiky a chápání veřejného zájmu přizpůsobovat skutečnému vývoji.

Já bych jako příklad uvedl typickou věc, která donedávna byla kontroverzní, a to je vydávání majetku např. z resortu Ministerstva obrany obcím tak, aby mohl být použit k podnikatelské činnosti. Jednoznačně podle názoru Ministerstva financí - a takto dnes vláda také postupuje - to jsou kroky, které jsou ve veřejném zájmu, protože je ve veřejném zájmu zvyšovat zaměstnanost v dané obci, což je zpravidla výsledek takovéto činnosti. Čili domnívám se, že ta úprava, která dnes existuje, je dostatečná, dostatečně pružná na straně jedné a zároveň také dostatečná v tom smyslu, že neexistují důvody pro obavy z nějakého zneužití tohoto institutu. To je jedna z poznámek, které jsem chtěl uvést.

Dále bych chtěl uvést ještě jednu a poslední. Obávám se jednoho z návrhů, který by velmi rozvolňoval možnosti především nájemních vztahů a podobných smluv. Smyslem tohoto zákona je spíše dát řád tomuto procesu, který v minulosti často byl živelný, a dnes nám to způsobuje celou řadu obtíží v majetkoprávních vztazích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. O slovo poprosím zpravodaje, pokud má také závěrečné slovo. Je tady ještě zpravodaj rozpočtového výboru, pokud pan poslance Pilip bude mít zájem vystoupit se svým závěrečným slovem. Pan poslanec Pilip mě neslyší. Já bych prosil pana poslance Martínka. Pan poslanec Pilip nebude vystupovat, takže pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Moje závěrečné slovo bude nesmírně stručné, protože v zásadě se dá říci, že gros pozměňovacích návrhů prošlo přes ústavně právní výbor - předem říkám, že je budu všechny podporovat. Značná část návrhů rozpočtového výboru bude podporována, popř. bude volnost pro sněmovnu, takže prostor pro dohodu tady jistě bude. Samozřejmě podpořím své návrhy, protože se domnívám, že lépe řeší danou záležitost, a u ostatních návrhů budu většinou postupovat tak, že navrhnu jejich hlasování, protože se jedná z větší části, o doplňky textů a zpravodaj s nimi v tuto chvíli nemá žádný problém.

Já bych navrhl možná rovnou postup hlasování, který by asi začínal tím, že bychom nejdříve udělali tři legislativně technické věci, z nichž dvě jsem navrhl já, jednu navrhl pan kolega Šustr. Budeme o nich hlasovat pro jistotu o každé zvlášť, aby měla sněmovna možnost se vyjádřit. Poté bychom postupovali tak, že bychom začali bodem H1, potom bychom hlasovali o bodu A2, pak bychom hlasovali společně o bodu C1 až C6, potom bychom hlasovali o bodu A26, C5 a J, protože ty doplňují bod C7 a domnívám se, že o nich můžeme takhle postupně hlasovat. Potom bychom hlasovali o bodu B1, o bodu A2, o bodu A3….

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pokud já jsem si poznamenával, tak jste v první fázi říkal, že budeme hlasovat o bodu A1, A2 a teď znovu…

 

Poslanec Martin Starec: H1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se omlouvám, tady je špatně slyšet. Prosím sněmovnu, aby věnovala pozornost - i stenotypistky mají problém, aby tyto návrhy stačily zaznamenat.

 

Poslanec Martin Starec: Takže s touto opravou - samozřejmě poprvé je to H1. Pokračují dál. Skončil jsem u A3, 4, 5 a 6 dohromady. Pak bychom hlasovali o bodu A7, respektive B2, potom bychom hlasovali o bodu A8, pak bychom udělali hlasování o bodu A9, D, K a L, potom o bodu B3, poté o bodu A10, poté o bodu A11 a o bodu H2, 3, 4 a 5 - protože se domníváme, že je to komplexní návrh a musíme ho takhle posuzovat -, potom bod A12, A13, potom o bodu B4 a A14, o bodu B5, B6, poté o bodu H6, poté o bodu A15 až 20 dohromady, potom o bodu A21 a B7, potom o bodu A22 až 25 spolu, poté o bodu A27 a pak A28, potom o bodu G, dále o bodu A29, A30 a o bodu E, dále o bodu C8 a C9 dohromady. Následovalo by popř. hlasování o písmenu F a dále o bodu A31 a samozřejmě naposledy o legislativně technických 1 - 10, tj. ty, co obsahuje tisk.

Já jsem přistoupil k tomuto návrhu z toho titulu, abychom tam, kde je k některým návrhům více doplňujících návrhů, mohli o každé věci předem hlasovat zvlášť, tzn. nesdružoval jsem příliš, pokud se nejednalo o návrhy, které spolu jednoznačně nesouvisely.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP