Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. dubna 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, zahajuji osmý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny a všem přeji krásné dobré ráno. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji sněmovně, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Petra Buzková - hospitalizace, Eva Dundáčková - zdravotní důvody, Václav Grulich - hospitalizace, Monika Horáková - služební cesta do Štrasburku, Jiří Karas - zasedání OBSE, Josef Mandík - hospitalizace, Vladimír Paulík - vážné rodinné důvody, Karel Sehoř - nezbytná účast na zastupitelstvu ve Frýdku-Místku, Petr Šulák - zasedání OBSE, Jaroslav Zvěřina - hospitalizace. Pan poslanec Jan Klas, Petr Koháček, Miloš Titz a Jan Žižka - zahraniční cesta výboru pro obranu a bezpečnost. Dále omlouvám na začátek dnešního jednání pana místopředsedu Ivana Langera, který v této době přijímá delegaci kanadského parlamentu na letišti v Ruzyni. Z vlády jsou omluveni: pan ministr Karel Březina - neodkladné pracovní důvody, ministr Pavel Dostál - lékařský zákrok, ministr Jan Fencl - zahraniční služební cesta, ministr Bohumil Fišer - pracovní cesta na severní Moravě, ministr Miroslav Grégr - jednání s generálním ředitelem Výboru pro spolupráci České republiky s evropskou vládní organizací CERN profesorem Maianim, a pan místopředseda vlády ministr Jan Kavan - pracovní návštěva Islandu a USA.

Včera jsme si stanovili, že budeme dnes projednávat body 71-75, potom bod 82.

Před polední přestávkou proběhne volba, tzn. bod 107 a dokončení bodů 96 a 97. Dle časových možností bude zařazen také bod č. 103 - zpráva pana místopředsedy Vladimíra Špidly k otázce nevyplácení mezd.

Nyní mě požádal pan poslanec Zahradil jako předseda Výboru přidružení České republiky do Evropské unie o technické sdělení.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dámy a pánové, věnujte mi trochu pozornosti. Příští úterý a středu se v budově Poslanecké sněmovny uskuteční zasedání Výboru přidružení České republiky a Evropské unie. Bohužel, v době, kdy jsme plánovali toto zasedání, nepočítali jsme s tím, že v úterý odpoledne bude jednat Poslanecká sněmovna. Zasedání se uskuteční v místnosti státních aktů. Prosím o pochopení, že celý komplex související s místností státních aktů, tzn. zasedačka, místnost u klavíru, přilehlá zasedačka, kuloárová místnost, která je využívána především kuřáky, plus balkon budou v úterý odpoledne nepřístupné, protože se tam bude konat zasedání Výboru přidružení České republiky a Evropské unie. Bude to oznámeno plakáty vylepenými na komplexu. Prosím, abyste to vedli v patrnosti a nedobývali se tam v době zasedání. Prosím vás v tomto směru o pochopení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za toto sdělení.

Paní poslankyně Parkanová přišla omluvit kolegyni poslankyni Müllerovou, která se stala další obětí vykrádání a rozbíjení oken poslaneckých automobilů. I paní poslankyně Müllerová je omluvena, dokud nezabezpečí své vozidlo a dokud nebudou tyto záležitosti vyřešeny s Policií České republiky.

Pokud není jiných technických sdělení, přistoupíme k bodu

 

71.
Vládní návrh zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 438/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Martin Starec.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 438/4. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, kdo se do ní hlásí.

Jako první se hlásí pan zpravodaj Martin Starec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vezměte si do ruky tisk 438/4. Navrhl bych dvě zpřesnění. Jedno je legislativně technické a druhé administrativní pro pořádek a záznam.

V tisku 438/4 na straně 4 u bodu A21 prosím uvést tuto větu do množného čísla. Je to především z toho důvodu, že ji rozpočtový výbor v množném čísle navrhuje a usnadní nám to jednání. Dále také proto, že tento návrh je širší a bylo by jednodušší hlasovat o něm jako o prvním, protože by potom obsahoval i návrh rozpočtového výboru. Věta by zněla: "Nejvyšší kontrolní úřad podléhá kontrole podle zvláštních právních předpisů." Podle legislativy je to totéž, ale na druhé straně by nám to ujednotilo hlasování.

Druhá připomínka. Na straně 6 po bodu 9 nenásleduje bod 1, ale bod 10. Potom budeme hlasovat o legislativně technických úpravách 1-10.

Nemám v tuto chvíli, co bych ke zprávě dodal. Navrhnu hlasování, až doběhne rozprava.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodaji. Opět pro stenozáznam - paní poslankyně Volfová má náhradní kartu č. 12.

Další zpráva je opět o vykradeném autě pana poslance Svobody, který se také omlouvá na začátek dnešního jednání. Má stejný problém jako paní kolegyně Müllerová.

Dále má slovo pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dámy a pánové, omlouvám se, když jsem přednášel svůj pozměňovací návrh pod písmenem D, neuvedl jsem jedno velmi důležité slovo: veřejným zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí "zejména" - to je to nové slovo - činnosti atd. Prosím o zařazení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za tento návrh. Doufám, že tento návrh pan kolega Starec zaznamenal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP