(Jednání pokračovalo v 10.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, dostavte se do jednacího sálu, vyhlášená přestávka vypršela. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které se přihlásil pan poslanec Jan Bláha. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, na základě dosud probíhající rozpravy a po poradě s navrhovateli menšinové zprávy navrhuji vrátit tento tisk k novému projednání do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Táži se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karel Vymětal. Pan poslanec Vymětal stahuje svou přihlášku. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, jen bych chtěl upozornit na jednu věc. Poslanecká sněmovna tento návrh při prvním čtení dvakrát přeložila na další schůzi. Jednotlivé výbory tento návrh projednávaly minimálně jednou, respektive dvakrát, některé podvýbory projednávaly také víckrát. O semináři tady hovořil už pan ministr. Omlouvám se, ale nemyslím si, že vrácení výborům k projednání vyčistí ty věci tak, jak by někteří jistě uvítali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Benešovi. Zpravodaj pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: S podstatnou částí vystoupení svého předřečníka souhlasím, nicméně se domnívám, že přece jen v celém výboru v podrobnější debatě o odborných aspektech navrhovaných pozměňovacích návrhů jsme se nebavili. Je nutno projít nejen v podvýborech, které jsou úzce specializované, a ve veřejném fóru... (Hluk v sále.).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Požádal bych přátele na pravém spektru sněmovny o trochu klidu. Omlouvám se, pokračujte.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Abychom se přece jen vrátili ještě k odbornému meritu věci, protože ve své podstatě i z příspěvků, které tady zazněly, problémy, které tady jsou, se opakují. (Opět hluk v sále.)

Pane předsedající, mohl bych požádat o to, abyste svým prostřednictvím uklidnil pana poslance Teplíka? Vím, že je jaro, ale myslím, že by neměl ventilovat své výrony zde.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se přiznám, že jsem pana poslance Teplíka za vámi neviděl. Pane poslanče, v klidu, nepokřikujme na sebe. Děkuji.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Chci v podstatě říci pouze to, že se přikláním k názoru kolegy Bláhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Technicky pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, nicméně moje poznámka se netýkala jara, ale pouze taktiky projednávání tohoto zákona, kterou jsem si sám pro sebe nazval "salám pana ministra Kužvarta". Je to odřezávání jednotlivých částí a snaha hrát o čas a dostat tam co nejvíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr Kužvart bude reagovat.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Tuším, že každý musí svoji neposednost nějakým způsobem vysvětlit. Vzpomínám si jen na to, že pan poslanec navrhoval úpravu kapitoly 315 rozpočtu České republiky, aby z položky zateplení budovy Ministerstva životního prostředí to bylo převedeno kamsi jinam. Mně to dodnes utkvělo v paměti. Myslím, že právě takováto odbočení mohou trochu odlehčit atmosféru v této síni. Každopádně asi by bylo užitečné i do budoucna vždy zachovávat vůči sobě určitou důstojnost a nerušit ty, kteří jsou u tohoto řečnického pultu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se opět. Ještě pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, abych přispěl k důstojnosti, chtěl bych jen připomenout, že náš výbor, když poprvé projednával před přerušením návrh tohoto zákona, tak šel paragraf po paragrafu. Děkuji všem, kteří se této debaty zúčastnili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. V této rozpravě padl de facto ústně pouze jediný návrh, a to návrh pana poslance Bláhy vrátit tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání.

Máme zde dvě usnesení. Usnesení již zmíněného výboru a výboru hospodářského na zamítnutí. Pan poslanec Bendl s technickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bendl: Jen bych připomněl, pane předsedající, že zazněl ústně také můj návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pamatuji se, vy jste se pouze připojil k návrhu, který byl vydán písemně v usnesení.

Ano, jsou zde dva návrhy. První návrh podle jednacího řádu, o kterém budeme hlasovat, je návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Na žádost poslanců vás všechny odhlašuji a žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bláhy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 182 poslanců se pro vyslovilo 90, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Bylo to pouze o dva hlasy a je zde potřeba zkontrolovat sjetinu hlasování, než budeme hlasovat o druhém návrhu, abychom se zase nedostali do procedurálních problémů se zpochybněným hlasováním. - Proti hlasování není námitka.

Pan předseda poslaneckého klubu Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, není námitek proti hlasování, ale vyžádali bychom si ještě deset minut na klub.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Pleva se hlásí s technickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, bývalo tady zvykem, že pokud si klub vyžádal druhou přestávku v téže věci, hlasovalo se o tom.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP