(10.10 hodin)

(pokračuje Kužvart)

To je velmi hluboké nedorozumění. My jsme navrhovali v této situaci, a hovořím ve vztahu k obcím, tam, kde to je velmi problematické, kde by se jednalo o vydávání majetku v národních parcích, řešit to vydáváním majetku jiného nebo peněžním plněním. Čili to je výrazně něco jiného než "obcím nic nedat".

Mám za to, že tady velmi převažují různé, naprosto scestné představy. Chtěl bych říci, že mít za zdroj informací, za odborné poradce ty, kteří chtěli kyanizovat ložisko Mokrsko u Slapské nádrže, možná není úplně nejvhodnější.

Na druhou stranu to, co dnes máme řešit, a teď ještě bych chtěl obrátit vaši pozornost k velmi stručné novele horního zákona, která je v tomto sněmovním tisku předložena, to je otázka právě možnosti odpisu zásob. A tady bych chtěl upozornit, že právě touto novelou my umožníme, aby např. usnesení vlády České republiky z roku 1991 konečně byla naplněna. Prostě bude dána lhůta, dokdy těžař má předložit Báňskému úřadu podklady nutné k odpisu zásob.

Chtěl bych zdůraznit, že stávající, velmi často naddimenzované, dobývací prostory, určené před 20 nebo 30 lety, brání rozvojovým aktivitám obcí. Proto také obce, starostové, napříč politickým spektrem žádají: Ano, přijměte tuto novelu.

Znovu zdůrazňuji, s 21 pozměňovacími návrhy, které jsou ve zprávě oponentní skupiny, jsme vyslovili již souhlas.

Možná na závěr ještě k obcím a k tomu, proč vlastně jim na tom tolik záleží, aby byly ne určitým způsobem účastny rozhodování o geologických průzkumných pracích, ale aby byly naprosto řádnými účastníky správního řízení. Ony mají - a už jsem to zmínil jednou - takový jeden zájem: Totiž v minulých šesti letech obecní rozpočty díky těmto nedokonalostem stávající právní úpravy minuly 400 milionů korun. Stejná částka se nedostala ani do státního rozpočtu. Zamysleme se také nad veřejnými financemi.

Poslední zmínka. Velice souhlasím s panem poslancem Břetislavem Petrem o oddělení rekultivačního fondu od konkursní podstaty, aby to bylo naprosto jasně stanoveno. Ano, mám za to, že to je velmi konkrétní, velmi rozumný návrh.

Takže, vážená sněmovno, mám za to, že nyní je to na rozhodování, které by mělo být velmi odpovědné. Velmi odpovědné vůči obcím, velmi odpovědné vůči životnímu prostředí této země. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. O slovo je přihlášen pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, vzhledem k probíhající diskusi a jednotlivým názorům bych si dovolil jako místopředseda klubu požádat před hlasováním v obecné rozpravě o čtvrthodinovou pauzu na klub, ale před ukončením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, zaznamenal jsem tento návrh a táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy.

Pokud se nikdo nehlásí, na žádost poslaneckého klubu sociální demokracie vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku, tedy do 10.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP