(19.40 hodin)

(pokračuje Brousek)

Jsou to jediné dvě nemocnice převáděné na kraje. Mají velmi dobré hospodaření, ale to přece neznamená, že k nim budeme volit jiný přístup než k ostatním nemocnicím, právě naopak. Myslím, že to jsou ty nemocnice, které by měly zůstat Ministerstvu zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Paní předsedající, budu velice stručný. V podstatě jen splním svou jakousi povinnost, i když není komu ji zdůvodňovat. Navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Pokud neprojde zamítnutí, tak navrhuji vrácení zpět výborům.

Důvod je jednoduchý. Očekával jsem, že po komplexním návrhu, který tady byl přednesen a který zpracoval výbor pro veřejnou správu, vystoupí aspoň ministři, kteří řeknou, že takto je to domluveno a tak to platí. Nedovedu si představit, jak bude sněmovna tady hlasováním rozhodovat o jednotlivých školách, jestli ano nebo ne, a o nemocnicích také. Myslím, že pokud se něco někam převádí, měl by to být jakýsi konsensus dávajícího a přijímajícího. Pokud to tak není, myslím, že je to špatně. Proto dávám tento návrh.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, tím druhým návrhem jste pravděpodobně myslel vrácení výborům k novému projednání. Děkuji za tyto návrhy. Dále se nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu a vzhledem k tomu, že padly návrhy, o kterých je potřeba hlasovat ještě ve druhém čtení, budeme o těchto návrzích hlasovat, ovšemže ne nyní.

Vzhledem k tomu, že je 19.41 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu. Kdy bude tento bod doprojednán, se rozhodne procedurálně, až se bude rozhodovat o pořadu schůze pro následující dny.

Tím končím dnešní jednání, budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to bodem 22 schváleného pořadu schůze.

 

(Jednání skončilo v 19.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP