(19.30 hodin)

(pokračuje Pícl)

U Výchovného ústavu pro mládež, Gymnazijní, Jindřichův Hradec - změna názvu: Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec.

U Výchovného ústavu pro mládež Hraničky, Nové Domky - tady přijde tento text vypustit, navrhl už to pan kolega z výboru pro veřejnou správu, neboť tento ústav byl sloučen s Výchovným ústavem pro děti a mládež Hostouň.

U Výchovného ústavu pro děti a mládež, tř. Vítězství, Děčín - změna názvu Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, třída Vítězství 70, 407 11, Děčín XXXII, Boletice nad Labem.

U Výchovného ústavu pro mládež, Buškovice u Podbořan, změna názvu: Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, 441 01 Buškovice 203.

U Výchovného ústavu pro děti a mládež, Požárnická, Kostomlaty pod Milešovkou - změna názvu: Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště.

Dále u Výchovného ústavu pro děti a mládež Pšov 1, Podbořany - změna sídla na Podbořany - Pšov.

Dětský výchovný ústav Školní 97, Hamr na Jezeře - změna číslovky u ulice na Školní 89.

U Dětského výchovného ústavu místo "A. Jiráska " - "Al. Jiráska"

U Výchovného ústavu pro mládež Husův dům - změna názvu na Husův dům.

U Dětského výchovného ústavu - Riegrova - Hrochův Týnec - změna názvu na Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegrova 1, Hrochův Týnec, 538 62.

U Výchovného ústavu pro mládež Černovice , Jirákova, Černovice u Tábora - změna názvu Dětský výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 285, 394 94 Černovice.

U Výchovného ústavu pro mládež, Trpínská, Olešnice - změna na Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě.

U Výchovného ústavu Novosady, Dřevohostice - změna názvu Výchovný ústav pro mládež Novosady 248, 751 14 Dřevohostice.

U Výchovného ústavu pro mládež, Divadelní, Nový Jičín - změna názvu na Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště.

U Dětského výchovného ústavu Lazecká, Orlová město - změna umístění na Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko.

Výchovný ústav pro handicapovanou mládež, Slezská Ostrava - Hrabůvka - změna názvu: Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 23/49, text je dále stejný.

V Výchovného ústavu pro mládež ve Chvalčově - změna názvu: Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické, 768 72, Chvalčov 47.

U Výchovného ústavu pro mládež, Zámecká - Střílky - změna názvu: Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště Zámecká 107, 768 04 Střílky.

U Střediska pro mládež Střížkov - Čakovická, Praha 9 - změna názvu : Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov" Čakovická 51, 190 00 Praha 9 .

U Speciální školy a školských zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka. Loretánská, Praha 1 - změna názvu: Škola Jaroslava Ježka, Speciální škola a školská zařízení pro zrakově postižené, Loretánská 19/104 a 17/103, 110 00 Praha 1.

U Konzervatoře Ladičské školy Jana Deyla, Maltézské nám., Praha 1 - změna směrovacího čísla před Prahou 1 na 118 44.

U Speciální školy pro zdravotně postižené, Hlinky, Brno - změna identifikačního čísla na 62157370.

U Střední školy pro zrakově postiženou mládež, Hlinky, Brno - změna názvu na Speciální střední škola a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, 603 00 Brno.

U Mateřské a základní školy internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská, Brno - změna názvu na Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky s vadami řeči.

U Speciálních škol a speciální školských zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského, Opava - změna názvu na Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 12, 746 01 Opava.

U Střední vinařské školy, Sobotní, Valtice, změna názvu na Střední vinařskou školu a Střední odborné učiliště.

U Střední umělecké školy textilních řemesel, U Půjčovny, Praha 1, změna směrovacího čísla na 110 00 Praha1.

A u Střední odborné školy, Nám. Zachariáše z Hradce v Telči - změna zkratky "Nám." na malé "n".

To je celý seznam všech technických úprav, které je třeba udělat v textu 440/7. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Píclovi. Slovo má, doufám že poslední diskutující, pan poslanec Jiří Václavek. Pane poslanče, ukažte, jak dlouhý máte seznam.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, při sledování průběhu podrobné rozpravy se nemohu nepřipojit ke kritikům přístupu Ministerstva školství k reformě veřejné správy. To byla jenom poznámka na okraj. Nyní k věci.

Podám pozměňovací návrh v souladu se záměry decentralizace veřejné správy a týká se převodu nemovitostí, které vlastnily země v závěru roku 1948, a dále nemovitostí, se kterými hospodařily Krajské národní výbory do listopadu 1989. Podotýkám, že pod pojmem "nemovitosti" nejsou jenom budovy, ale jsou to i pozemky, a to se týká prakticky všech nově vznikajících krajů. Pozměňovací návrh zní:

Za § 2 se vkládá nový § 3, který zní:

"Odst 1. Do vlastnictví krajů dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí nemovitosti z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni 1. 11. 1989 příslušelo právo hospodaření krajským národním výborům.

Do vlastnictví krajů dnem účinnosti tohoto zákona dále přecházejí nemovitosti ve vlastnictví ČR, které vlastnily země ke dni 31. 12.1948.

Tímto ustanovením není dotčen zákon číslo 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu ČR.

Odst. 2. Nemovitosti dle odst. 1 přecházejí do vlastnictví kraje, na jehož území leží. Nemovitosti nacházející se na území hlavního města Prahy, a dle odst. 1 k nim měl právo hospodaření Středočeský národní výbor, přecházejí do vlastnictví Středočeského kraje.

Odst. 3. Pokud nemovitosti uvedené v odst. 1 slouží státním orgánům nebo rozpočtovým a příspěvkovým organizacím státu, jejichž zřizovatelem se nestává kraj, tak mezi krajem jako pronajímatelem a státem, státními orgány a organizacemi nebo jejich právními nástupci vzniká dnem účinnosti tohoto zákona nájem, který pronajímatel může vypovědět až po uplynutí 7 let od účinnosti tohoto zákona. Pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak, určí výši nájemného soud na základě ceny obvyklé.

Odst. 4. Kraje jsou povinny do jednoho roku po nabytí vlastnictví k nemovitostem podle tohoto zákona učinit návrh příslušnému katastrálnímu úřadu na zápis těchto nemovitostí do katastru nemovitostí."

Ostatní paragrafy se přečíslují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji pane poslanče. Z místa se hlásí pan poslanec Brousek. Má slovo ke stručnému vystoupení. Někdo z poslanců si zapomněl hlasovací kartu u řečnického pultu.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout z komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z přílohy 1 "Ministerstvo zdravotnictví" vyřadit tyto dvě krajské nemocnice: v Ústeckém kraji Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a v Budějovickém kraji nemocnici České Budějovice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP