(19.10 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Brněnský:

Střední odborné učiliště a Učiliště zemědělské, nám. Míru 22, 666 25 Tišnov, 00 053 198

Střední odborné učiliště, Sadová 338, 664 43 Želešice, 00 053 228

Střední odborné učiliště zemědělské, Valtická 331, 691 44 Lednice, 00 054 721

Střední odborné učiliště, Purkyňova 6, 692 01 Mikulov, 00 540 374

Střední odborné učiliště stavební, Učiliště a Odborné učiliště, Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov, 00 225 797

Střední odborné učiliště stavební, Učiliště a Odborné učiliště, Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou, 00 837 351

Střední odborné učiliště potravinářské, Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín, 00 103 888

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov, 00 055 166

Střední odborné učiliště stavební, Učiliště a Odborné učiliště, Uhelná 6, 669 02 Znojmo, 00 530 506

 

Jihlavský:

Střední odborné učiliště zemědělské, Školní 1a, 586 01 Jihlava, 00 560 260

Střední odborné učiliště zemědělské, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice, 00 055 069

Střední odborné učiliště zemědělské, Příční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem, 00 056 286

Střední odborné učiliště a Učiliště lesnické, 675 44 Lesonice 2, 00 230 944

 

Olomoucký:

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov, 00 054 941

Střední odborné učiliště zemědělské, Stromořadí 420, 783 91 Uničov, 00 844 128

Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 53, 790 57 Bernartice u Javorníka, 00 099 791

Střední odborné učiliště zemědělské, Palackého 338, 789 83 Loštice, 00 100498

Středisko praktického vyučování zemědělské, 9. května 194, 750 02 Přerov, 45 180 369

Středisko praktického vyučování, Třebízského 195, 768 24 Hulín, 00 226 165

 

Zlínský:

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště, Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod, 00 055 107

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky, 00 054 771

Střední odborné učiliště zemědělské, Sokolská 638, 757 11 Valašské Meziříčí, 00 098 833

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště stavební, Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín, 00 099 813

 

Ostravský:

Střední odborné učiliště, Odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice, 00 100 307

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště zemědělské, Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov, 00 489 875

Integrovaná střední škola, Školní 416, 739 91 Jablunkov, 00 100 340

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště zemědělské, Komenského 215, 742 83 Klimkovice, 00 409 006

Střední odborné učiliště lesnické, Bílá 144, 739 15 Staré Hamry 331, 00 100 331

Kolegyně a kolegové, děkuji vám za velkou trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: My také, pane poslanče. Slovo má paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové. Jen kratičce bych zareagovala na kolegu Kováčika, protože si nejsem jista, jak se naloží s jeho pozměňovacím návrhem, neboť zřizovatelská funkce Ministerstva zemědělství byla, mám za to, zrušena. On to jistě vysvětlí.

Nicméně budu se nyní věnovat pozměňovacímu návrhu, který přednáším k tisku 440/5.

Navrhuji, aby v § 1 odst. 2 se změnil konec první věty, a to tak, že znění "s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení uvedených v příloze č. 2 zákona" se nahradí novým textem, který zní: "v souladu se zřizovatelskými funkcemi (odkaz na § 12 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů)".

Dovolte mi, abych pro jednoznačnost tohoto návrhu ocitovala, tak jak bude odstavec 2 v § 1 nově znít:

"(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odst. 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 v souladu se zřizovatelskými funkcemi. (odkaz č. 1 na zákon č. 564/1990 Sb.) Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad."

Dovolte mi nyní, abych stručně tento pozměňovací návrh zdůvodnila.

Návrh směřuje ke zjednodušení složitého procesu, kterým převádění majetku České republiky na kraje bezesporu bude. V případě školství se jedná o více než 1600 škol a školských zařízení dosud zřizovaných Ministerstvem školství.

O změně zřizovatelské kompetence jsme rozhodli nedávno schválením novely zákona č. 29/1984 Sb. a zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Z tohoto zákona z nového odstavce 4 v § 12 plyne, že ministerstvo školství jako ústřední orgán státní správy zřizuje a zrušuje školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ministerstvo ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může zřizovat a zrušovat střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy, speciální základní školy, speciální střední školy, speciální předškolní zařízení a školská zařízení jim sloužící.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP