(18.50 hodin)

(pokračuje Chobot)

Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, 735 42 Horní Kerlicko, 62331507

Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 23/49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 62348043

 

kraj Zlínský:

Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické, 768 72 Chvalčov 47, 63458811

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, 768 04 Střílky, 47935740

K pozměňovacímu návrhu bych chtěl dodat, že při přepisu vypadla jedna lokalita - Ministerstvo dopravy a spojů, strana 5, kde se ve Středočeském kraji převádí Správa a údržba silnic, Králův Dvůr, Popovice 1801, 26701 Králův Dvůr, 00065099.

Dále navrhuji vypustit z textu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, strana 33, kraj Plzeňský, Výchovný ústav pro mládež Hraničky 348 07 Nové Domky. Tento ústav byl sloučen s Výchovným ústavem pro děti a mládež Hostouň.

Na straně 36 v Brněnském kraji doporučuji vyřadit Soukromý výchovný ústav Trostokovice 148, 671 78 Jiřice u Miroslavi, 25323679 - byl zařazen Ministerstvem školství omylem.

Děkuji, že jste mě vyslechli. To je doplňující pozměňovací návrh. Mohou pokračovat další, kteří mají chuť a odvahu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chobotovi. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na další průběh dnešního jednání, sděluji, že hodlám dokončit podrobnou rozpravu k projednávanému bodu.

Slovo má pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, než začnu svůj projev, chtěl bych říci, že to, co zde bylo teď čteno, svědčí o kvalitě práce ministerstva školství. Velmi mě mrzí, že to musím říci, ale je neuvěřitelné, kolik chyb bylo na seznamu a co zde muselo být čteno. Navazuje to na to, co jsem již říkal v obecné rozpravě.

Navrhuji jeden pozměňovací návrh: aby v příloze č. 2 zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tato příloha obsahovala školy a školská zařízení, která zůstanou pod zřizovatelskou funkcí ministerstva školství dle usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisk 440/3, tzn. původní usnesení výboru, které obsahuje výchovné a diagnostické ústavy a některé speciální školy.

K tomuto usnesení dále navrhuji, aby do vybraných speciálních škol bylo přiřazeno těchto pět škol:

Za prvé Speciální škola pro žáky s více vadami, Strašnická 45, Praha 10. Jde o bezbariérovou školu se speciálním pedagogickým centrem a rehabilitačními třídami pomocné školy a přípravným stupněm pomocné školy. Ověřují se zde nové metody a formy vzdělávání těžce mentálně postižených. Budova je v majetku státu.

Speciální škola pro žáky s více vadami, Žižkova 27, Blansko. Jedná se o internátní bezbariérovou školu, jejíž součástí jsou pomocná škola pro žáky s více vadami, přípravný stupeň pomocné školy a speciální pedagogické centrum. Ověřují se zde nové formy a metody vzdělávání dětí s kombinovanými vadami, kdy primární je mentální postižení. Budova je opět v majetku státu.

Tyto dvě školy jsou jediné školy v seznamu s více vadami. Jiné tam nejsou. Navrhuji, aby ministerstvu školství zůstala jedna v Čechách a jedna na Moravě.

Za třetí Gymnázium, Obchodní akademie a Obchodní škola pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5. Je jedinečnou školou svého druhu s celorepublikovou působností, poskytuje přípravu na povolání žákům se závažným zrakovým postižením, kteří se nemohou nebo nechtějí z některého důvodu vzdělávat formou individuální integrace v běžném vzdělávacím proudu. Škola je zapojena do několika mezinárodních projektů zaměřených na oblasti vzdělávání zrakově postižených žáků. Je fakultní školou Univerzity Karlovy. Budova je v majetku státu.

Střední odborné učiliště pro zrakově postižené Aloise Kára, Vídeňská 28, Praha 4. Škola doplňuje svou nabídkou vzdělávacích programů spektrum nabídky příležitostí pro přípravu na povolání žáků se zrakovým a také vícečetným postižením. Objekt společně s pozemky byl pro účel vzdělávání zrakově postižených také zbudován již ve třicátých letech. Budova je v majetku státu.

Na seznamu zcela chybějí střední školy, tyto dvě jsou jediné s celorepublikovou působností.

Za páté Speciální škola pro sluchově postižené, Štefánikova 549, Hradec Králové. Součástí této školy je Speciální střední pedagogická škola pro sluchově postižené, která je jediná v republice. Je zařazena do experimentálního ověřování metody bilingvního vzdělávání, je fakultní školou, je zde pracoviště Vyšší odborné školy pedagogické, Hradec Králové. Škola sídlí v státní budově.

Těchto pět škol je jedinečných a je s podivem, proč ministerstvo tyto školy nezařadilo na seznam, když tam zařadilo jiné školy, u nichž mělo to zdůvodnění, o kterém jsem hovořil již v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Slovo má pan poslanec Kováčik, připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh k usnesení výboru s dlouhým názvem, které jsme přijali jako základ k projednávání, a to v příloze v části, která hovoří o Ministerstvu zemědělství. Problém je obdobný. Znamená to, že je třeba, aby v působnosti resortu zůstaly školy, které jsou tím či oním způsobem výjimečné, zvláštní, monotypní apod., aby tyto školy nebo tato učiliště se ze seznamu možností studia převodem na kraje neztratily. Budu číst seznam. Je to jedno ministerstvo, proto nebudu číst tak dlouho jako předřečník, ale přesto vás prosím o trpělivost.

 

Část přílohy zní: Ministerstvo zemědělství, kraj, název, sídlo a identifikační číslo.

 

Praha:

Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/III, 142 00 Praha 4 - Písnice, 00639214

Střední odborné učiliště Uranie, U Uranie, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 00638862

Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště, náměstí Křovinovo, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, 00638871

 

kraj Středočeský:

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště zemědělské, Tehov 39, 257 62 Kladruby u Vlašimi, 14798425,

Střední odborné učiliště a Integrovaná střední škola technická, Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3 - Závodí, 00069451.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP