(16.00 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Chtěl bych poděkovat vládě za to, že v rozumné míře kontinuity a diskontinuity dokáže zvednout návrhy, nápady, náměty a projekty vlád minulých, a chtěl bych poprosit kolegy, aby v rozumné míře kontinuity a diskontinuity si vzpomněli na to, co prosazovali před dvěma či třemi lety, a ne na to, o čem je jejich dnešní rétorika.

Proto velmi naléhavě doporučuji propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a po diskusi a pozměňujících návrzích jeho přijetí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další vystoupí poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, kolegyně a kolegové. Jsem trošičku na rozpacích z tohoto zákona. Ono tady asi dochází tak trošičku možná k převrácení hodnot, aspoň navenek vnímaných levicově pravicových.

Mám tři, možná čtyři otázky, a jestliže budou uspokojivě odpovězeny, jsem ochoten doporučit našemu klubu, aby propustil tutu materii do druhého čtení; jestliže ne, potom mám doopravdy problém.

První otázkou je, zdali po transformaci zůstane ten majetek, se kterým současné akciové společnosti Povodí nakládají, přestože jej nemají zapsán, v nakládání oněch nových státních podniků, protože může fungovat pouze v komplexu.

Druhou otázkou - a to je možná nejdůležitější, jestli náhodou není úmyslem, možná někde v pozadí zasutým, to, že některé části činnosti nebo majetku dosavadních akciových společností Povodí by se po transformaci mohly stát předmětem nějakého dalšího pohybu, například samozřejmě dobře zdůvodněného a dobře předloženého návrhu na další privatizaci některých činností nebo částí majetku, protože tady právě si myslím, v souladu se Svazem vodního hospodářství České republiky, že přece jenom akciová společnost je v porovnání s jinými právními formami nebo s navrhovanými právními formami poněkud lepší ochranou před další privatizací tohoto majetku či činnosti.

A konečně - a to je vlastně čtvrtá otázka - bude-li transformací zajištěna nejméně dosavadní věcná náplň a nejméně dosavadní rozsah činnosti oněch nových státních podniků.

Pokud by snad jedna z těchto otázek zůstala odpovězena málo nebo neuspokojivě, tak se připojím buď k návrhu, který tady padl od kolegy Zuny, anebo v dalším projednávání navrhnu zamítnutí předložené novely.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Dále vystoupí pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím, že projednávání tohoto návrhu je klasickým příkladem, jak je mnohdy obtížné uvést právně do pořádku něco, co se stalo, ale stát se nemělo. Myslím, že ministr zemědělství tu uvedl historii onoho podivného rozhodnutí někdejšího ministra životního prostředí, který zřídil tuto organizaci ve věcech, kde žádná takováto organizace nikdy být zřízena neměla, protože to není adekvátní forma organizace. Nejde tady o privatizaci, nemá jít o privatizaci, a nebylo tedy vhodné volit ani organizační formu přiměřenou procesu privatizace.

Ale když se již něco stane, tak samozřejmě v právní oblasti, která zdaleka se u nás nevyznačuje standardními poměry, lze uplatňovat různé kuriózní způsoby argumentace, jako když tu hovořil kolega Zuna o tom, že tu chceme znárodňovat něco, co je státní, atd.

Já si prostě myslím, že je skutečně na místě zrušit tuto nepřiměřenou, neadekvátní organizační formu, protože akciové společnosti ve věci Správy povodí neměly být nikdy zřízeny. Oceňuji to, že vláda dokončila proces nápravy, který začal už za vlády našeho nynějšího předsedy sněmovny, který pokračoval i za vlády premiéra Tošovského.

Jenom a opět upozorňuji na to, abychom si uvědomili, jak dlouho trvá - a doufám, že sněmovna nepřijme návrhy na zamítnutí nebo na vrácení - než se věci stanou normálními.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Hlásí se ještě někdo do diskuse? (Nikdo.) Jestli ne, tak obecnou rozpravu končím.

Chce vystoupit pan ministr? Je tomu tak, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, cítím povinnost odpovědět na čtyři otázky, které mi položil pan poslanec Kováčik. A protože jsem byl nepřiměřeně dlouhý ve svém úvodním stanovisku, pokusím se být teď velmi stručný.

V prvé řadě bych chtěl ujistit pana poslance o jištění nezbytného majetku, kterým jsou především pozemky, které činí dno jednotlivých vodních koryt, jejichž blokací je možné zajistit řekl bych divokou nebo neočekávanou privatizaci.

Chtěl bych znovu zdůraznit, že v současné době má vláda k dispozici návrh nového zákona o vodách, který precizuje postavení nového institutu správců povodí, kterým by se měli stát dnešní správci významných vodních toků, tedy dnešní akciové společnosti.

Návrh předpokládá, že pozemky, na kterých leží koryta významných vodních toků a které jsou dnes zapsány v obchodním jmění akciových společností Povodí, už nebudou zapsány v budoucnu v nově zřízených podnicích, ale zůstanou ve vlastnictví státu. A to je podle mého názoru ta jistota, po které on volá.

Další pohyb majetku bude blokován strukturou dozorčí rady, která je v návrhu tohoto zákona koncipována následovně: dozorčí rada má šest členů, z nichž čtyři členy, kterými jsou zástupci ministerstva zemědělství, životního prostředí, dopravy a spojů a Ministerstva pro místní rozvoj, jmenuje a odvolává zakladatel. To je garance toho, že se záležitost bude držet v míře, která je podle mého názoru panem poslancem očekávána.

Na třetí otázku, zda budou zachovány dosavadní funkce, odpovídám jednoznačně ano.

Co se týče polemiky na téma, zda akciová společnost, která vlastně majetek jakoby akcionalizovala, je lepším či horším řešením, myslím si, že tuto debatu není nutno v tuto chvíli rozvíjet, protože není vůle k dokončení této akcionalizace. Tato akcionalizace by mohla být dokončena jen, kdyby byl dokončen vklad ne záznamem, ale zápisem do katastru nemovitostí. A k tomu není vůle, čili ta není naplněna. Stav, který momentálně existuje, je stav, který je naprosto neúnosný, kdy není možné postavit most nebo prostě učinit jakýkoliv majetkový přesun, protože k této manipulaci je potřeba souhlasu dvou ministrů. A ten problém je velmi obtížně řešitelný. Čili akcionalizace v tuto chvíli podle mého názoru není předmětem možné debaty, protože je podle mého názoru zcela nereálná.

Tolik mé odpovědi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP