(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Paní místopředsedkyně Buzková má dnes mimořádné puzení navrhovat změny programu, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane předsedo, je to tak, nicméně jsou to změny, které vznikly na poradě předsedy a místopředsedů sněmovny.

Dále navrhuji, co se týká zítřejšího pořadu schůze, kde jsou napevno zařazeny body 28, 37, 22 a 23 - s tím, že bod 28 je zařazen jako první bod, bod 37 jako druhý bod a body 22 a 23 jsou druhá čtení zákona o mzdě a odměně a zákoníku práce, které byly v minulém týdnu přerušeny, přičemž zákon o mzdě a odměně byl přerušen do středy bez určení kdy a zákoník práce byl pouze přerušen před uzavřením podrobné rozpravy - následující změny:

Navrhuji, aby bylo revokováno usnesení, že bod 28 - geologické práce - bude zítra prvním bodem a bod 37 - vlivy na životní prostředí - druhým bodem. Navrhuji to z následujícího důvodu. Bude-li tento návrh přijat, navrhnu, aby bod 37 - vlivy životního prostředí - byl zařazen na čtvrtek, protože navrhovatel tohoto bodu jedná s poslaneckými kluby o zlepšení průchodnosti tohoto bodu sněmovnou a vyžádal si proto jeho zařazení na pozdější dobu.

A co se týká ostatních bodů, navrhla bych, aby byly projednány ve středu v tomto pořadí: nejprve zákon o mzdě a odměně - druhé čtení, potom zákoník práce - druhé čtení. Jedná se o dlouhé a složité body, čekáme na uzavření rozpravy proto, aby legislativa mohla vytisknout pozměňovací návrhy, aby bylo možné hlasovat tyto body ještě v tomto týdnu. A jako třetí bod za ně zákon o geologických pracích, který byl také napevno zařazen již na středu.

Pokud tedy podpoříte tyto mé návrhy, prosím pana předsedu, aby dal nejprve hlasovat o revokaci toho, že body 28 a 37 jsou prvními dvěma body zítřejšího pořadu schůze, poté, že zítra budeme jednat podle pořadu, kdy se budou projednávat body 22,23 a 28 s tím, že bod 37 by byl zařazen na čtvrtek jako první bod na odpoledne.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, paní místopředsedkyně, nejdříve dám hlasovat o navržené revokaci dosavadního pořadu.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 180 hlasovalo 166 pro a 3 proti.

 

Nyní dávám hlasovat o pořadí jednání zítřejšího dne, a to podle pořadí bodů 22, 23 a 28.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 180 poslanců 172 hlasovalo pro a jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vojtěch Filip se hlásí k bodům pořadu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vládo, paní kolegyně, páni kolegové. Dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu do programu této schůze, a to na zítřek na odpoledne. Je mi v podstatě jedno, kolikátý bod by to byl. Jsem přesvědčen, i když usiluji o vaši podporu, o tom, že je možné takový bod mezi třetími čteními projednat. Pravda, riskuji, že dva kluby nebo více než dvacet poslanců nebude souhlasit s tímto bodem, ale dovolte mi, abych ho krátce okomentoval.

Navrhuji zařadit nový bod, který by byl "Stanovisko vlády České republiky k možnostem řešení situace vzniklé stávkou horníků na Dole Kohinoor, zejména jeho případného odkoupení do vlastnictví státu". (Hluk v sále)

Doufám, že mě vyslechnete až do konce.

S pohnutím sleduji boj horníků o to, aby bylo splněno alespoň to, co bylo předmětem smlouvy mezi vládou České republiky, odbory a Mosteckou uhelnou společností, která byla uzavřena v prosinci 1999, kdy byly stanoveny postupy k útlumu tohoto dolu, a to k roku 2002. Vzhledem k tomu, že tato smlouva mezi vládou České republiky, Mosteckou uhelnou společností, a. s., a odbory není naplňována, jsem přesvědčen, že by Poslanecká sněmovna měla vyslechnout takovou zprávu a předpokládám, že by vláda České republiky ji mohla zítra předložit.

Podotýkám, že zítra v odpoledních hodinách by na ni jistě mezi třetími čteními bylo dostatek prostoru. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Myslím, že jsme všichni vyslechli návrh pana poslance Filipa.

Dám neprodleně hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby byl zítra odpoledne zařazen nový bod "Stanovisko vlády ČR k řešení stávky na Dole Kohinoor", nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 180 poslanců 42 hlasovalo pro a 60 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Jako další se mimo pořadí přihlásil o slovo předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci. Předesílám, že vás zdržím přibližně pět minut.

Pokládám za povinnost předsedy vlády informovat Poslaneckou sněmovnu o věcech, které jsou důležité. Můžeme se samozřejmě lišit v názoru na to, jaké věci jsou a jaké nejsou důležité. Nicméně dovolte mi, abych vám bez jakýchkoli emocí sdělil několik suchých fakt, která možná zaujmou i poslance s velkým zájmem diskutujícího se svou půvabnou kolegyní u tohoto stolu.

Chtěl bych vám sdělit šest suchých a nudných údajů:

Za prvé: Míra nezaměstnanosti v České republice klesla a celkový počet nezaměstnaných se snížil o 12 600 osob.

Za druhé: Meziměsíční míra inflace v České republice je 0,010 %, a to vzdor permanentnímu růstu světových cen ropy.

Za třetí: Objem výkonu průmyslu, resp. průmyslová produkce v meziročním srovnání se zvýšila o 5 %.

Za čtvrté: Objem výkonu stavebnictví se v témž meziročním srovnání zvýšil o 8 %.

Za páté: Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 10 %, zatímco reálně mzdy v témže odvětví se zvýšily o 5 %.

A konečně za šesté produktivita práce ve stavebnictví vzrostla o 9 %, zatímco reálné mzdy se zvýšily o 2 %.

Považuji za nutné Poslanecké sněmovně sdělit tyto údaje především proto, protože jim větší část veřejných sdělovacích prostředků věnuje nulovou pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP