Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. dubna 2000 ve 14.05 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji pátý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte, abych vás všechny uvítal, abych uvěřil, že již kuloárové debaty přestanou a že budeme moci začít. Nemýlí-li mě sluch, větší hluk je vlevo než vpravo, nevím, jaký to má ideologický význam nebo souvislost.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Konstatuji, že náhradní kartu č. 10 má poslanec Lobkowicz, náhradní kartu č. 14 poslanec ministr Gross, náhradní kartu č. 15 poslanec Krajíček.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: z důvodu zahraniční cesty výboru pro obranu a bezpečnost poslanci Klas, Koháček, Titz a Žižka, z důvodu hospitalizace poslanec Grulich, na zasedání OBSE poslanec Karas a nemocniční či rodinné důvody poslanci Mandík, Paulík, Zvěřina. Z jednání se omlouvají ministr Kavan - návštěva Islandu a USA, místopředseda vlády Rychetský - schůze Senátu, a ministr Grégr.

Prosím, abyste pozorně poslouchali to, co vám chci říci, i pan poslanec Nečas. Určili jsme, že dnes budeme projednávat návrhy zákonů v tomto pořadí: 25, 26, 39, 14, 15, 16, 17 původního programu původního číslování.

O slovo se přihlásila paní místopředsedkyně Buzková s dalšími návrhy na jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na základě dohody z dnešního politického grémia přednesu některé návrhy, které se týkají způsobu a pořadí dnešního a zítřejšího jednání.

Co se týká dnešního jednání, napevno byly zařazeny body 25, 26, 39, 14, 15, 16, 17 a 18. Dnes o polední přestávce se sešel hospodářský výbor, který zvolil svého předsedu. Předsedu výboru potvrzuje sněmovna na návrh výboru proto, aby bylo možné, aby nový předseda hospodářského výboru převzal svou funkci po rezignujícím panu poslanci Brožíkovi. Bylo by šťastné, kdyby tento bod byl projednán co nejdříve, pokud možno jako první bod dnešního jednání.

Vzhledem k tomu, že body 25 - 18 byly zařazeny pevně jako body 1 - 8 dnešního pořadu schůze, můj pozměňovací návrh bude znít takto:

Za prvé revokovat naše usnesení o tom, že tyto body budou body 1 - 8. Pro tento návrh jsem hlasovala, mohu ho navrhnout.

V případě, že tento návrh bude přijat, navrhnu, aby prvním bodem dnešního jednání bylo potvrzení předsedy hospodářského výboru, dalšími body, tzn. 2 - 9, tyto body, které byly napevno původně zařazeny jako body 1 - 8. Nebyla by žádná změna. Dle mého soudu je to jedině procedurálně správný postup, jak se můžeme vypořádat se zařazením jednoho bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP