Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Je 18 hodin 20 minut, tedy čas kdy je možno položit poslední interpelaci, a to na pana ministra vnitra Václava Grulicha. Interpelujícím poslancem je Ivan Langer. Pan ministr odešel mimo sál, nevím, jestli se vrací zpátky, nebo nikoliv.

Teď je již 18 hodin 21 minut, tudíž čas vypršel a doufám, že pan ministr odpoví na moji interpelaci, kterou mu dám v písemné podobě.

Vážené kolegyně a kolegové, končím blok ústních interpelací na členy vlády a končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Ještě předtím pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, už jsem myslel, že na mě nedojde.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, pane ministře, já jsem to nestihl. Vzhledem k tomu, že jsem na vás čekal a zákon o jednacím řádu říká: v 18 hodin 20 minut - takže jsem oznámil, že vám svou interpelaci, kterou mám zde, dám písemně.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Jedná se o přezbrojení policie, budu se snažit být stručnější, než když šlo o Pohraniční policii.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem nepoložil otázku, pane ministře. Zkusme se dohodnout tak, že interpelace nezazněla, tudíž nemáte na co odpovídat a my se pokusíme dohodnout mimo jednání Poslanecké sněmovny přímo o informacích, které jsou. Já jsem to nestihl a já jsem jako předsedající povinen respektovat zákon.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Souhlasím. Myslím, že by bylo zbytečné tuto jedinou interpelaci nechávat na příští týden a znovu zdržovat sněmovnu. Odpověď mám vypracovanou písemně, takže potom bych vám ji dal k dispozici.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, platí tedy vše, co jsem řekl.

Děkuji vám všem za účast na dnešním jednání. Končím jednání sněmovny, pokračuje zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP