Neautorizováno !


 

(18.00 hodin)

(pokračuje Císař)

Podrobné vyhodnocení prokázalo, že téměř polovina příjemců státní bezúročné půjčky použila na výstavbu rodinných domků s plochou kolem 200 m a vyšší. Ani limit čtyřnásobku životního minima nezamezil, aby se, především z důvodu daňových přiznání neodpovídajících reálným příjmům rodiny, státní podpora vyplácela i těm, kteří mají dostatek finančních prostředků na nákladnou výstavbu tohoto typu bydlení. Je to důkaz toho, že ani další snížení by nezamezilo tomuto neefektivnímu způsobu podpory těm, kteří ji nepotřebují. Přes tyto nedostatky byli mezi příjemci státní půjčky také žadatelé, kterým tato forma pomoci skutečně pomohla přenést se přes práh dostupnosti tím, že jim doplnila vlastní a úvěrové finanční prostředky do výše potřebné k pořízení menšího domu nebo bytu.

Zájem o státní bezúročnou půjčku byl v roce 1999 tak velký, že faktická platnost této podpory skončila po jednom měsíci, vedla ke vzniku front, a dlouhých front, lidé stáli od večera přes celou noc, aby ráno získali pořadí, a přišla státní rozpočet na 1,5 miliardy korun, kladně vyřízených žádostí bylo přitom 7 000, a to i přesto, že novela vládního nařízení, která dostala č. 148/1997 Sb., podstatně nebo určitým způsobem zostřila podmínky pro poskytování této bezúročné půjčky s cílem zabezpečit, aby tuto půjčku získali především ti, kteří nemají startovní kapitál na rodinné domky o výměře 200 a více metrů čtverečních v rodinném domku.

Znamená to, že jsme tedy zpřísnili podmínky. První zavedení bezúročné půjčky prakticky neobsahovalo žádná kritéria poskytování komukoli, jak jsem konečně dokázal uvedením těchto čísel.

Dalších zhruba 2000 žadatelů, kteří splnili podmínky, termín podání žádosti, bylo neúspěšných, na vyplacení podpory se již v rozpočtu nedostalo, a proto musíme samozřejmě počítat s tím, že je budeme muset uspokojit. Návrh státního rozpočtu však neobsahuje finanční prostředky, které by umožnily přijímání nových žádostí i v roce 2000. To znamená, v podstatě budeme v roce 2000 jen uspokojovat ty, na které se v roce 1999 nedostalo.

Další prodlužování tohoto podpůrného nástroje ve stávající podobě však pokládám z výše uvedených důvodů za neefektivní. Jsem přesvědčen, že jednorázová forma podpory z hlediska veřejných výdajů je příliš nákladná, a proto připravuji návrh formy státní pomoci mladým rodinám, který by byl rozložen v čase a eliminoval by výše uvedená rizika. Tento můj připravovaný návrh je také plně v souladu s novou koncepcí bytové politiky, kterou vláda projednala dne 18. října 1999, usnesení vlády č. 1088/1999.

V analytické části tohoto dokumentu je konstatována malá dostupnost nového bydlení a omezená možnost získat samostatné bydlení. V reakci na tyto negativní skutečnosti jsou pak v koncepční části tohoto dokumentu formulovány závěry související se zvýšením finanční dostupnosti vlastnického bydlení a s lepším využitím stávajícího bytového fondu, a to za prvé rozšíření podpory hypotečních úvěrů na pořízení starší nemovitosti, za druhé podpora mladých lidí při pořizování prvního bydlení. Doufám, že obě připravená podpůrná opatření přispějí k tomu, že mladí lidé se budou více orientovat na pořízení starších, a tudíž levnějších nemovitostí. Podpora pořízení nových nemovitostí, která je ve skutečnosti podporou nové výstavby, však musí zůstat zachována, protože výstavba bytů stále zůstává vzhledem ke svému dosud nízkému objemu jednou z priorit české bytové politiky.

Chtěl bych také potvrdit, že se nám nepodařilo, aby bezúročná půjčka vedla k podpoře hypotečního úvěrování. Analýza prokazuje, že z 95 % je poskytována ke stavebnímu spoření a pouze z 5 % k hypotečním úvěrům. To považujeme za špatné. Další důkaz vidím v tom, že z 86 % je poskytována na stavbu a koupi rodinného domku nebo bytu v rodinném domku a pouze ve 2 % na byty v bytových domech. Zbytek jsou rekonstrukce nebytových prostor a půdní vestavby. Opětovně zdůrazňuji, že u rodinných domků ve vysokém počtu případů jde poměrně o nákladné stavby.

Je zřejmé, že mladé rodiny si zasluhují určitou formu intenzivní péče ze strany veřejného sektoru při pořizování svého prvního bydlení. Jsem pevně přesvědčen, že se vhodný podpůrný nástroj podaří připravit ještě v prvním pololetí roku 2000, jak nám to ukládá usnesení vlády.

Velmi uvítám pomoc kohokoli, včetně pana poslance. Myslím, že má k tomu kompetenci a kvalifikaci. Slibuji, že do července, do konce června tento úkol splníme a připravíme efektivnější a koncepčnější nástroj, než je bezúročná půjčka, která není podle mého soudu dostatečně a obtížně zaměřitelná na uspokojování potřeb mladých lidí, a není tedy dostatečně efektivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kvapil využije své možnosti položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já bych chtěl poděkovat za přizvání k práci na takovýchto záležitostech. Nicméně, pane ministře, nemohu s vámi souhlasit, že půjčka se nedá zaměřit lépe. Opakovaně vám i vašim pracovníkům jsem navrhoval, že jednoduchým způsobem je možné snížit požadavek násobku životního minima, např. na dvojnásobek, je také možné snížit věk žadatelů o tuto půjčku, např. na 35 let, tak aby skutečně byla pro mladé domácnosti. A k tomuto kroku v žádném případě nedošlo ani loni, přestože vy tvrdíte, že došlo k zásadní změně podmínek. Loni se změnilo pouze to, že bylo nově nutné k této půjčce čerpat úvěr ze stavebního spoření, nestačily pouze naspořené prostředky.

Já bych vás, pane ministře, chtěl požádat, abyste tento nástroj neházel přes palubu, protože pak bych musel říci, že to, že říkáte "připravuje se atd.", ale neuvádíte žádné konkrétní návrhy, tak na těchto slibech se nedá postavit nebo pořídit byt. Proto bych vás jako doplňující otázku chtěl požádat, abyste přesně popsal, co v tomto pololetí pro mladé rodiny chcete udělat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr má slovo. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane poslanče, opakuji, že jsem řekl, že v koncepci bytové politiky je titul rozšíření podpory hypotečních úvěrů na pořízení starších nemovitostí. Domnívám se, že tato forma podpory hypotečních úvěrů umožní i mladým lidem získat lacinější byty ve starších nemovitostech. Čili je to to první, co konkrétně uděláme.

Druhý titul je podpora mladých lidí při pořizování prvního bydlení. Chceme stanovit určité částky pro pořízení prvního bydlení. Nevylučuji, že to bude v jisté míře modifikace bezúročné půjčky. Samozřejmě neřekl jsem a odmítám, že bych řekl, že to tedy nejde upravit. Bezúročnou půjčku. Řekl jsem pouze, že na tom pracujeme. Jestli to považujete za sliby, které nechceme splnit, pak je mi líto, ale opravdu na tom poctivě pracujeme a hledáme kritéria. Nedomnívám se, že by snížení věku bylo zrovna tím nejšťastnějším. Stejně tak se nedomnívám, že by snížení životního minima bylo tím nejšťastnějším. Tam je třeba vidět rozdíly mezi životním minimem pro jednočlennou nebo dvoučlennou začínající domácnost a životním minimem třeba pro čtyřčlennou domácnost. Z toho je úniku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP