Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Nicméně mi dovolte, abych namítl, že charakterem své interpelace zavádíte do této sněmovny jakýsi zvláštní zlozvyk a podobáte se v tom nápadně svému kolegovi Vladimíru Mlynářovi, který se mě za chvíli bude ptát, proč v takzvaném telekomunikačním zákonu je paragraf, který se týká prodloužení určité formy monopolu TELECOMU o dva roky. Vy se mě naopak ptáte na to, proč sněmovna schválila, byť to dnes modifikovala, určitý paragraf o živnostenském zákonu.

Nejsem zvláštním příznivcem toho, proč by tam mělo být zrovna 20 korun, klidně bych vzal 100 korun nebo 200 korun - vsjo ravno, jak říkají Rusové - ale zase chápu motivaci navrhovatelů zákona, která byla zabránit daňovým únikům především v oblasti stánkového prodeje a nepoctivým formám černého obchodu, a jsem ochoten v diskusi s vámi uznat, že 20 korun bylo poněkud přemrštěných. Je to vůle sněmovny.

Paní poslankyně, kdybychom pokračovali tímto způsobem, a nikdo vám nebere vaše ústavní právo dotázat se předsedy vlády na cokoli, pak by mohly být interpelace na členy vlády na téma "proč je v tom či onom zákonu ten či onen paragraf". Myslím si, že od toho je tady projednávání zákonů a nikoli interpelace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučuji, abychom se věnovali podstatě problému. Právě tak jako můžeme diskutovat o otázce, tak implikovat odpověď, že paní poslankyně nám předvedla strukturu domácích nákupů, pane předsedo vlády, je skutečně absurdní. Má paní poslankyně subotázku?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane premiére, připravuje vláda nějaká opatření, která po dobu, než vámi zmiňovaná dnešní změna nabude platnosti, jak zmírnit dopad, který je v tomto případě velmi tvrdý na střední a drobné podnikatele?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Paní poslankyně, vzhledem k tomu, že rozhodnutí sněmovny padlo teprve dnes, mám zde zatím jen velmi předběžnou informaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, která se týká pokynu adresovaného živnostenským úřadům, aby až do doby, kdy novela nabude právní účinnosti, nebyl tento požadavek uplatňován. Znovu konstatuji, že teprve dnes schválila sněmovna svým usnesením příslušnou nepřímou novelu živnostenského zákona, takže předpokládáme, že zde bude několikadenní časové zpoždění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chtěl bych upozornit, že jsme překročili dobu 16.50 hodin. Tato interpelace byla podle platného jednacího řádu poslední. Za sedm minut budeme pokračovat s interpelacemi na jednotlivé členy vlády Českou republiky.

 

(Jednání přerušeno v 16.53.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP