Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

Poslanec Pavel Severa: Dovolil bych si poděkovat panu premiérovi za slušnou odpověď, která mě uspokojila, protože byla velmi přesná. Chci se jen zeptat velice krátce na to, i přesto, že z těch čísel vyplývá, že bylo zakoupeno o 10 nebo 12 milionů za větší finanční prostředky vozidel z tuzemské výroby, jestli necítí, že by to mohlo být do budoucna ještě lepší, protože myslím, že náš průmysl dokáže vyrobit více vozidel, než bylo dosud zakoupeno. Myslím si, že poměr by mohl být o něco lepší.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce pan předseda vlády?

Prosím pana ministra Dostála, aby pokud možno nerušil v jednacím sále. (Pan ministr nereaguje.) Pane ministře, jste napomínán.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Severo, vše by mohlo být ještě lepší, než to dnes je. Samozřejmě že provádíme obnovu parku, který byl minulými vládami nakoupen, a to téměř výlučně ve struktuře zahraničních vozů, a snažíme se postupně zvyšovat podíl vozů domácí provenience.

Dovolte mi, abych vám jako příslušníku bývalé vládní strany poděkoval za vaši implicitní sebekritiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní dávám slovo poslanci Ladislavu Korbelovi, který byl vylosován na pátém místě interpelací.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení kolegové a kolegyně. Obracím se, pane premiére, na vás na základě vašeho vystoupení v Ostravě před 14 dny, že budete pozitivně reagovat na náměty týkající se různých podvodů event. tunelování v našem hospodářství. Mám na vás jednu prosbu v podstatě.

V červnu, když jsem nastupoval do parlamentu, podal jsem podrobnou informaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci podvodů při likvidaci státních podniků. Zde jsem podrobně vysvětlil situaci, která je, kdy likvidátoři řekl bych ve svůj prospěch likvidovali tyto podniky tak, že přicházely do jejich firem velké finanční prostředky, místo aby přišly do státního rozpočtu. Následně vlastně tato skupina likvidátorů dospěla k tomu, že se jí podařilo zlikvidovat v průběhu krátké době i Moravia Banku. Teprve nyní se začala šetřit tato kauza.

Chtěl bych vás požádat, zda by bylo možné urychlit toto jednání, aby nedocházelo k dalšímu prodlužování této kauzy, protože máme podezření, že tito likvidátoři jednají ve spolupráci se státními úředníky i policií a může docházet k tomu, že toto vyšetřování může být mařeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče Korbele, dovolte mi, abych odpověď týkající se Moravia Banky vyčlenil do své další interpelace, protože tuším, že pan poslanec Exner mi tuto interpelaci na toto téma adresoval.

Chtěl bych jenom zdvořile připomenout, že trestní stíhání vůči vedoucím představitelům Moravia Banky začalo tři měsíce po známých událostech v této bance, což je relativně rekordní rychlost, uvážíme-li, že dříve zkrachovavší banky nemají žádného nebo téměř žádného ze svých představitelů ve vyšetřovací vazbě. Pokud se nemýlím, už dnes je ve vyšetřovací vazbě přibližně deset představitelů zkrachovavší Moravia Banky.

Nyní mi dovolte, abych se vrátil k vaší věcné otázce, tzn. otázce likvidátorů. Pokusím se místo obecných frází uvést naprosto konkrétní příklady, jejichž zobecněním bychom snad mohli dojít k poněkud jinému pohledu na osoby, neříkám osobnosti, ale osoby jednotlivých likvidátorů.

Dovolte mi, abych začal prvním příkladem, což jsou Potraviny Plzeň, státní podnik v likvidaci. Tento podnik vstoupil do likvidace 1. července 1997. Likvidátorem byl jmenován JUDr. Vieszlav Neméth a ke dni 14. 6. 1999 byl z funkce likvidátora odvolán z důvodů zjištěných závažných chyb. Mimochodem nový likvidátor podal vysvětlení odboru Služby kriminální policie České republiky Plzeň. Asi si dovedete představit, pane poslanče, co toto vysvětlení znamená.

Hodonínské cihelny, státní podnik v likvidaci. Vstup do likvidace 31. 12. 1997. Likvidátorem byl jmenován pan JUDr. Vladimír Utendorfský. Ke dni 14. 10. 1998 byl pan Utendorfský odvolán z funkce likvidátora, novou likvidátorkou byla jmenována paní Ing. Anna Sedláčková. K odvolání likvidátora došlo z důvodu chyb a omylů, kterých se dopustil v průběhu své funkce. Bylo zjištěno, že v rozporu se smlouvou uzavřenou podle § 269 obchodního zákoníku, o podmínkách výkonu činnosti a odměně likvidátora, porušil své povinnosti z této smlouvy vyplývající. Nově jmenovaná likvidátorka opět podala Policii České republiky v Hodoníně oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

Doufám, že to opět nemusím rozvádět. Nebudu ani zvlášť zdůrazňovat data, kdy byli tito likvidátoři jmenováni a kdy byli jmenováni likvidátoři noví. Myslím, že každý, kdo tato data vnímá, si svůj obrázek učiní sám.

Třetí příklad - Vodní stavby Praha. Vstup do likvidace dnem 1. listopadu 1997, likvidátorem byl opět jmenován JUDr. Vieszlav Neméth. Ke dni 14. 6. 1999 byl odvolán z funkce likvidátora z důvodu zjištěných chyb a nedostatků. Novým likvidátorem byl jmenován v červnu minulého roku Ing. Vilimovský a odbor kontroly Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci se Správou hl. m. Prahy Policie České republiky, druhým odborem Služby kriminální policie, opět od nového likvidátora - jemně řečeno - získal vysvětlení o zjištěných skutečnostech dle § 158 odst. 3, 4 trestního řádu.

Chtěl bych tedy suše konstatovat, že výměna likvidátorů - v těchto případech by se dalo samozřejmě pokračovat - jmenovaných zpravidla v roce 1997 proběhla v letech 1998 nebo 1999 a i u těchto i dalších případů byla vyvozena trestní odpovědnost, resp. bylo podáno trestní oznámení založené na podezření ze spáchání trestného činu. Myslím si, že je to naprosto jasná odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance Korbela zda má doplňující otázku. Nemá.

Přecházíme k šesté interpelaci, kterou vznese pan doktor Filip na předsedu vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP