Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Poslanec Aleš Rozehnal: Další je návrh A33.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Mělo by být kladné, pane ministře. (Pobavení v sále.) Z logiky toho, co jste říkal, že máte výhrady pouze vůči těm třem z usnesení. Čili kladné stanovisko. Pan zpravodaj mírně kladné.

 

V hlasování 221 rozhodujeme o bodu A33. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 193 pro 112, proti 75.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další body.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrhy jsou z usnesení výboru pro evropskou integraci. Začneme tedy bodem B1.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Využil bych téhož postupu, který navrhl pan poslanec Koháček. Navrhovatel s výjimkou bodu 6 souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy. Můžeme hlasovat o všech bodech dohromady s výjimkou bodu 6. To říkám za navrhovatele.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Velice děkuji. Ptám se, zda někdo namítá proti hlasování o těchto bodech pod písmenem B vyjma bodu 6. Ne. Děkuji panu ministru za urychlení. Pane zpravodaji, ztotožňujete se s tímto názorem pana ministra?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Ztotožňuji se s tím. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení návrhu pro evropskou integraci mimo bod B6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 222 rozhoduje o těchto pozměňovacích návrzích. Slyšeli jsme stanovisko pana ministra, je kladné, zpravodaje také. Kdo s nimi souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 194 pro 180, proti 2.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B6. Stanovisko pana ministra je negativní, jestli tomu dobře rozumím.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Stanovisko zpravodaje také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Máme negativní stanoviska.

 

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem B6, ať v hlasování 223 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 193 byli 2 pro, proti 185. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další návrhy jsou pod písmenem C. První je C1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra k C1 je záporné, zpravodaje silně kladné.

 

Hlasování číslo 224 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 194 pro 52, proti 133. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další je návrh pod písmenem C2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje také kladné.

 

Hlasování číslo 225 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 194 pro 169, proti 22.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další je návrh pod písmenem C3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra k písmenu C3 je záporné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Hlasování 226 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Pan ministr dokonce tvrdí, že je nehlasovatelný, ale necháme hlasování doběhnout, ono to nějak rozumě dopadne. Návrh nebyl přijat. Z přítomných 194 pro 42, proti 138.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh pod písmenem C4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr se k němu vyjádří.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Jen bych ctěné kolegy upozornil na to, že tento návrh koliduje s návrhem pana poslance Kostrhuna, o kterém se bude potom hlasovat. Jinými slovy, kdo podpoří tento návrh, nepodporuje pak poslance Kostrhuna.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan ministr upozornil na to, že bod C4 je v kolizi s návrhem pana kolegy Kostrhuna. V logice věci je, že kdo bude podporovat pozměňovací návrh pana kolegy Kostrhuna, neměl by podpořit bod C4. Toto byl obsah sdělení pana ministra. Takže stanovisko pana ministra je negativní, zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 227 jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, z přítomných 194 pro 70, proti 117.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrh má číslo C5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra záporné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Hlasování číslo 228 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 194 pro 51, proti 134.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Další pozměňovací návrhy jsou návrhy poslance Kostrhuna. Domnívám se, že celek netvoří.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Chtěl jsem jen upozornit, že vlastně všechny návrhy poslance Kostrhuna byly předtím zamítnuty(?), teď se hlasuje jen o jeho návrzích, to znamená, že by se mohlo hlasovat vlastně o všech najednou. Jen z důvodu zkrácení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, rozumím logice věci, že by to bylo jednodušší, ale jsou-li námitky, asi bude lepší ta tři hlasování absolvovat. Pan kolega Benda k proceduře.

 

Poslanec Marek Benda: Procedurálně. Mám pocit, že některé návrhy pana poslance Kostrhuna jsou nehlasovatelné. Body D1, D2 jsou nehlasovatelné, protože nebylo přijato usnesení výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, čili je původní vládní návrh a toto je stejný text jako ve vládním návrhu. Čili je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nebyl-li schválen pozměňovací návrh výboru, platí text vládního návrhu. V tom má kolega Benda pravdu, a kdybychom to teď odsouhlasili, přijmeme pozměňovací návrh identický s původním zákonem, což znamená, že by se věcně nic nestalo, ale odsouhlasili bychom vlastně stejný obsah. Pane zpravodaji, co vy doporučujete?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Domnívám se, že je to naprosto tak, že body D1, D2 a D3 jsou nehlasovatelné. Platí původní vládní verze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, s touto interpretací souhlasíte? Jsou-li pochybnosti, po mém soudu se nic nestane, pokud to ještě jednou odhlasujeme. Pan kolega Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, tento problém tady není poprvé. Nemůžeme hlasovat o textu pozměňovacího návrhu, který je identický s původním návrhem, protože v případě neodhlasování by vypadl původní text, čili je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S kolegou Schlingem souhlasím. Má otázka jen je, jestli skutečně je tento návrh naprosto identický s vládním návrhem.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Identický je, pokud se týče bodu D1, D2, všech odstavců, a D3. D1, D2 a D3 se musí hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP