Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předem musím říci, že nemohu z několika důvodů zodpovědět úplně všechny otázky, které byly položeny panem poslancem Filipem. Těch důvodů je několik. Základní je ten, že mi nepřísluší jakýmkoli způsobem zasahovat do činnosti Komise pro cenné papíry a jejích rozhodnutí, a pokud je mi známo, v  té míře, v jaké je mi to známo, veškeré operace, které tam proběhly kolem České pojišťovny a týkají se kapitálového trhu, resp. operací s cennými papíry, a kde je potřeba vyjádření v jakékoliv formě Komise pro cenné papíry, tak takovéto vyjádření tam bylo. Čili Komise pro cenné papíry konala, k ničemu ilegálnímu, pokud je mi v této chvíli známo, nedošlo, a pokud ano, to je skutečně otázka, u které je nutné, aby byla skutečně položena zástupcům Komise pro cenné papíry a jejího prezidia.

Pozice ministra financí je v tomto směru dvojjediná. Ta kompetence k informacím tohoto druhu je v pozici regulátora, protože jak známo, Ministerstvo financí je regulačním úřadem pro penzijní fondy a pojišťovny. Z této pozice mohu říci, že vztah mezi regulátorem a Českou pojišťovnou je standardní, neliší se nijak od vztahů regulátora k jakýmkoli jiným pojišťovnám fungujícím na českém trhu. Je pravidelně a velmi důkladně v rámci zákonné definice pozice regulátora - kde ty pravomoci, jak víte, se nyní zvýšily, a je to velmi dobře - prověřováno hospodaření České pojišťovny a z pozice regulátora nedošlo dosud nikdy k nějakým závažným pochybením, která by vyžadovala nějakou akci, a ani nevidíme nejmenší důvod, proč by tomu mělo být v současné době nadále z těch informací, které vyžadujeme a které dostáváme dle zákona. Je pravdou, že tu a tam došlo k určitým pochybením, kdy například Česká pojišťovna obdržela pokutu, ale to je situace, která se týká všech ústavů. Nechci říci, že jeden každý obdržel pokutu, ale jde o běžné problémy, které existují v činnosti všech finančních institucí, a nebyl shledán žádný úmysl nebo něco podobného a obecně nešlo o významné věci. Nemá smysl o tom reportovat, jde o běžnou činnost.

Sám z pozice ministra financí považuji zodpovědnost za tuto regulaci za jednu z klíčových, věnuji tomu velkou část svého pracovního času, a aniž samozřejmě zde mohu hovořit o konkrétních kauzách, myslím, že není důvod k jakémukoli znepokojení, respektive my na základě informací, které máme, nemáme důvod k jakémukoli znepokojení a ani ve vztahu k této pojišťovně, ani k jakýmkoli jiným institucím, které v současné době operují na českém pojistném trhu.

Myslím, že zde je skutečně všechno v pořádku, což nevylučuje, že tu a tam dochází k běžným prohřeškům nebo i k rozdílným pohledům třeba na určité účetní operace a podobně. Ale to je normální proces. Chtěl bych především, protože vím, že takovéto vystoupení je vždycky velmi citlivé, uklidnit klienty České pojišťovny, pokud by z toho vystoupení - jak jsem řekl, k drobným prohřeškům dochází - nabyli negativní dojem, že to tak není, všechno je v principiálních záležitostech, tedy ta zpráva je z mé strany zcela pozitivní.

Co se týče finančních operací, které Česká pojišťovna prováděla v poslední době, v několika měsících, v souvislosti s některými restrukturalizačními akcemi, které chystá a o kterých víme, samozřejmě Ministerstvo financí má ještě jednu funkci, a to je funkce, kdy je místem, kde je činný finanční a analytický útvar dle příslušného právního předpisu. Nepřísluší mi jakkoli informovat sněmovnu o jeho zjištěních, nicméně opět musím konstatovat, že veškeré kapitálové pohyby, které probíhaly kolem České pojišťovny a mezi Českou pojišťovnou a jinými subjekty, probíhaly způsobem, který byl monitorován, reportován a tak dále, jak se to dělá u všech významných obchodů, které probíhají na kapitálovém trhu, a těch jsou denně desítky a stovky. Opět nemohu dát žádnou znepokojivou nebo jinou mimořádnou zprávu. Nejen že by mi to ani nepříslušelo v tomto fóru, ale prostě proto, že pro to není žádný podklad. To za prvé.

Za druhé, co se týče privatizace Komerční banky a doporučení pana poslance Filipa pozastavit proces privatizace Komerční banky do vyšetření příslušných věcí, myslím, že to v praxi znamená doporučení téměř ad infinitivum, protože jak známe činnost nejenom soudů, ale celé soustavy policejní a justiční, dořešení těchto problémů bude záležitostí na dlouhou dobu. Znamenalo by to významně odložit privatizaci Komerční banky a změnit pozici oproti programovému prohlášení vlády. Změnit pozici oproti programovému prohlášení vlády, změnit priority samozřejmě možné je, tuto kompetenci vláda má, ale osobně jako místopředseda vlády pro hospodářskou politiku se domnívám, že by to bylo možné pouze v případě, že by se nějak podstatně změnily podmínky, a to tento případ není.

Jsem naopak přesvědčen, že jakékoli pozastavení privatizace KB by bylo negativním signálem vůči finančnímu trhu v České republice a že mnohem lepší cestou je možná v rámci běžné činnosti výkonu vlastnických práv ten proces dobře kontrolovat, dobře připravovat a směřovat k tomu, aby do Komerční banky, stejně jako se tomu stalo např. v průběhu letošního a loňského roku v případě České spořitelny a Československé obchodní banky, vstoupil kredibilní, dostatečně silný finanční partner, který tak velkou banku, jakou je Komerční banka - a upozorňuji, že je to skutečně největší banka v zemích střední a východní Evropy, pokud ji budeme definovat rozměrem Visegrádu nebo CEFTY - tak aby dostala odpovídajícího partnera, který zajistí strategické cíle, o kterých jsem hovořil na začátku. Jakékoli ohrožení tohoto postupu, byť i vedené dobrými úmysly, by podle mého soudu bylo kontraproduktivní, znamenalo by znejistění finančních trhů a eventuální výnosy z něj by byly nižší než náklady s takovým krokem spojené. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Vím, že tady si asi neporozumíme, nicméně toto je moje stanovisko.

Co se týče operací, které spočívají ve vyvádění části portfolia, v tomto případě prostřednictvím dceřiné společnosti, která bude převedena z Komerční banky na Konsolidační banku na základě příslušného usnesení vlády, vedle formálního důvodu, že jsem samozřejmě vázán rozhodnutím či usnesením vlády přesně a důsledně a pod plnou kontrolou státu tuto operaci provést, jsem hluboce přesvědčen, že právě to je krok, který zprůchodní privatizaci Komerční banky tak, abychom měli v případě této banky dostatečně silný zájem strategických investorů.

Z rozhovorů s řadou potenciálních investorů, s našimi poradci a s řadou dalších osob na finančním trhu vím, že bez takovýchto kroků Komerční banka privatizovatelná není, a vzhledem k tomu, že je naším strategickým cílem privatizace Komerční banky z důvodů, o kterých jsem hovořil - a tím základním strategickým důvodem je stabilizace finančních trhů u nás jako celku, tak to je skutečně úkol strategický - tak se domnívám, že takové kroky jsou nutné a jsou to kroky správné. Jsou to kroky, které stojí nemalé prostředky daňové poplatníky. Rovněž zatěžují významným způsobem Konsolidační banku, která je institucí, jejíž rozsah dál už nebude možné nějakým podobně rychlým tempem zvyšovat, nicméně myslím si, že v tomto smyslu už splnila svůj klíčový úkol, neočekáváme další kroky tohoto typu. Konečně se domnívám, a to je velmi podstatné, že bez těchto kroků, a je mi líto, že za peníze daňových poplatníků, nelze prostě český peněžní sektor ozdravit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP