Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)

(pokračuje Vidím)

Stejně tak je nezbytné, aby doznal změny i odst. 2 nově navrženého § 25A. Bude-li přijat pozměňovací návrh pod bodem 17 uvedený ve sněmovním tisku 341, 344/1, navrhuji následující pozměňovací návrh k tomuto návrhu:

Za stávající § 25 se vkládá nový § 25A - Volební obvody tohoto znění: § 25A - Volební obvody - odst. 1 je totožný s mým pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu, odst. 2: V každém volebním obvodu se volí poměrná část zastupitelstva kraje odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně 10 a nejvýše 27.

Následně příloha č. 1 k tomuto pozměňovacímu návrhu zní - opět název kraje, okresy tvořící volební obvod a počet volených členů zastupitelstva:

Středočeský kraj. Kladno, Praha-západ, Rakovník 15. Kolín, Kutná Hora, Praha-východ 12. Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk 16. Benešov, Beroun, Příbram 12.

Budějovický kraj. České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec 22. Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor 23.

Plzeňský kraj. Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany 18. Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Tachov 17.

Ústecký kraj. Děčín, Ústí n. Labem 14. Chomutov, Louny, Most 17. Litoměřice Teplice 14.

Královéhradecký kraj. Hradec Králové, Jičín 16. Náchod, Rychnov n. Kněžnou, Trutnov 19.

Pardubický kraj. Chrudim, Pardubice 18. Svitavy, Ústí n. Orlicí 17.

Jihlavský kraj - Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov 18. Třebíč, Žďár n. Sázavou 17.

Brněnský kraj. Brno-město 20. Brno-venkov, Blansko 13. Hodonín, Vyškov 12. Břeclav, Znojmo 10.

Olomoucký kraj. Jeseník, Olomouc, Šumperk 27. Prostějov, Přerov 18.

Ostravský kraj. Ostrava-město 14. Karviná 12. Bruntál, Opava 13. Frýdek-Místek, Nový Jičín 16.

Zlínský kraj. Vsetín, Zlín 21. Kroměříž, Uherské Hradiště 14.

Omlouvám se ctěné sněmovně, že jsem ji zdržoval těmito údaji a čísly.

Dále pak druhá část mého pozměňovacího návrhu se týká změny kvora pro vstup koalic do zastupitelstev v krajích, a to tak, že navrhuji pozměňovací návrh k bodu 14 tisku 344/1, tedy usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to tak, že číslovka 8 se nahrazuje číslovkou 10 a číslovka 10 se nahrazuje číslovkou 15. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, paní a pánové, dovolte mi v podrobné rozpravě předložit poměrně jednoduchý pozměňovací návrh. V § 6 se vypouští text pod písm. a) a nahrazuje se tímto textem: § 6 písm. a) ústřední volební komise (místo státní volební komise), písm. i) krajská volební komise, písm. j) okresní volební komise, k) okrsková volební komise. Jsou to tedy volební orgány pro tyto volby.

S tím souvisí změna textu § 6 a § 8.

Celý text § 7 se vypouští a nahrazuje se textem: Ústřední volební komise (to je název) - Pro jednání ústřední volební komise se použijí analogicky ustanovení § 3 - § 13 a § 23 zákona č. 247/1995 Sb.

Celý text § 8 se vypouští a text § 8 bude znít: (bez názvu) Pro jednání krajských a okresních volebních komisí se analogicky použijí ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 247/1995 Sb.

Jsem přesvědčen, že je lépe mít jednotné volební orgány pro všechny typy voleb v České republice, to znamená pro volby do Parlamentu, obcí, ale i nově vznikajících krajů, než vytvořit systém ústřední volební komise a vedle toho existující byrokratické státní volební komise.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Registruji přihlášku pana poslance Miroslava Beneše. Prosím pana poslance Filipa, aby svůj pozměňovací návrh dal k dispozici zpravodaji. Pan poslanec Beneš má slovo. Připraví se paní kolegyně Rujbrová, poté pan kolega Brousek.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, doufám, že se na mne nebudete zlobit, že moje přihláška obsahuje přihlášky dvě, jednu zpravodajskou a jednu poslaneckou.

Ve zpravodajské bych chtěl - jak už tady bylo mnohokráte zmiňováno - upozornit, že gesční výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 344/1, a tudíž předpokládám, že je zde nemusím číst.

Jako zpravodaj bych si dovolil navrhnout změnu textace § 72 týkající se účinnosti tohoto zákona. Už jsem to avizoval ve svém úvodním slově v obecné rozpravě. Textace § 72 by zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení." Je to textace, kterou jsem dostal od legislativy a která reaguje na to, že návrh zákona projednáváme v režimu trochu posunutém, než jaký předpokládali původně zpracovatelé vládního návrhu zákona. Mohli bychom se dostat do skluzu, pokud by Senátem neprošel hladčeji, než lze očekávat, a podpis prezidenta by také nebyl připojen v mimořádných termínech. Toto je reakce na stávající návrh účinnosti.

Nyní bych si dovolil předložit, jak jistě očekáváte, ještě jeden návrh na změnu § 72. Znovu upozorňuji, že je to návrh poslance Beneše, nikoliv zpravodaje tohoto tisku. Jestli dovolíte, nejprve bych poněkud zdůvodnil svůj návrh.

V tuto chvíli jsme mezi druhým a třetím čtením oněch technických norem zákona o obcích, okresních úřadech, o krajích, zákona o hlavním městě Praze. Jsme mezi druhým a třetím čtením, které jednak obsahuje velmi změněné komplexní pozměňovací návrhy, jednak celou řadu pozměňovacích návrhů, které zazněly ve sněmovně. Nikdo z nás v tuto chvíli nedovede odhadnout, jak ve třetím čtení tyto návrhy dopadnou.

Co však považuji za daleko závažnější, je to, že mezi druhým a třetím čtením je zákon o změně zákonů a že zatím neprošel výbory návrh zákona o převodu majetku ze státu na kraje, že zatím se výbory nezabývaly vládními návrhy zákonů ani ne tak o rozpočtových pravidlech, jako především o určení výnosů daní. Tento návrh zákona je velmi zásadní a podle mého názoru reakce mezi jednou a druhou sněmovnou na tak zásadní změnu daní mi připadá velmi unáhlená.

Vím, že debata na téma počtu krajů, o tom, zda mají být kraje, je v této sněmovně již ukončena a že je zbytečné ji znovu otevírat. Viděli jsme to naposledy na minulé schůzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP