(12.50 hodin)

(pokračuje Brtnický)

Domnívám se, že přijetí takového znění, kde by od doby od května 1945 do února 1948 bylo přijato jako doba nesvobody, by vážným způsobem zpochybnilo elementární a životní zájmy českého státu, že by svým způsobem byla narušena statika českého státu, a proto trvám na svém návrhu, aby zákon byl zamítnut.

Domnívám se, že to není až tak věc, jak z debaty vyplynulo, nějakého boje mezi různými stranami. Domnívám se, že jsme tu všichni proto, abychom hájili elementární zájmy českého státu, a proto navrhuji již podruhé, aby tento návrh zákona byl zamítnut v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji. Návrh na zamítnutí zazněl. Jen pro férovost a abych se vyhnul problémům, že pan senátor Žantovský by musel asi reagovat - v jeho vystoupení zazněla ochota změnit vymezený časový úsek. Ale to nemění nic na podstatě vystoupení pana zpravodaje a na návrzích, které padly v rozpravě.

Prosím, abyste jen zrekapituloval návrhy. Já jsem zaznamenal pouze návrh na zamítnutí. Pane zpravodaji, zazněl jiný návrh, o kterém bychom měli hlasovat?

 

Poslanec Jiří Brtnický: Jiný návrh nezazněl, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je zde návrh na odhlášení, já vás všechny odhlašuji, prosím o novou registraci všech těch, kteří se chtějí zúčastnit hlasování. Již delší dobu gonguji.

 

V hlasování pořadové číslo 387 budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Hlasování zahajuji. Kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když v poslední sekundě se jeden odhlásil z těch, co původně hlasovali pro. Z přítomných 178 pro 89, proti 83.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je ještě nějaký jiný návrh v logice vystupování? Pan kolega Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Navrhuji přidělení zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dále vidím kolegu Vymětala, že se hlásí k této diskusi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já navrhuji také přikázat výboru petičnímu, výboru pro evropskou integraci a výboru hospodářskému. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme hlasováním. Mě spíše zarazilo, že nikdo nenavrhl ústavně právní výbor, neboť ústavně právní důsledky byly zmiňovány.

Nyní vidím kolegu Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vážení kolegové, omlouvám se, ale musím zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem rukou rozhodně pro, v sestavě mám, že jsem nehlasoval. Chyba možná mohla být na mé straně, ale v úmyslu jsem měl rozhodně hlasovat pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde námitka, o které rozhodneme v hlasování pořadové číslo 388, které zahajuji. Kdo je pro souhlas s námitkou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka byla akceptována. Z přítomných 182 pro 164, proti 4.

 

Opět je žádost o odhlášení? Ano, odhlašuji vás. Prosím o novou registraci těch, co chtějí hlasovat.

 

Budeme v hlasování pořadové číslo 389 opětovně hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Hlasování jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 90, proti 84.

 

Nyní můžeme pokračovat dále v proudu nápadů na to, který výbor by mohl projednávat. Kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Navrhuji, aby zákon byl přikázán také ústavně právnímu výboru z důvodů, které tu byly zmíněny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je ještě nějaký další čilý nápad? Není. Takže budeme hlasovat o následujících návrzích. Nejprve zrekapituluji. Základní návrh je na výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poté návrh na zahraniční výbor, pan kolega Vymětal dal návrh, pokud se nepletu, na hospodářský výbor, petiční výbor a výbor pro evropskou integraci, poté zazněl návrh na výbor ústavně právní. V tomto pořadí budeme rozhodovat.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v hlasování číslo 390, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 181 pro 108, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování číslo 391. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 90, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro evropskou integraci.

Hlasování číslo 392 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 61, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Hlasování číslo 393 rozhodne o přikázání petičnímu výboru. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 81, proti 65.

 

Hlasování pořadové číslo 394 rozhoduje o návrhu na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 54 proti 78.

 

Hlasování číslo 395 rozhoduje o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 88, proti 63.

 

Dovolte mi jen drobnou poznámku: Vývoj názoru poslanců je opravdu zajímavý. V jednu chvíli jsme dosáhli počtu asi 137 hlasů a poté klesl na 88.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání pouze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tím končím první čtení tohoto návrhu a budu se velice těšit na projednávání ve druhém, resp. třetím čtení.

Děkuji senátoru panu kolegovi Žantovskému i zpravodaji.

 

Nekončíme, pánové a dámy, pokračujeme dále. Musíme rozhodnout o bodech, které se jindy udělat nedají. Budou probíhat volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP